Kalıntı Analizleri

Kalıntı Analizleri

Günümüzde pestisit kullanımı ve bunun sonuçları sürekli tartışılmaktadır. Çünkü geleneksel tarım faaliyetleri yanı sıra, İyi Tarım Uygulamaları’nda kontrollü bir şekilde ve hatta organik tarım faaliyetleri de doğal pestisit kullanılmaktadır. Ancak bu kimyasal maddelerin çok fazla kullanılması ya da bilinçsiz şekilde kullanılması durumunda, kalıntıları insan sağlığını tehdit etmekte ve birçok zehirlenme olaylarına neden olmaktadır. Bunun yanında pestisit kalıntılarının, doğanın ekolojik dengesine de zarar verdiği kanıtlanmıştır. Bu nedenle hem çevrenin pestisit kalıntıları ile kirlenmemesi hem de Arupa Birliği ülkeleri ile ticari ilişkilerde sorun yaşanmaması açısından, pestisitlerin kullanım sonrasındaki akibetleri iyi bilinmek zorundadır. Gelişmiş ülkelerde pestisit kalıntı analizlerinin yapılmasına 1950’lerde başlanmıştır.

Ülkemizde Türk Akreditasyon Kurumu’ndan akredite olan laboratuvarlarda bu analizler yapılmaktadır. Bu çalışmalarda hem çıkarılan yasal düzenlemelere hem de ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Tarımsal ürünlerin, yabancı ülkelere ihraç edilmesinde, bu ürünlerin kimyasal kalıntı taşımaması önemlidir. Bu yüzden özellikle 1990’lı yıllardan itibaren kalıntı analizleri, kalite kontrol ve kalite güvencesi çalışmalarında önemli bir parametre olmuştur.

Özellikle Avrupa’ya gönderilen tarım ürünlerinde pestisit kalıntısına rastlanması durumunda, bunlar anında duyurulmaktadır. Bu nedenle pestisit kalıntı analiz verilerinin güvenilir ve doğru olması kalite sistemleri ile doğrulanmalıdır. Kalıntı analizleri yapacak laboratuvarların akreditasyon yetkileri bu nedenle aranmaktadır. Akreditasyon, bu laboratuvarın, belli analizleri yapma konusunda yeterli olduğunun bir akreditasyon kuruluşu tarafından onaylanmasıdır.

Gıda ürünlerine kalıntı analizlerinin kapsamı oldukça geniştir. Örnek olması açısından başlıca yapılan kalıntı analizleri şunlardır: Balda naftalin analizi, meyve ve sebzelerde pestisit analizleri, meyve, sebze, baklagil ve tahıllarda benomyl ve carbendazim tayini, sütte benzimidazole kalıntılarının tayini, yağlı gıdalarda pestisit analizleri, zeytinyağında benzo(A) pyrene(PAH) tayini, yem örneklerinde pestisit analizleri.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda gıda analizleri kapsamında kalıntı analizleri yapmaktadır.