TS EN 13501-1 Yangına Tepki Yanmazlık Testleri

TS EN 13501-1 Yangına Dayanım Testleri

Avrupa Standardı EN 13501-1, tüm ürünler ve yapı elemanları için yangın sınıflandırma prosedürüne tepki vermektedir. Bu standarda göre, yangına tepki, bir ürünün, belirli koşullar altında (yangına karşı dayanıklılık ile karıştırılmamalıdır) maruz kaldığı bir yangına kendi ayrışmasına katkıda bulunmasıdır.

Ürünler son kullanım uygulamaları ile ilgili olarak dikkate alınır, üç ana kategoriye ayrılır:

  • İnşaat ürünleri;
  • Döşeme;
  • Doğrusal boru ısı yalıtım ürünleri;

İnşaat ürünleri A1, A2, B, C, D, E ve F Euroclasses'larında harmonize test yöntemlerine göre sınıflandırılmıştır. Belirli bir sınıfta sınıflandırılan ürünler, herhangi bir alt sınıfa ait tüm gereklilikleri karşıladığı kabul edilir.

A1 ve A2 sınıflarında sınıflandırılan ürünler yanıcı değildir (çimento, beton, mineraller, cam, fiberglas, taş yünü, seramik vb.), B'den F'ye kadar sertifikalı malzemeler artan sırada yanabilir.

Döşeme malzemeleri A1, A2, B, C, D, E ve F sınıflarına göre sınıflandırılmakta, ardından “fl” döşemesinin kısaltması takip edilmektedir.

Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırmasıdır.

Ülkemizde artan nüfus, plansız yapılaşma, yüksek ve çok işlevli binaların yapımı ile birlikte yangınlar ve yangında meydana gelen can ve mal kayıpları artış göstermiştir. Bu durum büyük oranda binanın tasarım ve yapım aşamasında seçilen malzemeler ile ilgilidir. 2007 yılında uyulması zorunlu hale gelen “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamında ülkemizde yapı malzemeleri için benimsenen yangına tepki sınıflandırması TS EN 13501-1 standardı ve kapsadığı Avrupa normlarıdır.

Yapılan testlerde klavuz standardlar;

TS EN 13823:2010 :2011; Yapı ürünleri için yangına tepki deneyleri-Tek bir yakma unsuru ile ısıl etkiye maruz kalan-Döşemeler haricindeki yapı ürünleri
TS EN 15725 :2011; Yapı ürünleri ve bina elemanlarının alev performansına dair genişletilmiş uygulama raporları
TS EN ISO 11925-2 :2004; Yapı malzemeleri - Yangın dayanımı deneyleri - Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirlik - Bölüm 2: Tek alev kaynağıyla deney
TS EN ISO 9239-1 :2005; Döşemelerin yangına tepki deneyleri - Yanma davranışının radyan ısı kaynağı kullanılarak tayini
TS EN ISO 1716 :2011; Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri - Yanma ısısının tayini (kalorifik değer)
TS EN ISO 1182 :2010; Yapı mamullerinin yangın deneylerine tepkisi - Tutuşmazlık deneyi
TSE CEN/TS 15117 :2006; Doğrudan ve genişletilmiş uygulamayla ilgili kılavuz

 

 

Avrupa Standardı EN 13501-1'e göre sınıflandırma

Tanım

Inşaat ürünleri

Döşemeler

 

 

Yanmaz malzemeler

A1

A1 fl

A2 - s1d0 A2 -s2 d0 A2- s3 d0

A2 - s1 d1 A2 - s2d1 A2 - s3 d1

A2 - s1d2 A2 -s2 d2 A2- s3 d2

 

A2 fl - s1

 

A2 fl - s2

 

Yanıcı malzemeler - çok sınırlı katkı alev için

B - s1d0 B -s2 d0 B- s3 d0

B - s1 d1 B - s2 d1 B - s3 d1

B - s1d2 B -s2 d2 B- s3 d2

 

B fl - s1

 

B fl - s2

 

Yanıcı maddeler - yangına sınırlı katkı

C - s1d0 C -s2 d0 C- s3 d0

C - s1 d1 C - s2 d1 C - s3 d1

C - s1d2 C -s2 d2 C- s3 d2

 

C fl - s1

 

C fl - s1

 

Yanıcı maddeler - ateşe orta katkısı

D - s1d0 D -s2 d0 D- s3 d0

D - s1 d1 D - s2 d1 D - s3 d1

D - s1d2 D -s2 d2 D- s3 d2

 

D fl - s1

 

D fl - s1

Yanıcı malzemeler - yangına çok büyük katkı

E

E - d2

E fl

Yanıcı malzemeler - kolayca yanıcı

F

F fl

             

 Ek sınıflamalar

Tüm malzemeler için sınıflandırılmış A2 B, C D elde etmek bir ek sınıflandırma ilişkin emisyon arasında duman ve üretim arasında flaming damlacıkları ve / veya parçacıkları.


- “ S ” Duman emisyonu seviyesi:
değerler 1 (eksik / zayıf) ila 3 (yüksek) arasında değişir

- “ D ” flaming Damlacıklar ve / veya parçacıklar üretimi: değerler menzil itibaren 0 (yok) için 2 (yüksek)


E sınıfı için bir tek alt sınıf d2 sağlanır.
Döşeme ürünleri için yalnızca duman emisyonu için ek sınıflandırma “s” sağlanmıştır.

TS EN 13501-1 e göre yanmazlık ve yangına tepki sınıflandırması testlerini laboratuvarımız EUROLAB 'dan yaptırabilirsiniz.