Pano ve Kablo Kalitesi Testleri

Pano ve Kablo Kalitesi Testleri

Elektrik panoları bir elektrikli veya elektronik sistemlerin kontrol merkezidir ve bu sistemlerin sağlıklı ve güvenli çalışmasına yardım eder. Bu sistemlerde kullanılan kumanda ve ölçü cihazlarının, sistemin güvenli çalışmasını sağlamaları ve bir tehlike durumunda sistemi ve çevreyi korumaları gerekmektedir. Elektrik panoları sistem ayarlarının yapılmasına ve düzenli olarak kontrol edilmesine imkan vermektedir.

Panoların üzerinde termik röleler, zaman röleleri, reaktif güç kontrol röleleri ve kompakt şalterler yer almaktadır. Bunlarla akım ayarları yapılmaktadır. Termik aşırı akım röleleri, sigorta gibi çalışmaktadır. Küçük hata akımlarında uzun sürede, büyük hata akımlarında çok kısa bir sürede devreyi açmakta ve sistemi korumaktadır. Termik röleler, devre akımını kontrol eden kontaktör ve sigorta sistemi ile birlikte kullanılır. Zaman rölesi, bir devreyi veya bir mekanizmayı ya da bir makineyi ayarlanmış bir süre boyunca veya bir süre sonunda, devreye sokar veya devreden çıkartır. Önemli olan sistemin kusursuz olarak çalışması ve beklenmeyen durumlarda tehlikelerden korunmasıdır. Koruma röleleri bu amaçla kullanılır.

Elektrik panoları, montaj öncesinde anma gerilimi uygulanarak fonksiyon testlerine tabi tutulmaktadır. Bu sırada pano ve kabloları için izolasyon testleri de yapılır. Panoda yer alan röle, kontaktör, sigorta ve şalterlere test gerilimi uygulanarak çalışması sağlanır. Testler sırasında elemanların çalışma sınırları da kontrol edilir.

Elektriksel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz elektriksel testler çerçevesinde pano ve kablo kalitesi testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.