Boyutsal Kararlılık ve Değişim Testleri

Boyutsal Kararlılık ve Değişim Testleri

Boyutsal değişim ce kararlılık testi endüstriyel materyallerin ısı, nem, su ve temizlemeye maruz kaldığında orijinal şekil, uzunluk ve eninin koruma kabiliyetinin olup olmadığının kontrol edilmesi ve belirlenmesini amaçlayan bir test yöntemidir.

TS EN 2505 Plastik boru ürünlerinin ekstrüzyonunda mevcut olan artık stresler, ürün performansı üzerinde uzun süreli olumsuz etkilere sahip olabilir. Özellikle, iç gerilimlerde yüksek donmuş borularda ESCR veya çevre stres çatlaması hızlanır. Boyuna Reversiyon Testi, borularda iç gerilme düzeylerini belirleme yöntemidir.

Termoplastik boruların eski hallerini muhafaza etme yeteneklerini belirlemek için sıvı veya hava uygulama yöntemini içerir. Laboratuvarımızda, havada yapılan yöntem uygulanmaktadır. Uzunluktaki değişiklik, sabit enine kesit, iç ve dış duvarlar olan tüm düz termoplastik borulara uygulanabilir. Düz duvarları olmayan termoplastik borular uygulanamaz. Et kalınlığı 16 mm'den büyük olan borular için, eskiin alınabileceği oranı ölçmek uygun değildir.
Belirli bir uzunlukta bir boru parçası hava ısıtmalı bir fırına yerleştirilir. Belli bir sıcaklıkta belli bir süre için burada tutulur. Boru parçasının işaretli parçasının uzunluğu, ısıtma işleminden önce ve sonra aynı koşullar altında ölçülür. Yaşlanma yeteneği, uzunluğun başlangıç ​​uzunluğuna oranıdır. Yüzde olarak verilir. Isıtma işleminden sonra, test parçasının yüzeyinin görünümü değişmemelidir.

TS EN 15818 Bu test polimer modifiye bitümlü kalın kaplamaların yüksek sıcaklıkta boyutsal stabilitesini belirlemek için bir prosedür tanımlar. Substratı kapladıktan sonra, numune dikey pozisyonda en az 2 saatlik bir periyotta tanımlanmış bir sıcaklıkta verilir. Bu süreden sonra, kaplamanın değişip değişmediği konusunda görsel bir karar verilir. Boruların bir etüv içinde belirli bir sürede ve belirli bir sıcaklığa maruz bırakıldıktan sonra % olarak ilk halinden ne kadar uzama veya kısalma davranışı yaptığının analiz edildiği bir test yöntemidir.

Polimer modifiye asfalt filmlerin yüksek sıcaklıklarında boyutsal kararlılığın belirlenmesi için bir prosedür verilmiştir. Bu test, zeminin altındaki yapılarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır, örneğin su yalıtımı uygun olduğunda, diğer bir deyişle balkonlarda veya ıslak alanlarda başka kullanımlara da sahip olabilir.

Laboratuvarlarımızda aşağıdkai plastik ve plastik boru testleride yapılmaktadır.

Yoğunluk Tayini (TS EN ISO 1183)
Erime Akış Hızı (Melt Flow Rate - MFR) tayini (TS EN ISO 1133)
Kopma Uzaması (TS EN ISO 6259)
Hidrostatik Basınç Testi (TS EN ISO 1167-1 / ISO 1167-2)
Pigment Dispersiyonu (TS ISO 18553)
Ayrılma Mukavemeti (TS ISO 13953)
Sıkıştırma Sonrası İç Basınç Testi (TS EN 12106)
Sıcaklık Altında Boyutsal Kararlılık Testi (TS EN ISO 2505)
Sıcakta Altında Davranış Testi (TS ISO 12091)
Çevresel Dış Darbe Mukavemeti testi (TS EN 744)
Halka Rijitliği Testi (TS EN ISO 9969)
Halka Esnekliği Testi (TS EN ISO 13968)
Sıcaklık Etkisi Testi (TS EN ISO 580)
Yavaş Çatlak Yayılma Direnci Testi (TS EN ISO 13479)
Çevresel Çatlak İlerleme Testi (ASTM D1693)
Plastikler-Charpy Darbe Özelliklerinin Tayini (TS EN ISO 179)