Fiziksel Analizler

Fiziksel Analizler

Gıda sektöründe fiziksel analizler dendiği zaman gıdaların rengi, kokusu ve tadı gibi özellikleri akla gelmektedir. Bu sayılanlar gıda ürünlerinin doğrudan kalitesini, dolayısıyla insan sağlığını etkilemektedir. Laboratuvarlarda gerçekleştirilen fiziksel analiz çalışmaları ile, bir yandan gıda maddelerinin insan sağlığı için zararlı olup olmadığı tespit edilirken, bir yandan da tüketim için uygun olup olmadığı belirlenmektedir.

Gıda maddelerinin hammaddelerinde ve nihai ürünlerde yabancı bir maddenin tespit edilmesi, aynı zamanda bu ürünlerin sınıflandırılması, saklanma koşulları ve başka niteliklerinin belirlenmesi açısından da önemlidir.

Yapılan fiziksel analizlerin kapsamına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren gıda ve gıda ile ilişkili şu maddeler girmektedir: gıda ürünleri, gıda katkı maddeleri, yemler, yem katkı maddeleri, içme suları, su ürünleri ve gıda ile temas eden plastik ambalaj malzemeleri.

Gıdalarda insan sağlığını tehdit eden riskler, genel olarak hijyenik olmayan gıda üretiminden ve güvenli olmayan ortamlarda yapılan üretim çalışmaları yüzünden ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle gıda ürünlerine çok çeşitli zararlı mikroorganizmalar, tarım ilacı kalıntıları gibi istenmeyen kimyasal maddeler ve taş, toprak, cam ve tahta parçası gibi fiziksel maddeler karışmaktadır. Tüketicilerin şikayetleri arasında en fazla dikkat çeken ise gıdalarda bulunan yabancı fiziksel maddelerdir.

Laboratuvarlarda fiziksel analizler, yerli veyabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar, Türk Gıda Kodeksi ve ilgili diğer yasal düzenlemeler esas alınarak yapılmaktadır. Temelde gıdaların renk, koku, tad ve görünüş özellikleri dışında, rutubet ve kurumadde oranı, briks (suda çözünen kuru madde miktarı), pH değeri, kırılma indisi, özgül ağırlık, elek analizleri ve yem mikroskobisi gibi başka fiziksel analizler de yapılmaktadır.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda gıda analizleri kapsamında fiziksel analizler yapmaktadır.