Ekotoksikoloji Test Laboratuvarı

Ekotoksikoloji Testi

Ekotoksikoloji, çevre kimyasallarının ekosisteme olan olumsuz etkilerini araştıran bir bilim dalıdır. Ekotoksikoloji testleri, toksik kimyasal maddelerin biyolojik organizmalar üzerindeki etkilerini belirleyen ve özellikle de popülasyon, topluluk, ekosistem ve biyosfer düzeyinde yapılan testlerdir. Ekotoksikoloji kısaca, toksikoloji ile ekolojiyi bütünleştiren çok disiplinli bir alandır.

Tarımsal faaliyetler ile birlikte doğal ortama giren pestisitler ve diğer kirletici maddeler, doğal yaşamı etkilemektedir. Ekotoksikoloji çalışmaları bu etkileri araştırmak için yapılmaktadır. Bu bakımdan ekotoksikoloji, ekoloji, toksikoloji, fizyoloji, analitik kimya, moleküler biyoloji ve matematiğin bir karışımı olmaktadır. Ekotoksikoloji, böcek ilaçları dahil olmak üzere kirleticilerin insanlar, doğal topluluklar ve ekosistemler üzerindeki etkilerine bakmaktadır. Esasen canlı toplulukları ve yaşadıkları ortamlar ekosistemleri oluşturmaktadır. Havuzlar, nehirler, çöller, otlaklar ve ormanlar hep ekosistemin unsurlarıdır. Kısaca ekotoksikoloji çalışmaları, kimyasal maddelerin, ürün koruma maddeleri ve biyositlerin, bitki örtüsüne ve hayvan yaşamına olan muhtemel etkilerini incelemektedir.

Pestisitler sadece uygulama bölgesi değil, çok uzak alanlarda da etkili olmaktadır. Yağışlarla ve rügarlarla pestisit kalıntıları, kilometrelerce seyahat edebilir. Güneş ışınları, su, mikrop ve hava, pestisitleri parçalamaktadır. Bazı pestisitler, bulundukları ortamda uzun süre dayanır ve yıllar sonra canlılar için risk oluşturabilir.

Pestisit kalıntıları canlı organizmalarda ve besin ağlarında birikmektedir. Bu kalıntılar organizmanın onları parçalayıp tahrip edebileceğinden daha hızlı toplanırsa, organizmada biyobirikim oluşturur. Bu şekilde insan vücuduna geçtiği takdirde daha büyük sağlık problemlerine neden olabilir.

Ekotoksikoloji test laboratuvarlarında bu yönde verilen hizmetler, bakteri toksisite testlerini, alg büyümesini engelleme testlerini, kabuklu canlı toksisitesi testlerini, balık toksisitesi testlerini, solucan toksisitesi testlerini, bitki gelişimi önleme testlerini ve toprak mikroflora testlerini kapsamaktadır.

Pestisitler ve kirleticiler, bir topluluk oluşturan hayvan ve bitki popülasyonları dışında, besin döngüsü veya toprak oluşumu gibi daha fazla etkilenmeler gösterebilir. Ayrıca pestisitler topraktaki bakteri ve mantar topluluklarını etkilediği zaman azot döngüsünü de bozabilir.

Tarımsal ilaçların ve pestisitlerin eko sistemi nasıl ve ne şekilde etkileyeceğine yönelik, bu maddeleri üreten firmalar, artık daha fazla ve daha farklı türde çalışmalar yapmak zorundadır.

Bir pestisit kullanıp kullanmamaya karar verirken, potansiyel faydanın çevresel etkiler ile dengelenmesi gerekmektedir. Ekotoksikoloji testleri ile kimyasal maddelerin sucul ve karasal çevre üzerindeki zehirleme etkileri incelenmektedir. Ekotoksikoloji testlerinin amacı, doğal ortamda gerçekleşen istenmeyen olayları anlamaya çalışmak ve kullanılacak veya çevreye ulaşacak yeni kimyasal maddeleri incelemektir. Bu çerçevede örneğin omurgasızlar ve balıklar kirli nehirlerde ve haliçlerde izlenmekte ve bir besin zinciri üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Ayrıca bu testlerde, toksik bir etki gösteren bir kirleticiye maruz kaldıktan sonra organizmaların fizyolojik ve biyokimyasal tepkileri takip edilmektedir. Ekotoksikoloji testleri ile farklı gıda zincirlerinden, doğal ve sentetik kimyasalların metabolizması, birikmesi ve hareketleri belirlenmektedir.

Ekotoksikoloji test laboratuvarlarında dikkate alınan yerli ve yabancı sayısız standart bulunmaktadır. İşte bunlardan birkaçı:

  • TS EN 14735 Atıkların nitelendirilmesi - Ekotoksisite deneyleri için atık numunelerinin hazırlanması
  • TS 6020 EN ISO 7346 Su kalitesi - Maddelerin tatlı su balığı üzerindeki anlık öldürücü zehirliliğinin (toksisitesinin) tayini
  • TS EN ISO 22030 Toprak kalitesi - Bioyojik yöntemler - Yüksek bitkilerde kronik toksisite

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında ekotoksikoloji test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen ekotoksikoloji test laboratuvarı hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.