GDO-GMO Analizleri

GDO-GMO Analizleri

GMO, İngilizce Genetically Modified Organism ifadesinin kısaltmasıdır ve Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) anlamına gelmektedir.

Geleneksel olarak yapılan bitkisel üretimde, üstün özelliklere sahip yeni bitki türleri ellde etmek için türler arası çaprazlama yöntemi çok eskiden beri zaten kullanılıyordu. Ancak günümüzde artık laboratuvar ortamlarında bitkilerin genetik özellikleri üzerinde oynanmakta ve farklı kaynaklardan bitkliere gen aktarımı yapılmaktadır. Bu çalışmaların da hedefinde, bitkinin normal gelişimini etkilemeden, bitkiye farklı özelliklerin kazandırılması bulunmaktadır.

İlk genetik oynamalar bir domates türünde yapılmıştır. Bu çalışma ile meyvenin yumuşamasına neden olan bir enzimin üremesi durdurulmuştur. Bu şekilde bu domatesler, raf ömürlerini uzatmak için olgunlaşmadan toplanmamakta, aromalarının gelişmesi için tarlada tam olgunlaşması beklenmektedir.

Bugün artık bitkilerin genetiği değiştirilerek, bitkilere herbisit direnci ve bazı zararlılara karşı direnç kazandırılmaktadır, ya da örneğin bitkide A vitamini miktarı arttırılmaktadır. Genetiği değiştirilen diğer bitki türleri arasında soya, mısır, pamuk, pirinç, papaya, patates, şeker pancarı ve keten tohumu bulunmaktadır.

Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika’da bu konudaki yasal düzenlemeler konusunda bazı farklılıklar bulunmaktadır. Ancak ortak noktaları, sadece onay verilen GDO’ların kullanımına izin verilmesidir. Avrupa Birliği ülkelerinde GDO içeriği eğer yüzde 0,9’un üzerine çıkarsa, bu gıda maddelerinin etiketlenmesi zorunludur. Amerika’da ise böyle bir etiketleme zorunluluğu yoktur.

GDO analizlerinde iki temel yöntem bulunmaktadır:

·         ELISA tekniği ile GDO’ya özgü bir proteinin aranması

·         Moleküler biyoloji teknikleri

ELISA tekniğinde sadece bir tip protein tespit edilmektedir ve etkin bir tarama için birçok analiz yapmak gerekmektedir. Moleküler biyoloji tekniklerinin ise daha geniş bir tarama alanı bulunmaktadır ve daha yaygın kullanılmaktadır.

Kuruluşumuz, UAF Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde aldığı akreditasyon yetkisine dayanarak, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda gıda analizleri kapsamında GDO-GMO analizleri yapmaktadır.