تست های کابل

تست کابل

یکی از مهمترین تست ها در تکنولوژی برق و الکترونیک، تست کابل است. از آنجا که کابل ها باید از نظر سلامت انسان و شرایط محیطی قابل اعتماد باشند. به همین دلیل، کابل ها باید در طول تولید آزمایش های مختلفی داشته باشند.

آزمایشات کابل انجام شده در آزمایشگاه های معتبر مطابق با مقررات قانونی در نیروی کار است و استانداردهای تهیه شده توسط سازمان های محلی و خارجی مورد توجه قرار گرفته است.

شایع ترین روش های آزمون که در آزمایش های کابلی استفاده می شود، آزمایش های الکتریکی است. از آنجا که هدف اصلی کابل انتقال انرژی الکتریکی است. بنابراین، خطر حمل آنها بسیار بالا است. آزمایش های الکتریکی در آزمایشگاه ها شواهد مهم دوام و ایمنی کابل ها را ارائه می دهند.

با توجه به مناطقی که از کابل استفاده می شود، کابل های اندازه و مشخصات مختلف در محل کار، بیمارستان، خوابگاه، مدارس، سینماها، مراکز تفریحی، مراکز خرید و بسیاری از مکان های دیگر استفاده می شود.

به طور کلی، بدون توجه به نوع کابل، در صورت احتراق، کابل ها نباید شعله های منتشر شده را منتشر کنند، این شعله را انتقال ندهند، تراکم دود باید کم باشد و نباید گاز سمی را در طی احتراق منتشر کنند. در آزمایش های الکتریکی کابل ها، این خواص عمدتا مورد آزمایش قرار می گیرند.

تست های الکتریکی اصلی مورد استفاده در کابل شامل آزمون های ولتاژ بالا می باشد. این آزمایش ها مقاومت مقاومت الکتریکی را در ولتاژ بالا تعیین می کند و آیا در سیم های ولتاژ بالا یک اتصال کوتاه وجود دارد. در امپدانس انتقال و تضمین محافظت در برابر کابل های حفاظتی، کیفیت محافظتی کابل تعیین می شود. در اندازه گیری مقاومت هادی کابل، مقدار مقاومت هادی مس در داخل کابل تعیین می شود.

آزمایش های مکانیکی برای کابل نیز در آزمایشگاه های مجاز انجام می شود. نکته مهم در اینجا این است که مقاومت کابل به نیروی مکانیکی است. در این زمینه، برای مثال، آزمایشات پیری فرابنفش کابل انجام می شود. کابل هایی که به ویژه در هوای آزاد کار می کنند در معرض نور خورشید، باران و برف، باد، هوای سرد و گرم و رطوبت قرار می گیرند. این شرایط آب و هوایی در محیط آزمایشگاهی تضمین شده است و مقاومت کابل ها به این شرایط در یک زمان کوتاه تعیین می شود. در این محدوده، استحکام کششی و تست کشش برای کابل ها اعمال می شود. در این آزمایش ها، کابل به بالاترین نیرویی است که می تواند مقاومت کند.

گروه آزمایش دیگری برای کابل در آزمایشگاه های مجاز آزمایش های شیمیایی است. برای مثال، مقدار سمیت در کابل تعیین شده است. به ویژه در صورت احتراق، کابل نباید گازهای سمی را در محیط زیست منتشر کند. اندازه گیری pH و هدایت کابل ها برای تعیین میزان گاز اسیدی که این کابل های ساخته شده از مواد پلاستیکی در طول احتراق منتشر می شود ساخته شده است. علاوه بر این، برای اندازه گیری مقدار گاز هالوژن آزاد شده در صورت احتراق، مقدار اسید هالوژن اندازه گیری می شود. آزمایش شیمیایی دیگر آزمون آزمون اکسپرس شعله است. در اینجا مشخص شده است که چگونه بسیاری از درجه اکسیژن کابل می تواند سوزاند. مقادیر به دست آمده در تمام اندازه گیری ها و آزمایشات شیمیایی باید کمتر از مقادیر مشخص شده در استانداردها باشد.

به غیر از این، تست های عملکردی زیادی برای کابل انجام می شود. به عنوان مثال، تست های احتراق از کابل های همراه یکی از آنها است. مقاومت این کابل ها در طول احتراق و تأثیر آنها بر یکدیگر، توسط این آزمایش ها تعیین می شود. شکاف های هوا بین کابل های بسته به کابل آسیب پذیرتر می شود. گازهای سمی و سمی تولید شده در طول احتراق باعث جلوگیری از دیدن مردم از مسیرهای فرار آنها می شود و ممکن است باعث مسمومیت شود. آزمایشات تراکم دود برای شناسایی این وضعیت انجام می شود.

استانداردهای زیادی در هنگام انجام آزمون کابلی وجود دارد. به عنوان مثال،

  • TS EN 60332 Cables - تست های الکتریکی و فیبر نوری در شرایط آتش سوزی
  • کابل های TS EN 60754 - تست برای گازهای آزاد شده در هنگام احتراق کابل های الکتریکی

شرکت ما با توجه به زیرساخت های فن آوری قوی و کارکنان کارکنان، آزمایشات کابل را انجام می دهد.