Cam Performans Testleri

Cam Testleri

Antik dönemlerden bugüne her dönemde cam, insanlar tarafından hep kullanılmıştır. Saydam, ancak sert bir formda bulunan cam, kolayca kırılabilen, inorganik ve amorf yapıda bir malzemedir.

İlk kristal cam onbeşinci yüzyılda Venedik’te üretilmiştir. Venedikli bir cam ustası, cama kurşun oksit karıştırarak kurşunlu cam elde etmiştir. Ancak bugün kullanılan şekliyle büyük cam levhaların üretimine 1902 yılında başlanmıştır. İki yıl sonra ise ilk cam kavanozlar ve şişeler makine ile üretilmeye başlanmıştır.

Ülkemizde ilk cam fabrikası, Cumhuriyet Dönemi’nde kurulan Paşabahçe cam fabrikasıdır (1934).

Camın ana hammaddesi silisyumdur. Yani kumdur. Cam silisli kumun ateşte eritilmesi ve bu sırada içine bazı maddelerin ilave edilmesi ile üretilmektedir. Cam soğurken ve katılaşırken, amorf yapısını korumaya devam eder. Bu amorf yapı, camın sağlam olmasında ve saydamlık derecesinde çok önemli bir faktördür.

Cam ilk üretildiği yıllardan itibaren uzun yıllar süs eşyası ve ev eşyası olarak kullanlmıştır. Ancak günümüzde uzay teknolojileri ve iletişim gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok özel kullanım alanları için cama, presleme, yüzdürme, dökme, çekme ve köpük haline getirme gibi birçok farklı biçimlendirme yöntemi uygulanmaktadır.

Aslına bakılırsa cam bir sıvıdır ve camın saydam görünümünü sıvı olması nedeniyledir. Bazı durumlarda cam maden olarak da kabul edilir. Camı diğer madenlerden farklı kılan en önemli özellik, erime noktasıdır. Cam yüksek ateşte ısıtıldığı zaman yumuşamakta ve herhangi bir şekle girebilmektedir. Bu işlem için genelde camın 800 derecenin üzerinde ısıtılması gerekir. Yine de 500 derecenin üzerine çıkıldığı zaman cam erimeye başlar.

Camların dayanıklı ve kaliteli olmasını sağlayan etken, üretiminde kullanılan silis ve alüminyum gibi maddelerin oranıdır.

Genel olarak cam, ticari kullanım anlamında iki çeşittir:

  • Soda camları sıradan camlardır. Üretimi oldukça düşük maliyetlidir.
  • Özel camlar, erime sıcaklığı, kimyasal alandaki dayanıklılığı ve elektrik iletkenliği gibi noktalarda bazı üstün özelliklere sahip camlardır. Bu yüzden üretim maliyetleri yüksektir. Örneğin optik camlar çok kalitelidir ve ışığı kırma özelliğine sahiptir. Pencere camları, gözlük camları, televizyon ekranları ve dekoratif yapı malzemeleri özel camlar grubuna girer.

Laboratuvarlar ve test ve muayene kuruluşları cam testlerini yaparken, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve yayınlanmış yerli ve yabancı standartları dikkate almaktadır. Cam testlerinde kullanılan birçok standart yayınlanmıştır. Aşağıda bunlardan birkaçı verilmiştir:

  • TS 3539-2 EN 1279-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 2: Nem geçirgenliği için uzun süreli deney yöntemi ve özellikler
  • TS 3539-3 EN 1279-3 ... Bölüm 3: Gaz sızdırma hızı ve gaz derişim toleransları için uzun süreli deney yöntemi ve özellikler
  • TS 3539-4 EN 1279-4 ... Bölüm 4: Kenar sızdırmazlık malzemelerinin fiziksel özellikleri için deney yöntemleri
  • TS 3539-6 EN 1279-6 ... Bölüm 6: Fabrika imalat kontrolleri ve belirli aralıklarla tekrarlanan deneyler
  • TS EN 14178-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel toprak alkali silikat cam mamuller - Bölüm 1: Float cam
  • TS EN 14178-2 ... Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / mamul standardı
  • TS EN 1748-1-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Borosilikat camlar - Bölüm 1-1: Tarifler, genel fiziksel ve mekanik özellikler
  • TS EN 1748-2-1 Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Cam seramikler - Bölüm 2-1: Tarifler, genel fiziksel ve mekanik özellikler

Kuruluşumuz güçlü bir teknolojik altyapı ve çalışan kadrosu ile ayrıntlı bir şekilde cam testlerini gerçekleştirmektedir.