آزمایشگاه آزمایش IES LM-79 LM-80 LM-82 LM-84

تست های LM

آزمایشگاه EUROLAB اندازه گیری های بدنی ، قدرت ، فوتومتر و نور محصولات روشنایی را انجام می دهد.
IES LM-79
انجمن مهندسی نوری آمریکای شمالی (IESNA) روش تایید شده برای اندازه گیری الکتریکی و فوتومتری محصولات روشنایی حالت جامد (LM-79-08) راهنمایی است که برای اندازه گیری محصولات روشنایی حالت جامد (LED) تهیه شده است. روش ها و احتیاط هایی را که هنگام انجام اندازه گیری های مختلف برای محصولات روشنایی حالت جامد (SSL) از قبیل شار کل درخشان ، توان الکتریکی ، توزیع شدت نور و ویژگی های مختلف کروماتیسمی باید توضیح دهید.
اخیراً اصطلاح LM-79 Test به بخشی از فرهنگ لغت اشراق ما تبدیل شده است و در بعضی موارد به خودی خود یک برنامه روشنایی در نظر گرفته شده است. بسیاری از برنامه های روشنایی ، مانند DLC و انرژی استار ، به روشهای LM-79 مراجعه می کنند و برنامه های روشنایی خودبخود نیستند که مطابق با الزامات مشخص شده و معیارهای عبور / عدم موفقیت باشند.
با این حال ، اصطلاح LM-79 Test به طور کلی به عنوان دو آزمون مختلف پذیرفته شده است - یک آزمون توزیع کانال با یک فایل IES و یک تست کره یکپارچه برای یک رنگ استاندارد (CCT ، CRI ، Duv ، مختصات رنگی). با این حال ، هر زمان که اشاره شود که LM-79 به آزمون درخواستی در هر زمان اشاره دارد ، کارکنان ما دقیقاً آنچه مشتری می خواهد را تأیید می کنند زیرا بسیاری از گزینه های اندازه گیری در سند رسمی مورد بحث قرار گرفته است. LM-80 به روشی برای اندازه گیری استهلاک لومن منابع روشنایی حالت جامد مانند بسته های LED ، ماژول ها و آرایه ها اشاره دارد.

تست LM
تست LM


IES LM-82
انجمن مهندسی نوری آمریکای شمالی (IESNA) روشی تأیید شده برای توصیف موتورهای نوری LED و لامپ های LED برای خواص الکتریکی و فوتومتریک به عنوان تابعی از دما (LM-82-12) ، سندی است که به تغییر در عملکرد فوتومتریک می پردازد. موتورها و لامپهای سبک SSL با تغییرات دما.
اخیراً اصطلاح آزمایش LM-82 به بخشی از فرهنگ لغت روشنایی ما تبدیل شده است و در بعضی موارد به خودی خود به عنوان یک برنامه روشنایی در نظر گرفته شده است. در حالی که بسیاری از برنامه های روشنایی به رویه های LM-82 ارجاع می دهند ، آنها یک برنامه روشنایی با شرایط مشخص شده و معیارهای موفقیت آمیز / ناموفق نیستند.
از آنجا که توسعه LED به طور فزاینده ای برای مقوله های صنعت روشنایی بیشتر و روشنایی عمومی مورد استفاده قرار می گیرد ، نیاز به تعیین چگونگی کارکردن انواع موتورهای سبک و لامپهای یکپارچه در هر نوع تنظیمات فیکسچرهای نوری وجود دارد. با وجود فاكتورهاي فرم از استالاكتيت هاي فرورفته ريز كاهش تا سيلاب هاي چند تخته ، نياز به درك عملكرد فتومتري اين منابع در طيفي از محيط هاي حرارتي كه شبيه سازي اين عوامل شكل و محيط هاي مورد نظر را افزايش داده اند.
این روش آزمایش نتایج عملکرد فتومتریک (لومن و رنگ) را در دماهای مختلف محیط ارائه می دهد ، که به سازندگان آرماتور امکان ارزیابی موتورهای سبک و لامپ ها را می دهد و تعیین می کند کدام یک برای امضای حرارتی مدل آرماتور مناسب تر است. طراح با حمایت حرارتی از عملکرد فوتومتری موتورهای سبک LED و لامپهای یکپارچه ، می تواند مشخص کند که کدام یک از ویژگی های داخلی از جمله خواص نزول گرما برای عملکرد بهینه باید رعایت شود.
IES LM-84
انجمن مهندسی روشنایی آمریکای شمالی (IESNA) روش اندازه گیری شار درخشان و نگهداری رنگ لامپ های LED ، موتورهای سبک و لامپ را تأیید می کند. روش (LM-84-14) سندی است که در طول زمان به تغییرات عملکرد فوتومتریک سیستم های SSL می پردازد. .
اخیراً اصطلاح آزمایش LM-84 به بخشی از فرهنگ لغت روشنایی ما تبدیل شده است و در بعضی موارد به خودی خود به عنوان یک برنامه روشنایی در نظر گرفته شده است. در حالی که بسیاری از برنامه های روشنایی به رویه های LM-84 ارجاع می دهند ، آنها برنامه روشنایی با الزامات و معیارهای موفقیت و شکست نیستند که به خودی خود مشخص شده است.
ملاحظات اصلی این روش آزمایش ، نگهداری لومن و نگهداری رنگ است. همانطور که در اینجا استفاده می شود ، اصطلاح "تعمیر و نگهداری" به نحوه عملکرد یک متریک خاص (لومن یا رنگ) به مرور زمان اشاره دارد. در مورد مراقبت از لومن ، یک نسبت ساده از خروجی لومن به اولین خروجی لومن محصول در هر زمان در طول عمر محصول است. این در واقع به این معنی است که آزمایش LM-79 در ابتدا در زمان احتراق ساعتی 0 و در هر بازه موردنیاز در طول چرخه عملیاتی انتخابی انجام شد.
چرخه وظیفه ای که در آن تست نگهداری انجام می شود ، مشتری است و ممکن است در حد لزوم تست های بازه ای داشته باشد. به عنوان مثال ، برای محصولی که به دنبال صلاحیت Energy Star است ، یک چرخه وظیفه معمولی ساعت 3000 (برای صلاحیت متوسط) با آزمایش فاصله و ساعت 6000 برای صدور گواهینامه کامل است. ITL می تواند در هر بازه زمانی در چرخه وظیفه دلخواه مشتری تست کند.