Basınç Dayanım ve Patlama Testleri

Basınç Dayanım ve Patlama Test Laboratuvarı

EUROLAB Laboratuvar test ortamında referans alınan bağıl basınç, mutlak basınç, negatif basınç, fark basıncı ve atmosfer basıncı ile farklı uygulama alanlarına yönelik göstergeli basınç ölçümleri gerçekleştirilerek ambalaj, malzeme, ve üretim ürünlerinin testlerini maksimum hassasiyet ve minimum tolerans aralıklarında yapılmaktadır.

Artan bir hidrostatik basınca maruz bırakılan malzemelerin patlama mukavemetinin ölçülmesi için testler yapılmaktadır. Bu basınç elastik bir diyafram vasıtasıyla numunenin dairesel bölgesine uygulanır. Numune, bu dairesel bölgenin kenarında pnömatik bir kıstırma tertibatı ile sıkıca tutulur. Basınca uygulandığında, numune diyafram ile birlikte deforme olur. Patlama mukavemeti, numunenin arızadan önce desteklenen maksimum basınca karşılık gelir. Aynı yönde, çok yönlü gerilme testi olan kumlama için yuvarlak burst metodu’nda olduğu gibi, bu ölçüm, arızanın doğal olarak en az direnç yönünde gerçekleşmesi nedeniyle, numunenin (makine veya çapraz) kesme yönünden bağımsızdır.

Belirli kalınlık ve shore sertliğine sahip lastik diyaframlar, test edilen malzeme türüne ilişkin standartların toleransı dahilinde basınç aralığına karşı bir çıkıntıya sahip olmalıdır

Mutlak basınç, pnömatik basınç, hidrolik basınç ve negatif basınç uygulamaları ile EUROLAB Laboratuvar Basınç ve Vakum testlerinde sizlere hizmet vermektedir.

Mukavemet testinde ise basınçlı kap; kabın türü, ulusal ya da uluslar arası standartlar, cihaz üreticisinin verileri ve ulusal yönetmelikler göz önüne alınarak belirlenen bir basınca kadar yüklenerek bu basıncın cihazda kalıcı deformasyon yaratıp yaratmadığı kontrol edilir. Bu sayede basınçlı kabın zaman içerisinde basınç mukavemetini yitirip yitirmediği ve dolayısı ile emniyetle işletilip işletilemeyeceği belirlenmiş olur.

Sadece eskiyen basınçlı kaplar hidrostatik teste tabi tutulmaz. Aslında yeni üretilen her basınçlı kaba kullanıma sunulmadan önce hidrostatik test uygulanarak gerekli güvenlik standartlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Bu cihazlar daha sonra kullanım ömrü boyunca belirli periyotlarda tekrar basınç testine tabi tutulurlar.

Basınçlandırma Ünitesi ve Kontrol

PLC otomasyonlu
Opsiyonel PC programı
Basınç- zaman grafiği
Patlama anındaki net basınç
Su ile çalışabilme
0,1 Bar hassasiyetle ölçüm yapabilme
Raporlama ve çıktı alma