ASTM E84 Yapı Malzemeleri Yanmazlık Test Laboratuvarı

ASTM E84 Yapı Malzemeleri Yanmazlık Test Laboratuvarı

EUROLAB Laboratuvar ASTM E84 kapsamında Amerikan standardlarında Yapı Malzemelerinin Yüzey Yanma Karakteristikleri için Standart Test Yöntemi’ne göre test faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Bu test yönteminin, burada açıklanan özel yangına maruz kalma koşulları altında, yalnızca belirli derecedeki meşe ve fiber-çimento levha yüzeyleriyle yapılan yüzey alev yayılması ve duman yoğunluğu ölçümlerinin karşılaştırmalı ölçümlerini sağlaması amaçlanmıştır.

Bu test yöntemi 20-inç uzunluğunda, 24-ft nominal (7.32-m) bir değer ortaya koymaktadır. (508 mm), kontrollü bir hava akımının geniş numune ve 5 seçin sınıf Bodur meşe numunenin tüm uzunluğu boyunca bir alev yayılması için ayarlanabilir alev yangına maruz kalma 1 / 2  dak.

 • Bu test yöntemi aşağıdakileri sağlamaz:
 • Test edilen yüzeyden ısı iletiminin ölçümü.
 • Ağırlaştırılmış alevin etkisi, yanıcı duvarların ve tavanların yakınlığından kaynaklanan bir düzeneğin davranışını yayar.
 • Bir alev yayılma indeksi vasıtasıyla bir malzemenin yanıcı olarak sınıflandırılması veya tanımlanması.

ASTM E 84 Standard Kapsamı

1.1  Yapı malzemelerinin karşılaştırmalı yüzey yanma davranışı için bu yangın testi-cevap standardı, duvarlar ve tavanlar gibi açık yüzeylere uygulanabilir. Test, numune tavan konumunda iken, ele alınacak yüzey aşağı bakacak şekilde tutuşturma kaynağına maruz bırakılarak gerçekleştirilir. Malzeme, ürün veya montaj, test sırasında test konumuna monte edilebilir. Dolayısıyla, numune ya kendi yapısal kalitesi ile kendi kendini destekleyebilmeli, test yüzeyi boyunca ilave desteklerle yerinde tutulmalı ya da arka taraftan sabitlenmelidir.

1.2  Bu test yönteminin amacı, numuneye yayılan alevi gözlemleyerek malzemenin nispi yanma davranışını belirlemektir. Alev yayılımı ve duman geliştiği endeksi bildirildi. Ancak, bu iki ölçüm arasında mutlaka bir ilişki yoktur.

1.3  Test numunesinin altındaki destek malzemelerinin kullanımı, alev yayılma indeksini, numune bu tür bir destek olmadan test edilebiliyorsa elde edilebilecek olanlardan düşürme kabiliyetine sahiptir. Bu test sonuçlarının, test materyalleri tarafından bu tür bir destek olmadan elde edilen endekslerle ilgili olması gerekmez.

1.4  Alev cephesinin sürekliliği tahrip olacak şekilde eritilen, damlayan veya delamine eden malzemelerin test edilmesi, doğrudan yerinde kalan materyallerin test edilmesiyle elde edilen endekslerle doğrudan ilişkili olmayan düşük alev yayılma endekslerine neden olur.

1.5  İnç-pound birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilir. Parantez içinde verilen değerler, sadece bilgi için sağlanan ve standart olarak kabul edilmeyen SI birimlerine yapılan matematiksel dönüşümlerdir.

1.6  Bu standardın metni açıklayıcı bilgi sağlayan not ve dipnotlara referansta bulunur. Bu notlar ve dipnotlar, tablo ve şekillerde olanlar hariç, standardın gereklilikleri olarak kabul edilmeyecektir.

1.7  Bu standart, malzemelerin, ürünlerin veya grupların kontrollü koşullar altında ısıya ve aleve olan tepkisini ölçmek ve tarif etmek için kullanılır, ancak malzemelerin, ürünlerin yangın tehlikesi veya yangın riski değerlendirmesi için gerekli tüm faktörleri içermez, veya gerçek yangın koşulları altında montajlar.

1.8  Bu standart, kullanımıyla ilgili olan varsa, tüm güvenlik kaygılarını ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevresel uygulamalar oluşturmak ve kullanımdan önce yasal sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısı sorumluluğundadır.

1.9  Yangın testi doğal olarak tehlikelidir. Bu testlerin uygulanmasında personel ve mülk için yeterli güvenlik önlemleri alınacaktır.

1.10  Bu uluslararası standart, Dünya Ticaret Örgütü'nün Ticaretin Önündeki Teknik Engeller (TBT) Komitesi tarafından yayınlanan Uluslararası Standartlar, Kılavuzlar ve Tavsiyeler Kararında belirtilen standardizasyon konusundaki uluslararası tanınmış ilkelere uygun olarak geliştirilmiştir.

ASTM E 84 için Referans Standardlar

 • ASTM Standartları
 • A390 Çinko Kaplamalı (Galvanizli) Çelik Kanatlı Çit Kumaş (Altıgen ve Düz Çizgi) Şartname
 • C1186 Yassı Elyaf-Çimento Levhalar İçin Şartname
 • C1288 Fiber Çimento İç Yüzey Sayfaları İçin Şartname
 • Alçıpan için C1396 / C1396M Özellikler
 • D4442 Ağaç ve Ağaç Esaslı Malzemelerin Doğrudan Nem İçeriği Ölçümü için Test Yöntemleri
 • D4444 El Tipi Nem Ölçerlerinin Laboratuvar Standardizasyonu ve Kalibrasyonu için Test Yöntemi
 • Yangın Tüpü Aparatı ile İşlenmiş Ahşabın Yanıcı Özellikleri için E69 Test Yöntemi
 • E160 Beşik Testi 3 ile İşlenmiş Ahşabın Yanıcı Özellikleri için Test Yöntemi
 • Radyant Isı Enerjisi Kaynağı Kullanarak Malzemelerin Yüzey Yanıcılığı İçin E162 Test Yöntemi
 • E176 Yangın Standartları Terminolojisi
 • E286 8-ft (2.44-m) Tünel Fırın Kullanarak Yapı Malzemelerinin Yüzey Yanıcılığı İçin Test Yöntemi
 • E2231 Yüzey Yanma Karakteristiklerini Değerlendirmek İçin Numune Hazırlama ve Boru ve Kanal Yalıtım Malzemelerinin Montajı Uygulaması
 • E2404 Yüzey Yanma Karakteristiklerini Değerlendirmek İçin Tekstil, Kağıt veya Polimerik (Vinil Dahil) ve Ahşap Duvar veya Tavan Kaplamaları, Kaplama ve Kaplamaların Numune Hazırlanması ve Montajı için Uygulama
 • E2573 Yüzey Yanma Karakteristiklerini Değerlendirmek İçin Saha Üretimli Streç Sistemlerin Numune Hazırlanması ve Montajı Uygulaması
 • E2579 Yüzey Yanma Karakteristiklerini Değerlendirmek İçin Ahşap Ürünlerin Numune Hazırlanması ve Montajı Uygulaması
 • E2599 Yüzey Yanma Karakteristiklerini Değerlendirmek İçin Bina Uygulamalarında Yansıtıcı Yalıtım, Radyant Bariyer ve Vinil Streç Tavan Malzemelerinin Hazırlanması ve Montajı için Örnek Uygulama
 • E2688 Yüzey Yanma Karakteristiklerini Değerlendirmek İçin Numune Hazırlama ve Bantların Montajı Uygulaması
 • E2690 Yüzey Yanma Karakteristiklerini Değerlendirmek İçin Numune Hazırlama ve Kalafatların ve Sızdırmazlık Malzemelerinin Monte Edilmesi Uygulaması
 • E2768 Yapı Malzemelerinin Uzun Süreli Yüzey Yanma Karakteristikleri İçin Test Yöntemi (30 dk Tünel Testi)
 • E2988 Metal Yapılarda Yüzey Yanma Karakteristiklerini Değerlendirmek İçin Esnek Camlı Cam Yalıtımın Numune Hazırlanması ve Montajı Uygulaması