Mineral Analizleri

Mineral Analizleri

Test ve muayene hizmeti veren laboratuvarların temel faaliyet alanlarından biri de, gıda maddeleri, yemler, içme suları ve su ile ilgili ürünler ve bunların ambalaj malzemelerinde, bir takım minerallerin ve ağır metallerin belirlenmesidir. Başlıca analizi yapılan mineraller sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, fosfor, çinko, krom, kobalt, nikel, selenyum ve mangan gibi elementlerdir. Analizi yapılan ağır metaller ise kurşun, arsenik, kadmiyum, kalay ve civa gibi elementlerdir.

Mineraller, doğada başka elementler ile karışık veya bileşik durumda bulunan ve normal sıcaklıkta katı durumda olan ya da kimyasal yöntemlerle elde edilen inorganik maddelerdir. Doğada oldukça fazla bulunan bu inorganik maddeler, insan vücudunun yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturmaktadır. Oransal olarak bu kadar az miktarda bulunmasına rağmen mineraller,vücutta kan ve kemiklerin oluşmasında, sinir fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde, kasların güçlenmesinde ve vücut sıvılarının oluşumunda son derece etkili bir role sahiptir.

Mineraller aynı zamanda enzimleri etkinleştirmekte, vücuttaki kimyasal reaksiyonları harekete geçirmekte ve beynin sağlıklı çalışmasını desteklemektedir. Mineraller vitaminlerin aksine, inorganik maddelerdir.

Doğada mineral tuzları, kayaların erozyona uğraması ile milyonlarca yıl süren bir süreçte oluşmakta, toz ve kum haline gelerek toprağa karışmakta ve buradan bitkilere geçmektedir. Bu bitkilerle beslenen hayvanlar ve bu topraklarda yetişen bitkilerin tüketilmesi ile de insan vücuduna girmektedir.

Vücudun normal koşullarda kimyasal dengesini devam ettirebilmesi için bazı minerallerin dengeli bir şekilde alınması gerekmektedir. Vücuda alınan mineraller birbirleri üzerinde etkilidir. Bu dengenin bozulmaması gerekir. Mineraller eksik alındığında vitaminler beklenen görevi yapamazlar. Bu nedenle mineral eksikliği, vitamin eksikliğinden daha zararlıdır. Ancak aynı şekilde minerallerin belli bir miktardan fazla alınması da sağlık sorunları yaratmaktadır. Bu yüzden gıda maddelerinde mineral analizleri önem taşımaktadır.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda gıda analizleri kapsamında mineral analizleri yapmaktadır.