M1 M2 M3 M4 Yanmazlık Testleri (NF P 92-5XX)

M1 M2 M3 M4 Yanmazlık Testleri (NF P 92-5XX)

Yanmazlık testleri, güvenilir tüketici ürünleri sağlamanın kritik bir parçasıdır. Bu testler, tekstil ürünlerini, özel giysileri, havacılık ve ulaştırma araçlarını, yatak ve mobilya malzemelerini ve daha birçok ürünü kapsamaktadır.

Bütün tüketici ürünlerinin, yanma, ısı ve duman tahliye kriterleri dahil, piyasaya sunulmadan önce mutlaka güvenlik gerekliliklerini ve düzenlemelerini karşılaması gerekmektedir.

Yanmazlık testleri ile, malzemelerin ne kadar kolay tutuşabildiği, ne kadar çabuk yandıkları ve yandıkları zaman ne boyutta tepki verdikleri ölçülmektedir. Malzemeler, teknik özelliklerine bağlı olarak dikey veya yatay yanmazlık testlerinden geçirilmektedir. Dikey yanmazlık testleri sırasında, tutuşma alevinin alınmasından sonra yandığı süre içinde, numunenin ne kadar yandığı ve yanan parçacıklar damlatıp damlatmadığı gözlenmektedir. Buna karşılık, yatay alevlenebilirlik testleri sırasında, alevin alınmasından sonra malzemenin yanmaya devam edip etmediği gözlenmekte, bunun arkasından numunenin yanma oranı hesaplanmaktadır.

Yataklar ve mobilyaların yanmazlık testleri de tüketiciler için yangın güvenliğini sağlamanın önemli bir parçasıdır. Bu yanmazlık testlerinde, ısı salınımı, duman salınımı ve opaklık, yanıcı gaz salınımı ve toplam kütle kaybı gibi ölçümler yapılmaktadır. Bu testler, bir kaza ile veya kasten çıkan yangınlarda bir ürünün nasıl tepki vereceğini belirlemek için, örneğin yanan bir sigara veya daha büyük bir alev ile yatak ve mobilyalar tutuşturulmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda, ürün ve malzemeleri değerlendirmek veya sektör standartlarına ve yasal düzenlemelere uymak için yanmazlık test yöntemleri uygulanmaktadır. Bu konuda esas alınan başlıca standartlar, Fransız standartları olan şu standartlardır.

 • NF P92-501 Yangına karşı güvenlik - Yapı malzemeleri - Yangın testlerine verilen reaksiyon - Sert malzemeler veya 5 mm’den kalın esnek malzemeler
 • NF P92-503 Yangına karşı güvenlik - Yapı malzemeleri - Yangın testlerine verilen tepki - Esnek malzemeler için kullanılan elektrik brülör testi
 • NF P92-504 Yangına karşı güvenlik - Yapı malzemeleri - Yangın testlerine verilen tepki - Alev kalıcılık testi ve alevin yayılma hızı
 • NF P92-505 Yangına karşı güvenlik - Yapı malzemeleri - Yangın testlerine verilen tepki - Termal eritme malzemeleri için kullanılan damlama testi
 • NF P92-506 Yangına karşı güvenlik - Yapı malzemeleri - Zemin
 • NF P92-507 Yangın karşı güvenlik - Bina - İç donanım malzemeleri - Yangına tepkilerine göre sınıflandırma
 • NF P92-512 Yangına karşı güvenlik - Bina - Yangın testlerine verilen tepki - Yangın reaksiyonunun dayanıklılığının belirlenmesi (malzemelerin sınıflandırılması ve test)

Fransız standartları aynı zamanda M1 ile M4 arasında bir sınıflandırma getirmiştir. Buna göre,

 • M1 - Yanıcı değil
 • M2 - Düşük alevlenebilirlik
 • M3 - Orta derecede yanıcı
 • M4 - Yanıcı

Birçok ülke, özellikle yapı malzemelerinin yangından korunması konusunda kabul edilebilir en düşük seviyeyi oluşturmak amacı ile yasal düzenlemeler ve standartlar yayınlanmıştır. Tasarımcılar, rehber niteliğindeki bu gerekliliklere uymak zorundadır. Bu şekildeki yangın düzenlemeleri Avrupa Birliği ülkeleri tarafından çok fazla önemsenmektedir.

Düzenlemelerde yangın güvenliği konusunda başlıca şu gereklilikler dikkate alınmıştır:

 • Yangın çıkması ve alevlerin ve dumanın yayılması sınırlı olmalıdır
 • Yapının yük taşıma kapasitesi belli bir süre korunmalıdır
 • Alevlerin diğer yapılara yayılması sınırlı olmalıdır
 • İnsanlar yangın anında binayı terk edebilmeli veya kolayca kurtarılabilmelidir
 • Kurtarma ekiplerinin güvenliği sağlanmalıdır

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında yanmazlık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen yanmazlık test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.