Kimyasal Analizler

Kimyasal Analizler

Kimyasal analizler, bütün laboratuvarlar tarafından şu esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir:

  • Türk Gıda Kodeksi
  • Gıdalara yönelik diğer yasal düzenlemeler
  • Yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar
  • Genel kabul gören test ve analiz yöntemleri

Bu kapsamda yapılan kimyasal analizlerin kapsamı şu şekildedir:

  • Çeşitli bitkisel ve hayvansal gıda ürünlerinde bulunan, demir, bakır, çinko, kurşun, civa ve sodyum gibi metaller
  • Gıda boyaları ve benzeri gıda katkı maddeleri
  • Yaş sebze ve meyve ürünlerinde pestisit (kimyasal ilaç) ve benzer kalıntı maddeleri
  • Kuru gıdaların kurutma hatası veya uygun olmayan saklama koşulları yüzünden ortaya çıkan problemler (mikotoksin analizleri)
  • Gıda ürünlerinin türüne bağlı olarak acılık, asitlik, çözünmeyen kül, toplam kül, çözünürlük, saflık, enerji miktarı, indirgen şeker, invert şeker, karbonhidrat, serbest yağ asitleri, toplam şeker, tuz ve benzeri maddeler

Kimyasal analizlerin en fazla yapıldığı alanlar gıda katkı maddeleri ve pestisitler konusunda olmaktadır. Tarımsal üretim sırasında, genelde bitkileri zararlı böceklerden korumak için bazen de tarımsal verimi yükseltmek için bir takım zirai ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak belirlenen sınır değerlerin üzerinde kullanılması durumunda insan sağlığını tehdit etmektedir. İnsan vücudunda zamanla birikerek kansere de neden olmaktadır. Bu yüzden kalıntı analizleri çok önemlidir.

Bir diğer konu da gıdalarda tüketimi teşvik amacı ile ya da ürünlerin raf ömürlerini uzatmak için kullanılan kimyasal maddelerdir. Kimyasal analizler ile gıdalara ilave edilen renklendiricilerin, tatlandırıcıların, koruyucuların ve antioksidanların miktarları tespit edilmektedir. Gıda katkı maddeleri miktarı belli sınırların üzerine çıkarsa, veya gerçek amacı dışında insanları yanıltmak amacı ile kullanılırsa, bu durum insan sağlığı açısından risk teşkil etmektedir.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda gıda analizleri kapsamında kimyasal analizler yapmaktadır.