Mekanik Testler

Mekanik Testler

Mekanik testler, hangi sektörde olursa olsun, herhangi bir tasarım ve üretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve kritik öneme sahiptir. Mekanik testlerin kapsamı, malzeme özelliklerinin tanımlanmasından, son ürünlerin onaylanmasına kadar uzanmaktadır. Temel amaç güvenliği sağlamaktır, ancak mekanik testler aynı zamanda maliyet etkin tasarım çalışmaları ve teknolojik üstünlüğe katkı sağlama bakımından da önemli bir rol oynamaktadır. Ancak normal olarak test gereklilikleri işletme yönetimleri ve son kullanıcılar tarafından belirlenmektedir. Güçlü tasarım ve üretim ekipleri, modelleri doğrulamak, üretimi geliştirmek ve malzemelerin genel kalitesini arttırmak için mekanik testlere önem vermektedir. Çünkü ürünler tüketicilere sunulduktan sonra öngörülemeyen arızaların ortaya çıkması hiç istenmeyen bir durumdur.

Üretim yapan birçok işletme, kendi test imkanlarına sahiptir. Ancak genel yaklaşım, daha güvenilir ve kaliteli sonuçlar almak için gelişmiş akredite bir laboratuvardan hizmet almaktır. Genel olarak uygulanan mekanik testler başlıca şu çalışmaları içermektedir: malzemelerin çekme testleri, ısıl işlemlerin doğrulanması için parçaların sertlik testleri, uzun süreli dayanıklılık sağlamak için yorulma testleri, tasarım sürecini kolaylaştırmak için model doğrulama testleri ve gelecekteki bakım programlarına yardımcı olmak için kırılma mekaniği testleri. Ama elbette mekanik testler sadece bu sayılanlar ile sınırlı değildir.

Çekme testleri genel olarak Amerikan Malzeme Test Derneği (ASTM) tarafından tasarlanan ASTM E8 standardına göre yapılmaktadır (Metalik malzemelerin çekme testi için standart test yöntemleri). Hammaddenin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu tespit etmek, gelecekte sorun yaşamamak bakımından en kolay ve en uygun yöntemdir.

Sertlik testleri, ısıl işlem gerektiren durumlarda, uygunluğun doğrulanması bakımından üretim parçaları için yapılmaktadır.

Yorulma testleri, malzemenin değişen stres seviyelerinde döngüsel yüklemeye karşı koyma kabiliyetini belirlemek amacı ile yapılmaktadır.

Kırılma mekaniği testleri, bir malzemenin çatlama ve çatlağın büyümesine dayanma kabiliyeti hakkında veriler sunmaktadır. Genelde bu testler, bakım programları geliştirmek ve bileşenlerin kullanım ömrünü tahmin etmek için yapılmaktadır. Kırılma mekaniği testleri, bir malzemenin kırılma tokluğunu ve bir kırılma başladığı zaman büyümesine karşı direncini belirlemek için farklı statik ve dinamik testlerden oluşmaktadır.

Yularıda açıklanan başlıca temel mekanik testler, işletmeler açısından önemli bir yatırım kabul edilmektedir. Bugünün rekabetçi piyasasında işletmelerin bu testler için özel test ekipmanlarına, özel üretim cihazlarına ve deneyimli test mühendislerine sahip olmaları beklenemez. Ancak testlerin yapılmaması, testin kendisinden çok daha maliyetli sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle gelişmiş ve akredite laboratuvarlardan alınacak mekanik test hizmetleri önemli olmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen mekanik testlerinde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır. İşte bunlardan birkaç örnek:

  • TS EN ISO 6892 Metalik malzemeler - Çekme deneyi
  • TS EN ISO 6507 Metalik malzemeler - Vickers sertlik deneyi
  • TS EN ISO 6508 Metalik malzemeler - Rockwell sertlik deneyi
  • TS EN ISO 7438 Metalik malzemeler - Eğme deneyi
  • TS 206 Basma deneyi - Metalik malzemede
  • TS EN ISO 148 Metalik malzemeler - Charpy vurma deneyi
  • TS EN ISO 180 Plastikler - Izod darbe mukavemetinin tayini
  • TS ISO 12107 Metalik malzemeler - Yorulma deneyi - İstatiksel planlama ve verilerin analizi
  • TS 1487 Metallerin yorulma deneyi genel prensipleri

Kuruluşumuz test hizmetleri kapsamında mekanik test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Mekanik test hizmetleri, kuruluşumuz tarafından verilen test hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok test hizmetleri daha verilmektedir.