Kaçak Akım Testleri

Kaçak Akım Testleri

Üzerinde gerilim bulunan bir iletkenin, yalıtım hatası sonucunda bir gövdeye temas etmesi ile toprağa doğru akan akıma kaçak akımı denmektedir. Bu yüzden kaçak akımlardan korunma amacı ile kaçak akım koruma rölesi kullanılmaktadır. Kaçak akım rölesi, genelde yalıtım hatalarından kaynaklanan akımlar olduğu zaman devreyi kesmekte ve hata akımı yüzünden insanların zarar görmesine engel olmaktadır. Genelde 30 miliamper’lik bir kaçak akım rölesi insan yaşımını korumak için yeterlidir. 300 miliamper’lik kaçak akım röleleri ise daha büyük ölçekli yalıtım hatalarının meydana getirdiği yangın tehlikesini önlemek için kullanılmaktadır.

Yalıtkanlığı zarar gören bir elektrikli cihaz veya kablo bağlantısı yüzünden meydana gelen kaçak akımlar, bir kıvılcım çakmasına ve yangın çıkmasına neden olabilir. 300 miliamper’lik bir kaçak akımın, malzemeleri tutuşturarak yangına neden olduğu görülmüştür. Genelde bu durumlarda kısa devreden bahsedilir, ama sorun kısa devre değildir. Kısa devre olması durumunda sigortalar ve kesiciler devreye girmekte ve elektriği kesmektedir. Ancak buradaki problem yalıtım hataları ve kabloların zarar görmesi ve bu yüzden ortaya çıkan toprak kaçak akımıdır.

Bir elektrik hatası meydana geldiği zaman, toprağa dönmek isteyen elektrik akımı, insan vücudunu bir iletken olarak kullanmaktadır. Bu sırada insan vücudunun göreceği zarar, gerilim, akımın değeri ve frekansı, akımın vücutta izlediği yol, akımın geçiş süresi ve vücudun elektrik direnci gibi bazı faktörlere bağlı olarak değişmektedir.

İnsan vücudu üzerinden geçen elektrik akımı, yaralanmalara ve hatta ölümlere de neden olmaktadır. Küçük akım değerlerinde elektrik çarpması, vücudun istemsiz hareketler yapmasına neden olur.

Netice olarak kaçak akım insan sağlığı için tehlileridir ve elektrikli cihazlarda ve sistemlerde mutlaka kaçak akım testlerinin yapılması gerekmektedir.

Elektriksel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz elektriksel testler çerçevesinde kaçak akım testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.