Katkı Analizleri

Katkı Analizleri

Gıda sektöründe, üretimin belli zamanlarda yapılma zorunluluğu, tüketicilerin ürünleri istedikleri zaman tüketme talepleri ve çabuk bozulan gıda maddelerinin raf ömürlerini uzatma ihtiyacı gibi nedenlerle bir takım gıda saklama yöntemleri geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra nüfusun hızlı artması, insanların yaşam standartlarının yükselmesi, şehirleşmenin ve sanayileşmenin artması ve kadının artık iş yaşamının içinde olması gibi nedenlerle insanların hazır yiyeceklere olan talebi artmaktadır. Bu paralelde gıda sektöründe iki bin civarında katkı maddesinin kullanılmasına, yapılan yasal düzenlemelerle izin verilmiştir.

Hazır gıda sektörü bu kadar hızlı büyürken, bir yandan da kötü bir beslenme şekli olarak görülmektedir. Genelde bu tür beslenmede besin değeri düşük ancak kalori değeri yüksek gıdalar tüketilmektedir. İçeriğinde hayvansal kaynaklı doymamış yağ asitleri bulunduğu için, fazla tüketilmesi durumunda yüksek tansiyondan obeziteye kadar uzanan bir yelpazede insan sağlığına zarar vermektedir. Bir de gibi bu gıdalar hazırlanırken içlerine ilave edilen koruyucu veya renklendirici katkı maddeleri düşünülürse, tehlikenin büyüklüğü ortadadır.

Katkı maddeleri genel olarak gıda ürünlerinin uzun süre dayanmaları için, ilgili yasal düzenlemeler ile belirlenen miktarlarda kullanılmasına izin verilen kimyasal maddelerdir. Bir kısım katkı maddeleri gıdaların vitamin ve besin değerlerini yükseltmek için kullanılırken, bir kısım katkı maddeleri de gıdaların rengini, kokusunu, tadını ve görünüşünü değiştirmek için kullanılmaktadır.

Katkı maddelerini tanımlarken kullanılan E kodu, Avrupa Birliği ülkelerinde gıda katkı maddesi olarak kullanılmasında sakınca görülmeyen katkı maddelerine verilmektedir. Onay verilen bu kod, katkı maddelerinin kimyasal adı yerine kullanılmaktadır. Örneğin E211 kodlu katkı maddesi sodyum benzoattır ve alkolsüz içeceklerde, ketçaplara ve daha birçok gıda maddesine bu ürünlerin raf ömrünü iki yıla kadar uzatmak için ilave edilmektedir.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda gıda analizleri kapsamında gıda katkı maddeleri analizleri yapmaktadır.