TSCA Carb II Zehirli Madde Testleri

TSCA Carb II Zehirli Madde Testleri

Yapı sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı uygulamalar yoluyla en yüksek kalitede ahşap ürünler üretmeye çalışmaktadır. Bu taahhüdün bir parçası olarak, parke kontrplak, kompozit paneller ve sunta benzeri tüm ürünlerin Çevre Koruma Ajansı (EPA) düzenlemeleri uyarınca belgelendirilmek zorundadır.

2018 yılı Haziran ayından itibaren, tüm ahşap ürünler, EPA tarafından yayınlanan Zehirli Madde Kontrol Yasası’nın (TSCA, Toxic Substance Control Act) Başlık VI’da açıklanan esaslara uygun olmalıdır.

EPA (Environmental Protection Agency, Çevre Koruma Kurumu), ABD Kongresi tarafından kabul edilen yasalar düznelemeler çerçevesinde uygulamalarını sürdüren ve insan sağlığı ve çevre koruma konusunda faaliyet gösteren bir resmi kuruluştur.

Zehirli Madde Kontrol Yasası’nın (TSCA) Başlık VI bölümü, üç önemli kompozit ahşap ürün tarafından üretilen kimyasal emisyonları düzenlemek amacı ile oluşturulmuştur. Bu ürünler parke kontrplak, orta yoğunluklu sunta (MDF) ve suntadır.

Toksik Maddeler Kontrol Yasası’nın VI. maddesi, kompozit ahşap ürünlerinde kullanılan yapıştırıcılardan izin verilen emisyonlar için yeni bir standarttır. Bu standart, Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu (CARB, California Air Resources Board) tarafından daha önce belirlenen katı kurallarla yakından ilgilidir. Ahşap ürünler zaten CARB Faz 2 ile uyumlu olarak belgelenmişse, bu belgeler 22 Mart 2019 tarihine kadar TSCA Başlık VI düzenlemeleri çerçevesinde geçerli kabul edilmiştir.

TSCA standartları, hammaddelerin toplanmasından bitmiş panellerin üretilmesine kadar, üretim süreci boyunca sürdürülebilirliğe öncelik vermektedir. Ağaç ürünler TSCA Başlık VI kimyasal emisyon standartlarını karşılamak zorundadır. Bu standartlar, formaldehit içeren yapıştırıcılar ve zararlı gazlar yayan diğer kimyasalların yanı sıra bu ürünlerle yapılan mamul malları içeren kompozit ahşap panellerin etiketlenmesini gerektirmektedir.

CARB Faz 2 standartları 2007 yılında yayınlanmıştır. Bu standartlar da, yüksek hava kalitesi sağlamak için zararlı emisyonları en aza indirmeyi hedef almıştı. California Hava Kaynakları Kurulu (CARB, California Air Resources Board), devletin iklim hedeflerini, düşük karbonlu transit geçişi ve kalkınmaya yapılan yatırımlarla destekleyen bir kuruluştur. Bu kuruluş, insanların zararlı kirletici maddelere maruz kalmalarını önlemek için, bilime dayalı düzenlemeler çıkarmakta ve programlar uygulamaktadır.

CARB Faz 2 standartları, kompozit ahşap ürünlerdeki formaldehit emisyonlarını düşürmek amacı ile yayınlanmıştır. Bu standartlar, sert ahşap kontrplakları ve yonga levha ve 8 mm’den küçük veya ona eşit ince MDF içeren orta yoğunluklu elyaf levhaları kapsamaktadır. Bu standart aynı zamanda, satışa sunulan mamul ürünler için de geçerlidir.

Şimdi, TSCA standartları, yeni ve mevcut tüm kimyasalları EPA güvenlik incelemesine tabi tutmakta ve tam risk bazlı güvenlik değerlendirmeleri için en yüksek öncelikli kimyasallara odaklanmaktadır. Bu sayede EPA’nın, kimyasalların ilave sağlık ve güvenlik testlerine tabi tutulmasını gerektirme yeteneğini arttırmaktadır.

TSCA standartları aynı zamanda EPA'ya, etiketleme gereklilikleri, kısıtlamaları, son kullanımları veya diğer uygun eylemleri içeren maddelerin risklerini ele almak için eksiksiz bir seçenek yelpazesi sunmaktadır. Keza uluslararası ticarette, güçlü bir ulusal kimyasal düzenleme sistemi oluşturmaktadır.

Herhangi bir kimyasal maddeye, kullanım ömrü boyunca herhangi bir noktada TSCA standartları uygulanabilir. Eğer envanter listesine henüz girmemiş bir bir kimyasal madde kullanılacaksa ve TSCA tarafından bu kimyasal hariç tutulmamışsa, üretim çalışmalarından önce EPA’ya bildirim yapılmalıdır. Yapılacak incelemelerde sağlık ve çevresel etkiler ile ilgili bilgileri yetersizse, bu bilgiler tamamlanaıcaya kadar EPA kısıtlamalar koyabilir.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında Zehirli Madde Kontrol Yasası (TSCA) test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen Zehirli Madde Kontrol Yasası (TSCA) test laboratuvarı hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.