IEC Standard Test Laboratuvarı

IEC Standard Test Laboratuvarı

EUROLAB IEC Standardlarının test, analiz ve sertifikasyon hizmetlerini vermektedir.
IEC’nin hedefleri global pazar gerekliliklerini karşılamak, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini arttırmak, insan sağlığı ve güvenliğine katkıda bulunmak, çevrenin korunmasına katkı sağlamaktır.

Bilindiği gibi, uluslararası standardların dünya ekonomisinde ve ticaretinde yeri çok fazla önem taşımakta, bu açıdan IEC üyesi ülkeler bu standardların yapımında gayret sarfetmekte ve bunu, görevi uluslararası standardları geliştirmek ve sistematik kontrollerini yapmak olan teknik ve alt komitelere üye olarak sağlamaktadır.

IEC Bağlamında aşağıdaki standardların test ve gözetim hizmetlerini vermekteyiz.

IEC 60027 Elektrik teknolojisinde kullanılacak harf sembolleri

IEC 60028 Bakır için uluslararası direnç standardı

IEC 60034 Döner elektrik makineleri

IEC 60038 IEC Standart Voltajları

IEC 60041 Hidrolik türbinlerin, depo pompalarının ve pompa türbinlerinin hidrolik performansını belirlemek için alan kabul testleri

IEC 60044 Gösterge transformatörleri

IEC 60045 Buhar türbinleri

IEC 60050 Uluslararası Elektroteknik Kelime

IEC 60051 Doğrudan hareketi gösteren analog elektrikli ölçüm cihazları ve aksesuarları

IEC 60052 Standart hava boşlukları ile gerilim ölçümü

IEC 60055 18/30 kV'a kadar nominal voltajlar için kağıt izolasyonlu metal kılıflı kablolar (bakır veya alüminyum iletkenli ve gaz basıncı ve yağ dolu kablolar hariç)

IEC 60059 IEC standart akım derecelendirmeleri

IEC 60060 Yüksek gerilim test teknikleri

IEC 60061 Lamba başlıkları ve tutucuları, değiştirilebilirlik ve güvenlik kontrolü için ölçme aletleri ile birlikte

IEC 60062 Direnç ve kondansatörler için işaretleme kodları

IEC 60063 Dirençler ve kondansatörler için tercih edilen seri serisi

IEC 60064 Evsel ve benzeri genel aydınlatma amaçları için tungsten filament lambalar - Performans gereksinimleri

IEC 60065 Ses, video ve benzeri elektronik cihazlar - Güvenlik gereksinimleri

IEC 60067 Elektronik boru ve valflerin boyutları

IEC 60068 Çevresel testler

IEC 60071 Yalıtım koordinasyonu

IEC 60072 Dönen elektrikli makineler için boyutlar ve çıkış serileri

IEC 60073 İnsan-makine arayüzü, işaretleme ve tanımlama için temel ve güvenlik ilkeleri - Göstergeler ve aktüatörler için kodlama ilkeleri

IEC 60076 Güç transformatörleri

IEC 60077 Demiryolları uygulamaları - Demiryolu taşıtları için elektrik ekipmanları

IEC 60079 Patlayıcı Ortamlar

IEC 60081 Çift kapaklı flüoresan lambalar - Performans özellikleri

IEC 60083 IEC üyesi ülkelerde standart olarak yerli ve benzeri genel kullanıma yönelik fişler ve prizler

IEC 60085 Elektrik izolasyonu - Isıl değerlendirme ve atama

IEC 60086 Birincil piller;

IEC 60092 Gemilerde elektrik tesisatı

IEC 60094 Manyetik bant ses kayıt ve çoğaltma sistemleri

IEC 60095 Kurşun-asit başlatma pilleri

IEC 60096 Radyo frekans kabloları

IEC 60098 Vinil Disk Tablolarında Rumble ölçümü

IEC 60099 Parafudrlar

IEC 60100 Elektronik boruların ve valflerin doğrudan inter electrode kapasitelerinin ölçülmesi için yöntemler

IEC 60104 Üst hat iletkenleri için alüminyum-magnezyum-silisyum alaşımlı tel

IEC 60105 Ticari saflıkta alüminyum bara malzemesi için öneri

IEC 60107 Televizyon yayını yayınları için alıcıların ölçüm yöntemleri

IEC 60110 İndüksiyon ısıtma tesisatları için güç kondansatörleri

Katı yalıtım malzemelerinin kanıt ve karşılaştırmalı izleme endekslerinin belirlenmesi için IEC 60112 Metodu

IEC 60114 Alüminyum magnezyum silikon tipi ısıl işlem görmüş alüminyum alaşımlı çubuk malzemesi için öneri

IEC 60115 Elektronik ekipmanlarda kullanılmak üzere sabit dirençler

IEC 60118 Elektroakustik - İşitme cihazları

IEC 60119 Yarıiletken Redresörlerin (Metal Redresörlerin) Elektriksel Performansı (Çekilmiş)

IEC 60120 Dize izolasyon birimlerinin bilyalı ve soketli bağlantılarının boyutları

IEC 60121 Ticari tavlanmış alüminyum elektrik iletken tel önerisi

IEC 60122 Değerlendirilmiş kalitede kuvars kristal üniteleri

IEC 60127 Minyatür sigortalar

IEC 60130 3 MHz'in altındaki frekanslar için konektörler

IEC 60134 Elektronik boru ve valfler ve analog yarı iletken cihazlar için derecelendirme sistemleri

IEC 60135 Elektrotların numaralandırılması ve elektronik tüplerde ve vanalardaki ünitelerin belirlenmesi

IEC 60136 Elektrikli makineler için fırça ve fırça tutacağı boyutları

IEC 60137 1000 V üst üste geçme voltajlı izolasyon burçlar

IEC 60139 Katot radyasyon tüpleri, bileşenleri, bağlantıları ve ölçü aletleri için anahat çizimlerinin hazırlanması

IEC 60141 Yağ dolum ve gaz basınç kabloları ve aksesuarları üzerindeki testler

IEC 60143 Serisi güç sistemleri için kapasitörler

IEC 60146 Yarı iletken konvertörler - Genel gereklilikler ve hat değiştirimli konvertörler

IEC 60151 Elektronik boruların ve valflerin elektriksel özelliklerinin ölçülmesi

IEC 60152 3 fazlı elektrik sistemlerinin faz iletkenlerinin saat sayılarına göre tanımlanması

IEC 60153 Boşluklu metalik dalga kılavuzları

IEC 60154 Dalga kılavuzları için flanşlar

IEC 60155 Floresan lambalar için parlama önleyiciler

IEC 60156 İzolasyon sıvısı - Güç frekansında kırılma geriliminin belirlenmesi

IEC 60168 1000 V'den yüksek nominal gerilimli sistemler için seramik malzeme veya camın iç ve dış mekan izolatörleri üzerindeki testler

IEC 60169 Radyo frekansı konnektörleri

IEC 60172 Emaye ve bant sargılı sargı tellerinin sıcaklık endeksinin tayini için test prosedürü

IEC 60183 Yüksek gerilim AC kablo sistemlerinin seçimi için rehberlik

IEC 60188 Yüksek basınç civa buharlı lambalar - Performans özellikleri

IEC 60189 PVC izolasyonlu ve PVC kılıflı düşük frekanslı kablolar ve teller

IEC 60191 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu

IEC 60192 Düşük basınçlı sodyum buharlı lambalar - Performans özellikleri

IEC 60193 Hidrolik türbinler, saklama pompaları ve pompa türbinleri - Model kabul testleri

IEC 60194 Basılı tahta tasarımı, imalatı ve montajı - Terimler ve tanımlar

IEC 60195 Sabit dirençlerde üretilen akım gürültü ölçüm metodu

IEC 60196 IEC standart frekansları

IEC 60197 Televizyon alıcılarında kullanılmak üzere alevi geciktirici izolasyonlu yüksek voltajlı bağlantı kablosu

IEC 60204 Makine güvenliği - Makinelerin elektrik donanımı

IEC 60205 Manyetik parçanın etkili parametrelerinin hesaplanması

IEC 60211 Maksimum talep göstergeleri, Sınıf 1.0

IEC 60212 Katı elektrik izolasyon malzemelerinin testi öncesinde ve sırasında test koşulları

IEC 60214 dokunun -changers

IEC 60215 Radyo yayın cihazları için güvenlik şartları

IEC 60216 Elektrik izolasyon malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri

IEC 60227 Polivinil klorür izoleli, 450/750 V'a kadar nominal gerilimli kablolar

IEC 60228 İzoleli kabloların iletkenleri

IEC 60229 Elektrik kabloları - Ekstrüzyona uğramış aşırı yüklemelerde özel bir koruma fonksiyonuyla testler

IEC 60230 Kablolar ve aksesuarlarında darbe testleri

IEC 60231 Nükleer reaktör enstrümantasyonunun genel prensipleri

IEC 60233 Boş İzolatörler üzerinde Elektrikli Cihazlarda Kullanılan Testler (Geri Çekilmiş)

IEC 60235 Mikrodalga tüplerinin elektriksel özelliklerinin ölçülmesi

IEC 60236 Katot-ışını tüplerinin elektrostatik saptırıcı elektrotlarının belirlenmesine yönelik yöntemler

IEC 60238 Edison vidalı duylar

IEC 60239 Elektrik ark ocağı için grafit elektrotlar - Boyutlar ve tanımlama

IEC 60240 Endüstriyel ısıtma için elektrikli kızılötesi emitörlerin özellikleri

IEC 60243 İzolasyon malzemelerinin elektriksel gücü

IEC 60244 Radyo vericileri için ölçüm yöntemleri

IEC 60245 Kauçuk yalıtılmış kablolar - 450/750 V'a kadar nominal voltajlar

IEC 60246 Televizyon alıcılarında kullanım için nominal voltaj 20 kV ve 25 kV dc ve maksimum çalışma sıcaklığı 105 ° C olan bağlantı telleri

IEC 60247 İzolasyon sıvısı - Bağıl gerilim, dielektrik dissipasyon faktörü (tan d) ve dc direnç ölçümü

IEC 60250 Elektrik izolasyon malzemelerinin, metre dalga boyları da dahil olmak üzere güç, ses ve radyo frekanslarında geçirgenlik ve dielektrik dissipasyon faktörünün saptanması için önerilen yöntemler

IEC 60252 AC motor kondansatörleri

IEC 60254 Kurşun-asit çekişli piller

IEC 60255 Ölçme röleleri ve koruma ekipmanları

IEC 60258 Doğrudan hareketli kayıt elektrikli ölçüm cihazları ve aksesuarları

IEC 60261 Basınçlı dalga kılavuzu boru ve meclisleri için sızdırmazlık testi

IEC 60263 Frekans özelliklerini ve polar diyagramları çizmek için ölçekler ve boyutlar

IEC 60264 Sargı tellerinin ambalajlanması

IEC 60268 Ses sistemi gereçleri

IEC 60269 Alçak voltajlı sigortalar

IEC 60270 Yüksek gerilim test teknikleri - Kısmi deşarj ölçümleri

IEC 60273 1000 V'un üzerinde nominal voltajlı sistemler için iç ve dış mekan yalıtkanlarının karakteristikleri

IEC 60276 Karbon fırçaları, fırça tutucuları, komütatörler ve kayma halkaları için tanımlar ve terminoloji

IEC 60282 Yüksek gerilim sigortaları

IEC 60286 Otomatik işlemek için bileşenlerin ambalajlanması

IEC 60287 Elektrik kabloları - Akım oranının hesaplanması

IEC 60294 Eksenel sonlandırmalı silindirik bir parçanın ölçülmesi

IEC 60296 Elektroteknik uygulamalar için akışkanlar - Transformatörler ve şalterler için kullanılmayan mineral izolasyon yağları

IEC 60297 Elektronik cihazlar için mekanik yapılar - 482,6 mm (19 inç) serisinin mekanik yapılarının boyutları

IEC 60298 metalik mahfazada yüksek gerilim anahtarlama tertibatı (Çekilmiş)

IEC 60299 Ev elektrikli battaniyeler - Performansı ölçmek için yöntemler

IEC 60300 Güvenilirlik yönetimi

IEC 60301 Kapasitörlerin ve dirençlerin tel sonlandırmalarının tercih edilen çapları

IEC 60304 Düşük frekanslı kablolar ve teller için yalıtım için standart renkler

IEC 60305 1000 V üstünde nominal voltajlı havai hatlar için izolatörler - ac sistemleri için seramik veya cam izolasyon üniteleri - Kapak ve pin tipi yalıtkan ünitelerin özellikleri

IEC 60306 Parlatma cihazlarının ölçümü

IEC 60308 Hidrolik türbinler - Kontrol sistemlerinin testi

IEC 60309 Endüstriyel amaçlı fişler, prizler ve kuplörler

IEC 60310 Demiryolu uygulamaları - Tahrikli trafo ve endüktanslar tahta üzerinde

IEC 60311 Ev ya da benzeri kullanım için elektrikli ütüler - Performansı ölçmek için yöntemler

IEC 60315 Çeşitli emisyon sınıfları için radyo alıcılarında ölçüm yöntemleri

IEC 60317 Sarma tellerinin özel tipleri için spesifikasyonlar

IEC 60318 Elektroakustik - İnsan kafa ve kulak simülatörleri

IEC 60319 Elektronik bileşenler için güvenilirlik verisinin sunumu ve spesifikasyonu

IEC 60320 Ev eşyaları ve benzeri genel amaçlı alet kuplörleri

IEC 60322 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtları için elektrikli cihazlar - Açık konstrüksiyon güç dirençleri için kurallar

IEC 60325 Radyasyondan korunma araçları - Alfa, beta ve alfa / beta (beta enerjisi> 60 keV) kontaminasyon sayaçları ve monitörleri

IEC 60329 Taneli yönlendirilmiş silikon-demir alaşımının şeritten kesilen çekirdekleri, elektronik ve telekomünikasyon ekipmanı için kullanılır

IEC 60331 Yangın durumunda elektrik kabloları için testler - Devre bütünlüğü

IEC 60332 Yangın şartlarında elektrik ve fiber optik kablolar üzerinde yapılan testler

IEC 60335 Ev eşyaları ve benzeri elektrikli ev aletleri - Güvenlik

IEC 60336 Tıbbi elektrikli cihazlar - Tıbbi teşhis için röntgen tüpleri tertibatı - Odak noktalarının özellikleri

IEC 60338 Tüketim ve talep için telemetre

IEC 60339 Genel amaçlı sert koaksiyal iletim hatları ve bunlara bağlı flanş konektörleri

IEC 60343 Yüzeysel deşarjlar ile yalıtkan malzemelerin nispi direncini belirlemek için önerilen test yöntemleri

IEC TR 60344 Düşük frekanslı kabloların ve tellerin düz ve kaplamalı bakır iletkenlerinin dc direncinin hesaplanması - Uygulama rehberi

IEC 60345 Yüksek sıcaklıklarda yalıtım malzemelerinin elektrik direnci ve direnci için test metodu

IEC 60347 Transvers iz kaydediciler

IEC 60349 Elektrikli çekiş - Demiryolu ve karayolu taşıtları için döner elektrikli makineler

IEC 60350 Ev elektrikli pişirme cihazları

IEC 60352 Lehimsiz bağlantılar

IEC 60353 AC güç sistemleri için hat tuzakları

IEC 60356 Komütatörler ve kayma halkaları için boyutlar

IEC 60357 Tungsten halojen lambalar (araç olmayan) - Performans özellikleri

IEC 60358 Kaplin kapasitörleri ve kapasitör bölücüleri

IEC 60360 Lamba başlığı sıcaklık artışının ölçümü için standart metod

IEC 60364 Alçak gerilim elektrik tesisatı

IEC 60368 Değerlendirilmiş kalitede piezoelektrik filtreler

IEC 60370 İzolasyon vernikleri termal dayanımı için test prosedürü - Elektriksel dayanım yöntemi

IEC 60371 Mika esaslı yalıtım malzemeleri için şartname

IEC 60372 Dize izolatör ünitelerinin top ve soket bağlantıları için kilitleme cihazları - Boyutlar ve testler

IEC 60374 Dalga kılavuzu bileşenleri için modüler boyut seçme kılavuzu

IEC 60375 Elektrik ve manyetik devrelere ilişkin sözleşmeler

IEC 60376 Elektrikli ekipmanlarda kullanılmak üzere teknik sınıf sülfür hekzaflüorür (SF6) belirtimi

IEC 60377 300 MHz üzerindeki frekanslarda yalıtım malzemelerinin dielektrik özelliklerinin belirlenmesine yönelik yöntemler

IEC 60379 Elektrikli su ısıtıcısının evde kullanımını ölçmek için yöntemler

IEC 60381 Proses kontrol sistemleri için analog sinyaller

IEC 60382 Proses kontrol sistemleri için analog pnömatik sinyal

IEC 60383 1000 V üstünde anma gerilimi olan havai hatlar için izolatörler

IEC 60384 Elektronik ekipmanlarda kullanılmak üzere sabit kondansatörler

IEC 60386 Ses kayıt ve çoğaltma ekipmanında hız dalgalanmalarının ölçülme metodu

IEC 60392 Mikrodalga ferritlerin spesifikasyonlarının hazırlanması için kılavuz

IEC 60393 Elektronik ekipmanlarda kullanılmak üzere potansiyometreler

IEC 60394 Elektrikli amaçlar için verniklenmiş kumaşlar

IEC 60397 Metalik ısıtma dirençli yığın fırınlar için test yöntemleri

IEC 60398 Elektro-ısıtma ve elektromanyetik işleme tesisatları - Genel performans test yöntemleri

IEC 60399 Gölge tutucu halkalı duylar için varil ipliği

IEC 60400 Borulu floresan lambalar ve starterholder'ler için duylar

IEC 60401 Manyetik yumuşak ferritlerden yapılmış çekirdekler için terimler ve terminoloji

IEC 60404 Manyetik malzemeler

IEC 60412 Nükleer Enstrümantasyon - Sintilatörlerin ve sintilasyon dedektörlerinin isimlendirilmesi (tanımlama) ve sintilatörlerin standart boyutları

IEC 60413 Elektrikli makineler için fırça malzemelerinin fiziksel özelliklerini belirlemek için test prosedürleri

IEC 60417 Ekipmanlarda kullanılan grafiksel semboller

IEC 60422 Elektrik donanımında mineral izolasyon yağı - Denetim ve bakım kılavuzu

IEC 60423 Kablo yönetimi için iletken sistemler - Elektrik tesisatları için dış boru çapları ve boru ve bağlantı parçaları için dış bağlantılar

IEC 60424 Ferrit çekirdekleri - Yüzey düzensizliklerinin sınırları ile ilgili esaslar

IEC 60426 Elektrik izolasyon malzemeleri - İzolasyon malzemelerinin neden olduğu elektrolitik korozyonun belirlenmesi - Test yöntemleri

IEC 60428 Standart hücreler

IEC 60432 Akkor lambalar - Emniyet esasları

IEC 60433 Anma gerilimi 1000 V üzerinde olan havai hatlar için izolatörler - AC sistemler için seramik izolatörler - Uzun çubuk tip izolasyon ünitelerinin özellikleri

IEC 60434 Uçak elektrik filament lambaları

IEC 60436 Evde kullanılan elektrikli bulaşık makineleri - Performansı ölçmek için yöntemler

IEC 60437 Yüksek gerilim izolatörlerinde radyo parazit testi

IEC 60439 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol üniteleri (Çekilmiş)

IEC 60440 Dirençlerde doğrusal olmayan ölçüm metodu

IEC 60441 Bir katot-ışını tüpü ekranından yayılan ışığın fotometrik ve kolorimetrik ölçüm yöntemleri

IEC 60442 Ev eşyaları ve benzeri amaçlar için elektrikli tost makineleri - Performansı ölçmek için yöntemler

IEC 60444 Bir pi ağında sıfır faz tekniği ile kuvars kristali birim parametrelerinin ölçülmesi

IEC 60445 İnsan-makine arayüzü, işaretleme ve tanımlama için temel ve güvenlik ilkeleri - Ekipman terminalleri, iletken sonlandırmaları ve iletkenlerin tanımlanması

IEC 60446 Kablo renkleri (Çekilmiş, yerine IEC 60445: 2010)

IEC 60447 İnsan-makine arayüzü, işaretleme ve tanımlama için temel ve güvenlik ilkeleri - Kumanda ilkeleri

IEC 60450 Yeni ve yaşlı selülozik elektrik yalıtım malzemelerinin ortalama viskometrik polimerizasyon derecesinin ölçümü

IEC 60454 Elektriksel amaçlar için basınca duyarlı yapışkan bantlar için teknik özellikler

IEC 60455 Elektrik izolasyonu için kullanılan reçine esaslı reaktif bileşikler

IEC 60456 Evde kullanılan çamaşır yıkama makineleri - Performans ölçüm yöntemleri

IEC 60457 Rijit hassas koaksiyel ve bağlantılı hassas konektörler

IEC 60461 Zaman ve kontrol kodu

IEC 60462 Nükleer enstrümantasyon - Sintilasyon sayımı için foto-çoğaltıcı tüpler - Test prosedürleri

IEC 60464 Elektrik yalıtımı için cilalar

IEC 60465 Yağ kanallı kablolar için kullanılmayan yalıtım amaçlı mineral yağlar için şartname

IEC 60468 Metalik malzemelerin direnç ölçüm metodları

IEC 60469 Geçişler, darbeler ve ilgili dalga şekilleri - Terimler, tanımlar ve algoritmalar

IEC 60471 Dize izolasyon ünitelerinin dilli ve dilli bağlantılarının boyutları

IEC 60475 İzolasyon sıvı örnekleme yöntemi

IEC 60477 Laboratuvar dc dirençleri

IEC 60479 Akımın insanlara ve hayvanlara etkileri

IEC 60480 Elektrikli teçhizatlardan alınan sülfür hekzaflüorür (SF6) 'nın kontrolü ve işlenmesi ile ilgili esaslar ve yeniden kullanımı için şartname

IEC 60481 Elektrik hattı taşıyıcı sistemler için kuplaj cihazları

IEC 60483 Yüksek elektromekanik bağlantı ile piezoelektrik seramiklerin dinamik ölçümleri için kılavuz

IEC 60487 Karasal radyo röle sistemlerinde kullanılan teçhizat ölçüm yöntemleri

IEC 60488 Programlanabilir enstrümantasyon için standart dijital arabirim için daha yüksek performans protokolü

IEC 60489 Mobil hizmetlerde kullanılan radyo cihazları için ölçüm yöntemleri

Yaşlanan test verilerinin istatistiksel analizi için IEC 60493 Kılavuzu

IEC 60494 Demiryolu uygulamaları - Haddeleme - Pantograflar - Özellikler ve testler

IEC 60495 Tek yan bant güç hattı taşıyıcı terminaller

IEC 60496 Ev ve benzeri amaçlarla elektrikli ısıtma plakalarının performansını ölçmek için yöntemler

IEC 60498 Nükleer enstrümantasyonda kullanılan yüksek voltajlı koaksiyel konektörler

IEC 60500 Sualtı Akustiği - Hidrofonlar - Hidrofonların 1 Hz - 500 kHz frekans aralığında özellikleri

IEC 60502 Ekstrüzyon izolasyonlu güç kabloları ve 1 kV'dan (Um = 1,2 kV) 30 kV'a kadar nominal voltajlar için aksesuarlar (Um = 36 kV)

IEC 60503 Yayın video kayıt cihazları için makaralar (VTRS)

IEC 60505 Elektrik yalıtım sistemlerinin değerlendirilmesi ve yeterliliği

IEC 60507 AC sistemlerde kullanılacak yüksek gerilim seramik ve cam izolatörlerde yapay kirlilik testleri

IEC 60510 Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçüm yöntemleri

IEC 60512 Elektronik cihazlar için konnektörler - Deneyler ve ölçümler

IEC TR 60513 Tıbbi elektrikli cihazlar için güvenlik standartlarının temel özellikleri

IEC 60515 Nükleer santraller - Emniyet açısından önem taşıyan enstrümantasyon - Radyasyon dedektörleri - Özellikleri ve test yöntemleri

IEC 60519 Elektrikli ısıtma ve elektromanyetik işleme tesisatlarında güvenlik

IEC 60522 X-ışını tüp düzenlerinin kalıcı filtrelemesinin belirlenmesi

IEC 60523 Doğru akım potansiyometreleri

IEC 60524 Doğru akım dirençli voltaj oran kutuları

IEC 60526 Tıbbi X-ray ekipmanları için yüksek voltajlı kablo fiş ve priz bağlantıları

IEC 60528 Hava Kalitesi Kızıl Ötesi Analiz Cihazlarının Performans Anlatımı

IEC 60529 Muhafazalar tarafından sağlanan koruma dereceleri (IP Kodu)

IEC 60530 Ev eşyaları ve benzeri kullanımlar için elektrikli su ısıtıcısı ve sürahilerinin performansını ölçmek için yöntemler

IEC 60531 Ev elektrikli termal depolama oda ısıtıcıları - Performansı ölçmek için yöntemler

IEC 60532 Radyasyondan korunma enstrümantasyonu - Kurulu doz oranı ölçerleri, uyarı tertibatları ve monitörleri - X ve 50 keV ila 7 MeV arasındaki enerjinin gama ışınımı

IEC 60533 Gemilerde elektrik ve elektronik tesisatları - Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Metalik gövdeli gemiler

IEC 60534 Endüstriyel proses kontrol valfleri

IEC 60539 Doğrudan ısıtılmış negatif sıcaklık katsayısı termistörleri

IEC 60544 Elektrik izolasyon malzemeleri - İyonlaştırıcı radyasyonun etkilerinin belirlenmesi

IEC 60545 Hidrolik türbinlerin devreye alınması, çalıştırılması ve bakımı için kılavuz

IEC 60546 Endüstriyel proses kontrol sistemlerinde kullanılmak üzere analog sinyallere sahip kontrol cihazları

IEC 60549 Şönt kapasitörlerin harici korunması için yüksek voltajlı sigortalar

IEC 60554 Elektriksel amaçlar için selülozik kağıtlar için şartname

IEC 60556 Mikrodalga frekanslarında uygulama için tasarlanmış manyetik malzemeler - Mülkler için ölçüm yöntemleri

IEC 60558 Tip C sarmal video kayıt cihazları

IEC 60559 Mikroişlemci sistemleri için ikili kayan nokta aritmetiği (Çekilmiş)

IEC 60560 Elektrikli makineler için fırça tutacaklarının tanımları ve terminolojisi

IEC 60562 Elektronik tüplerden arızi iyonlaştırıcı radyasyon ölçümü

Direnç ölçümü için IEC 60564 DC köprüler

IEC 60565 Sualtı akustiği - Hidrofonlar - 0,01 Hz ila 1 MHz frekans aralığında kalibrasyon

IEC 60567 Petrol dolu elektrik ekipmanları - Gazların numunelenmesi ve serbest ve çözünmüş gazların analizi - Rehberlik

IEC 60568 Nükleer santraller - Güvenlik için enstrümantasyon - Elektrikli reaktörlerde nötron akıcılık hızı (akı) ölçümleri için çekirdek enstrümantasyon

IEC 60570 Aydınlatma armatürleri için elektrik besleme hattı sistemleri

IEC 60571 Demiryolu uygulamaları - Demiryolunda kullanılan elektronik cihazlar

IEC 60574 Görsel yayın ekipmanları, Video ve radyolar (Çekmece)

IEC TR 60575 Isı mekanik performans testi ve yalıtım ünitelerinde mekanik performans testi

IEC 60580 Tıbbi elektrikli cihazlar - Doz alan ürün sayaçları

IEC 60581 Yüksek sadakat ses ekipmanları ve sistemleri: Minimum performans gereksinimleri

IEC 60584 Termokupllar

IEC 60587 Ağır ortam koşullarında kullanılan elektrik izolasyon malzemeleri - İzleme ve erozyona direnci değerlendirmek için test yöntemleri

IEC 60588 Trafolar ve Kondansatörler için Askareller

IEC 60589 Sıvılarla ekstraksiyon ile elektrik yalıtım malzemelerindeki iyonik safsızlıkların saptanması için test yöntemleri

IEC 60590 Yeni mineral izolasyon yağlarının aromatik hidrokarbon içeriğinin tayini

IEC 60598 Armatürler

IEC 60599 Mineral yağ dolu elektrik ekipmanı - Çözünmüş ve serbest gaz analizinin yorumu ile ilgili rehberlik

IEC 60600 Maden ocağı testi ve konteynerlerdeki radyoaktif cevherlerin sınıflandırılması için ekipman

IEC 60601 Tıbbi elektrikli cihazlar

IEC 60602 B tipi sarmal video kayıt cihazları

IEC 60603 Basılı kartlarla kullanılmak üzere 3 MHz'den daha düşük frekanslar için konektörler

IEC 60605 Ekipman güvenilirliği testi

IEC 60609 Hidrolik türbinler, depolama pompaları ve pompa türbinleri - Kavitasyon çukuru değerlendirmesi

IEC 60613 Tıbbi teşhis için X-ışını tüplerinin elektriksel ve yükleme karakteristikleri

IEC 60615 Mikrodalga cihaz terminolojisi

IEC TR 60616 Güç transformatörleri için terminal ve kılavuz çekme işaretleri

IEC 60617 Diyagramlar için grafiksel semboller

IEC 60618 İndüktif voltaj ayırıcılar

IEC 60619 Elektrikle çalışan gıda hazırlama aletleri - Performansı ölçmek için yöntemler

IEC 60622 İkincil hücreler ve alkalin veya asit dışı elektrolitler içeren piller - nikel-kadmiyum prizmatik tekrar şarj edilebilir tek hücreler

IEC 60623 İkincil piller ve alkalin veya asit dışı elektrolit içeren piller - Havaleli nikel-kadmiyum prizmatik tekrar şarj edilebilir tek hücreler

IEC 60624 Darbeli jeneratörlerin performansının gösterimi

IEC 60626 Elektrik yalıtımı için birleşik esnek malzemeler

IEC 60627 Diagnostik X-ray görüntüleme teçhizatı - Genel amaçlı ve mamografi dağılım önleyici ızgaraların özellikleri

IEC 60628 İzolasyon sıvılarının elektrik stres ve iyonizasyon altında gazlanması

IEC 60630 Akkor lambalar için maksimum lamba anahatları

IEC 60633 Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) iletimi için terminoloji

IEC 60635 Manyetik olarak yumuşak malzemeden toroidal bant çekirdekleri

IEC 60636 Esnek dalga kılavuzu montaj performansı

IEC TR 60638 Çekiş için döner elektrikli makinelerin komütasyonlarının değerlendirilmesi ve kodlanması için kriterler

IEC 60641 Elektrikli Tablolar ve Baskı Kağıdı

IEC 60642 Piezoelektrik seramik rezonatörler

IEC 60644 Motor devresi uygulamaları için yüksek voltajlı sigorta bağlantıları için şartname

IEC 60645 Elektroakustik - Odyometrik ekipman

IEC 60648 Plastik film ve sürtünme katsayıları için test yöntemi, elektrik yalıtımı olarak kullanılır

IEC 60651 Ses seviyesi sayaçları (Çekilmiş, yerine IEC 61672-1: 2002 ve IEC 61672-2: 2003)

IEC 60652 Havai Hat Yapılarına Yükleme Deneyleri

IEC 60654 Endüstriyel proses ölçüm ve kontrol ekipmanları - Çalışma koşulları

IEC 60657 10 MHz'den 300 000 MHz'e kadar olan frekans aralığında iyonize olmayan radyasyon tehlikeleri

IEC 60660 İzolatörler - 1 000 V'den daha büyük nominal gerilimleri 300 kV'a kadar olan sistemler için organik materyalin kapalı post izolatörleri üzerindeki testler

IEC 60661 Elektrikli ev kahve makinesinin performansını ölçmek için yöntemler

IEC 60662 Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar - Performans özellikleri

IEC 60663 (tek taraflı bant) güç hattı taşıyıcı sistemlerin planlanması

IEC 60664 Alçak gerilim sistemleri içinde ekipman için izolasyon koordinasyonu

IEC 60665 AC elektrikli havalandırma fanları ve ev ve benzeri amaçlar için düzenleyiciler

IEC 60666 Mineral yalıtım yağlarında belirlenen katkı maddelerinin tespiti ve belirlenmesi

IEC 60667 Elektriksel amaçlar için vulkanize elyaf için şartname

IEC TR 60668 Panel ve rafa monte endüstriyel proses ölçüm ve kontrol cihazları için panel alanlarının boyutları ve kesikleri

IEC 60669 Ev ve benzeri sabit elektrik tesisatı anahtarları

IEC 60670 Elektrikli ev eşyaları ve benzeri sabit elektrik tesisatı kutuları ve muhafazaları

IEC 60671 Nükleer santraller - Güvenlik için önemli olan cihaz ve kontrol sistemleri - Gözetim testleri

IEC 60672 Seramik ve cam izolasyon malzemeleri

IEC 60674 Elektriksel amaçlı plastik filmler için şartname

IEC 60675 Ev elektrikli doğrudan etkili oda ısıtıcıları - Performansı ölçmek için yöntemler

IEC 60676 Endüstriyel elektro-ısıtma teçhizatı - Doğrudan ark fırınları için test yöntemleri

IEC 60677 CAMAC sistemlerinde blok transferleri

IEC 60679 Değerlendirilen kalitede piezoelektrik, dielektrik ve elektrostatik osilatörler

IEC TS 60680 Elektrohid ve elektrokimyasal uygulamalar için plazma ekipmanlarının test yöntemleri

IEC 60682 Kuvars-tungsten-halojen lambaların sıkma sıcaklığını ölçmek için standart metot

IEC 60683 Endüstriyel elektro-ısıtma teçhizatı - Tozaltı fırınlar için test yöntemleri

IEC 60684 Esnek yalıtım kılıfı

IEC 60688 AC ve DC elektrik miktarlarını analog veya dijital sinyallere dönüştüren elektrikli ölçüm transformatörleri

IEC 60689 10 kHz ila 200 kHz aralığında çalkalı kuvars kristal ünitelerinin ayarlanması için ölçme ve test yöntemleri ve standart değerler

IEC 60691 Termal bağlantılar - Gereklilikler ve uygulama rehberi

IEC 60692 Nükleer Enstrümantasyon - İyonlaştırıcı radyasyon kullanan yoğunluk göstergeleri - Tanımlar ve test yöntemleri

IEC 60694 Yüksek Gerilim Şalt Tesisi ve Kontrol Gücü Standartları için Ortak Şartnameler (Geri Çekilmiş, IEC 62271-1: 2007 ile değiştirilmiştir)

IEC 60695 Yangın tehlike testi

IEC 60700 Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) güç iletim tiristör vanaları

IEC 60702 Mineral yalıtımlı kablolar ve 750 V değerini aşan anma gerilim değerine sahip sonlandırmaları

IEC 60703 Elektro-ısıtma tesisatlarının elektron tabancalı test yöntemleri

IEC 60704 Ev eşyaları ve benzeri elektrikli ev aletleri - Havadan akustik gürültünün belirlenmesi için test kodu

IEC 60705 Ev elektron mikrodalgaları - Performans ölçüm yöntemleri

IEC 60706 Ekipmanların bakımı

IEC 60708 Poliolefin izolasyonlu ve nem bariyeri poliolefin kılıflı düşük frekanslı kablolar

IEC 60709 Nükleer santraller - Güvenlik için önemli olan alet ve kontrol sistemleri - Ayırma

IEC 60712 U-format olarak bilinen 19 mm (3/4 inç) manyetik bant kullanan helisel tarama video kaset sistemi

IEC 60713 CAMAC için Alt Programlar

IEC 60715 Alçak gerilim şalt cihazlarının ve kumanda cihazının boyutları - Şalterin, kumandanın ve aksesuarların mekanik olarak desteklenmesi için raylara standart montaj

IEC 60717 Tek yönlü sonlandırmalara sahip kondansatörler ve rezistörler tarafından gerekli alan belirleme metodu

IEC 60719 Dairesel bakır iletkenli kabloların ortalama dış boyutları için alt ve üst sınırların hesaplanması ve 450/750 V dahil olmak üzere anma gerilimleri

IEC 60720 Hat sonrası izolatörlerin özellikleri

IEC 60721 Çevresel koşulların sınıflandırılması

IEC 60724 1 kV (Um = 1,2 kV) ve 3 kV (Um = 3,6 kV) nominal gerilimleri olan elektrik kablolarının kısa devre sıcaklık limitleri

IEC TR 60725 Bir faz başına ≤75 A nominal akım değerine sahip olan elektrikli cihazların bozucu özelliklerinin belirlenmesinde kullanılacak referans empedansların ve şebeke empedansının göz önüne alınması

IEC 60726 Kuru tip güç transformatörleri

IEC 60728 Televizyon sinyalleri, ses sinyalleri ve etkileşimli hizmetler için kablo ağları

IEC 60729 Bir CAMAC kasasında birden fazla denetleyici

IEC 60730 Otomatik elektrik kumandaları

IEC 60731 Tıbbi elektrikli teçhizat - Radyoterapide kullanılan iyonizasyon odalı dozimetreler

IEC 60732 Manyetik oksitlerin silindir çekirdekleri, boru çekirdekleri ve vidalı çekirdekleri için ölçüm yöntemleri

IEC 60734 Ev elektrikli ev aletleri - Performans - Test için su

IEC 60735 Video bant özellikleri için ölçüm yöntemleri

IEC TR 60736 Elektrik enerji ölçüm cihazları için test ekipmanları

IEC 60737 Nükleer enerji santralleri - Güvenlik için önemli cihazlar - Sıcaklık sensörleri (çekirdek içi ve birincil soğutma devresi) - Özellikler ve test yöntemleri

IEC 60738 Termistörler - Doğrudan ısıtılmış pozitif sıcaklık katsayısı

IEC 60740 Transformatörler ve indüktörler için laminatlar

IEC 60743 Canlı çalışma - Alet, cihaz ve ekipman terminolojisi

IEC 60744 Nükleer santrallerin emniyetli mantık montajları - Özellikleri ve test yöntemleri

IEC 60745 Elde taşınan motorlu elektrikli aletler - Emniyet

IEC 60746 Elektrokimyasal analizörlerin performansının gösterimi

IEC 60747 Yarı iletken cihazlar

IEC 60748 Yarı iletken cihazlar - Entegre devreler

IEC 60749 Yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklimsel test yöntemleri

IEC 60750 Elektroteknikte kalem adı (Çekilme! Bu yayın IEC 61346-1: 1996 ile değiştirildi)

IEC 60751 Endüstriyel platin dirençli termometreler ve platin sıcaklık sensörleri

IEC 60754 Malzemelerin kablolardan yanması sırasında evrimleşmiş gazlar üzerine test

IEC TR 60755 Artık akımla çalıştırılan koruyucu cihazlar için genel gereklilikler

IEC 60756 Yayınlanmamış video kaydediciler - Zaman bazlı kararlılık

IEC 60757 Renk tayini için kod

IEC 60758 Sentetik kuvars kristali - Kullanım spesifikasyonları ve yönergeleri

IEC 60759 Yarı iletken X-ışını enerji spektrometresi için standart test prosedürleri

IEC 60760 Düz, hızlı bağlantı terminasyonları (IEC 61210'a birleştirildi: 2010-08)

IEC 60761 Gaz çıkışlı atıklardaki radyoaktiviteyi sürekli izleme ekipmanı

IEC 60763 Elektrikli amaca uygun laminat pres panosu

IEC 60767 Tip beta formatında 12.65 mm (0.5 inç) manyetik bant kullanan helisel tarama video kaset sistemi

IEC 60768 Nükleer enerji santralleri - Güvenlik açısından önemli ekipman - Normal ve olay koşulları için proses akışlarındaki radyoaktivitenin hat üstü veya çevrimiçi izlenmesi için ekipman

IEC 60770 Endüstriyel proses kontrol sistemlerinde kullanılan vericiler

IEC 60772 Nükleer enerji santralleri için muhafaza yapılarında elektriksel penetrasyon tertibatları

IEC 60773 Fırçaların çalışma özelliklerini ölçmek için kullanılan test yöntemleri ve cihazları

IEC 60774 Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape on type VHS

IEC 60775 Real-time BASIC for CAMAC

IEC TR 60778 Brush-holders for slip-rings, Group R - type RA

IEC 60779 Industrial electroheat equipment - Test methods for electroslag remelting furnaces

IEC TR 60782 Measurements of ultrasonic magnetostrictive transducers

IEC TR 60788 Medical electrical equipment - Glossary of defined terms

IEC 60793 Optical fibres

IEC 60794 Optical fibre cables

IEC 60796 Microprocessor system bus - 8-bit and 16-bit data (MULTIBUS I)

IEC TR 60797 Residual strength of string insulator units of glass or ceramic material for overhead lines after mechanical damage of the dielectric

IEC 60799 Electrical accessories - Cord sets and interconnection cord sets

IEC 60800 Heating cables with a rated voltage of 300/500 V for comfort heating and prevention of ice formation

IEC 60801 EMI and RFI Immunity (Withdrawn)

IEC 60803 Recommended dimensions for hexagonal and square crimping-die cavities, indentors, ganges, outer conductor crimp sleeves and centre contact crimp barrels for RF cables and connectors

IEC 60805 Guide for commissioning, operation and maintenance of storage pumps and of pump-turbines operating as pumps

IEC 60806 Determination of the maximum symmetrical radiation field from a rotating anode X-ray tube for medical diagnosis

IEC 60807 Rectangular connectors for frequencies below 3 MHz

IEC 60809 Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements

IEC 60810 Lamps for road vehicles - Performance requirements

IEC 60811 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials

IEC 60812 Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)

IEC 60814 Insulating liquids - Oil-impregnated paper and pressboard - Determination of water by automatic coulometric Karl Fischer titration

IEC TS 60815 Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions

IEC TS 60816 Guide on methods of measurement of short duration transients on low-voltage power and signal lines

IEC 60819 Non-cellulosic papers for electrical purposes

IEC 60821 VMEbus - Microprocessor system bus for 1 byte to 4 byte data

IEC 60822 VSB - Parallel Sub-system Bus of the IEC 60821 VMEbus

IEC 60824 Terminology related to microprocessors

IEC 60825 Safety of laser products

IEC 60826 Design criteria of overhead transmission lines

IEC 60828 Pin allocations for microprocessor systems using the IEC 60603-2connector

IEC 60831 Shunt power capacitors of the self-healing type for ac systems having a rated voltage up to and including 1 000 V

IEC 60832 Live working - Insulating sticks and attachable devices

IEC 60834 Teleprotection equipment of power systems - Performance and testing

IEC 60835 Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems

IEC 60836 Specifications for unused silicone insulating liquids for electrotechnical purposes

IEC 60838 Miscellaneous lampholders

IEC 60839 Alarm and electronic security systems

IEC 60840 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV) – Test methods and requirements

IEC 60841 Audio recording - PCM encoder/decoder system

IEC 60843 Helical-scan video tape cassette system using 8 mm magnetic tape - 8 mm video

IEC 60846 Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation

IEC 60848 GRAFCET specification language for sequential function charts

IEC 60849 Sound Systems for Emergency Purposes (Withdrawn)

IEC 60850 Railway applications - Supply voltages of traction systems

IEC 60851 Methods of test for winding wires

IEC 60852 Outline dimensions of transformers and inductors for use in telecommunication and electronic equipment

IEC 60853 Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables

IEC TR 60854 Methods of measuring the performance of ultrasonic pulse-echo diagnostic equipment

IEC 60855 Live working - Insulating foam-filled tubes and solid rods

IEC 60856 Pre-recorded optical reflective videodisk system 'Laser vision' 50Hz/625 lines - PAL

IEC 60857 Pre-recorded optical reflective videodisk system 'Laser vision' 60Hz/525 lines - M/NTSC

IEC 60860 Radiation protection instrumentation - Warning equipment for criticality accidents

IEC 60861 Equipment for monitoring of radionuclides in liquid effluents and surface waters

IEC 60862 Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality

IEC 60864 Standardization of interconnections between broadcasting transmitters or transmitter systems and supervisory equipment

IEC 60865 Short-circuit currents - Calculation of effects

IEC 60867 Insulating liquids - Specifications for unused liquids based on synthetic aromatic hydrocarbons

IEC 60869 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic passive power control devices

IEC 60870 Telecontrol equipment and systems

IEC 60871 Shunt capacitors for ac power systems having a rated voltage above 1 000 V

IEC 60873 Electrical and pneumatic analogue chart recorders for use in industrial-process systems

IEC 60874 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connectors for optical fibres and cables

IEC 60875 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Non-wavelength-selective fibre optic branching devices

IEC 60876 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic spatial switches

IEC TR 60877 Procedures for ensuring the cleanliness of industrial-process measurement and control equipment in oxygen service

IEC TR 60878 Graphical symbols for electrical equipment in medical practice

IEC 60879 Performance and construction of electric circulating fans and regulators

IEC 60880 Nuclear power plants – Instrumentation and control systems important to safety – Software aspects for computer-based systems performing category A functions

IEC 60882 Pre-heat requirements for starterless tubular fluorescent lamps

IEC 60883 Measuring method for chrominance signal-to-random noise ratio for video tape recorders

IEC 60884 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes

IEC 60885 Electrical test methods for electric cables

IEC TR 60886 Investigations on test procedures for ultrasonic cleaners

IEC TR 60887 Glass bulb designation system for lamps

IEC 60888 Zinc-coated steel wires for stranded conductors

IEC 60889 Hard-drawn aluminium wire for overhead line conductors

IEC TR 60890 A method of temperature-rise verification of low-voltage switchgear and controlgear assemblies by calculation

IEC 60891 Photovoltaic devices - Procedures for temperature and irradiance corrections to measured IV characteristics

IEC 60893 Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes

IEC 60895 Live working - Conductive clothing for use at nominal voltage up to 800 kV ac and +/- 600 kV dc

IEC 60896 Stationary lead-acid batteries

IEC 60897 Methods for the determination of the lightning breakdown voltage of insulating liquids

IEC 60898 Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations

IEC TS 60899 Sampling rate and source encoding for professional digital audio recording

IEC 60900 Live working - Hand tools for use up to 1 000 V ac and 1 500 V dc

IEC 60901 Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications

IEC 60903 Live working - Electrical insulating gloves

IEC 60904 Photovoltaic devices

IEC 60906 IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes

IEC 60908 Audio recording - Compact disc digital audio system

IEC 60909 Short-circuit currents in three-phase ac systems

IEC 60910 Containment monitoring instrumentation for early detection of developing deviations from normal operation in light water reactors

IEC 60911 Measurements for monitoring adequate cooling within the core of pressurized light water reactors

IEC 60912 Nuclear instrumentation - ECL (emitter coupled logic) front panel interconnections in counter logic

IEC 60913 Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines

IEC 60915 Capacitors and resistors for use in electronic equipment - Preferred dimensions of shaft ends, bushes and for the mounting of single-hole, bush-mounted, shaft-operated electronic components

IEC 60917 Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practices

IEC 60918 PVC insulated ribbon cable with a pitch of 1.27 mm suitable for insulation displacement termination

IEC TR 60919 Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with line-commutated converters

IEC 60921 Ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements

IEC 60923 Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps) - Performance requirements

IEC 60927 Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters)- Performance requirements

IEC 60929 AC and/or DC-supplied electronic control gear for tubularfluorescent lamps – Performance requirements

IEC TR 60930 Guidelines for administrative, medical and nursing staff concerned with the safe use of medical electrical equipment and medical electrical systems

IEC 60931 Shunt power capacitors of the non-self-healing type for ac systems having a rated voltage up to and including 1000 V

IEC 60933 Audio, video and audiovisual systems - Interconnections and matching values

IEC 60934 Circuit-breakers for equipment (CBE)

IEC 60935 Nuclear instrumentation - Modular high speed data acquisition system- FASTBUS

IEC 60938 Fixed inductors for electromagnetic interference suppression

IEC 60939 Passive filter units for electromagnetic interference suppression

IEC 60940 Guidance information on the application of capacitors, resistors, inductors and complete filter units for electromagnetic interference suppression

IEC 60942 Electroacoustics – Sound calibrators

IEC TR 60943 Guidance concerning the permissible temperature rise for parts of electrical equipment, in particular for terminals

IEC 60944 Guide for the maintenance of silicone transformer liquids

IEC 60945 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – General requirements – Methods of testing and required test results

IEC 60946 Binary direct voltage signals for process measurement and control systems

IEC 60947 Low-voltage switchgear and controlgear

IEC 60948 Numeric keyboard for home electronic systems (HES)

IEC 60949 Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects

IEC 60950 Information technology equipment - Safety

IEC 60951 Nuclear power plants - Instrumentation important to safety - Radiation monitoring for accident and post-accident conditions

IEC 60952 Aircraft batteries

IEC 60953 Rules for steam turbine thermal acceptance tests

IEC 60958 Digital audio interface

IEC 60960 Functional design criteria for a safety parameter display system for nuclear power stations

IEC 60961 Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape on type L

IEC 60963 Specification for unused polybutenes

IEC 60964 Nuclear power plants - Control rooms - Design

IEC 60965 Nuclear power plants - Control rooms - Supplementary control room for reactor shutdown without access to the main control room

IEC 60966 Radio frequency and coaxial cable assemblies

IEC 60968 Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services - Safety requirements

IEC 60969 Self-ballasted compact fluorescent lamps for general lighting services - Performance requirements

IEC 60970 Insulating liquids - Methods for counting and sizing particles

IEC 60973 Test procedures for germanium gamma-ray detectors

IEC 60974 Arc welding equipment

IEC 60976 Medical electrical equipment – Medical electron accelerators – Functional performance characteristics

IEC TR 60977 Medical electrical equipment – Medical electron accelerators – Guidelines for functional performance characteristics

IEC 60979 Wires for wire wrapping applications

IEC 60980 Recommended practices for seismic qualification of electrical equipment of the safety system for nuclear generating stations

IEC 60981 Extra heavy-duty electrical rigid steel conduits

IEC 60982 Level measuring systems utilizing ionizing radiation with continuous or switching output

IEC 60983 Miniature lamps

IEC 60984 Live working - Electrical insulating sleeves

IEC 60986 Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)

IEC 60987 Nuclear power plants – Instrumentation and control important to safety – Hardware design requirements for computer-based systems

IEC 60988 Nuclear power plants - Instrumentation important to safety - Acoustic monitoring systems for detection of loose parts: characteristics, design criteria and operational procedures

IEC 60989 Separating transformers, autotransformers, variable transformersand reactors

IEC 60990 Methods of measurement of touch current and protective conductor current

IEC 60993 Electrolyte for vented nickel-cadmium cells

IEC 60994 Guide for field measurement of vibrations and pulsations in hydraulic machines (turbines, storage pumps and pump-turbines)

IEC TR 60996 Method for verifying accuracy of tan delta measurements applicable to capacitors

IEC 60998 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes

IEC 60999 Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units

IEC 61000 Electromagnetic compatibility (EMC)

IEC 61003 Industrial-process control systems - Instruments with analogue inputs and two- or multi-position outputs

IEC 61005 Radiation protection instrumentation - Neutron ambient dose equivalent (rate) meters

IEC 61007 Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Measuring methods and test procedures

IEC 61008 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs)

IEC 61009 Residual current operated circuit breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs)

IEC 61010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use

IEC 61012 Filters for the measurement of audible sound in the presence of ultrasound

IEC 61014 Programmes for reliability growth

IEC TR 61015 Brush-holders for electrical machines. Guide to the measurement of the static thrust applied to brushes

IEC 61016 Helical-scan digital component video cassette recording system using 19 mm magnetic tape (format D-1)

IEC 61017 Radiation protection instrumentation - Transportable, mobile or installed equipment to measure photon radiation for environmental monitoring

IEC 61018 Surface acoustic wave (SAW) resonators

IEC 61020 Electromechanical switches for use in electrical and electronic equipment

IEC 61021 Laminated core packages for transformers and inductors used in telecommunication and electronic equipment

IEC 61023 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Marine speed and distance measuring equipment (SDME) - Performance requirements, methods of testing and required test results

IEC 61024 Protection of structures against lightning (Withdrawn, replaced by parts of IEC 62305)

IEC 61025 Fault tree analysis (FTA)

IEC 61028 Electrical measuring instruments - XY recorders

IEC 61029 Safety of transportable motor-operated electric tools

IEC 61030 Domestic Digital Bus - a standard for a low-speed multi-master serial communication bus for home automation applications. (Withdrawn)

IEC 61031 Design, location and application criteria for installed area gamma radiation dose rate monitoring equipment for use in nuclear power plants during normal operation and anticipated operational occurrences

IEC 61032 Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification

IEC 61033 Test methods for the determination of bond strength of impregnating agents to an enamelled wire substrate

IEC 61034 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions

IEC 61039 Classification of insulating liquids

IEC 61041 Non-broadcast video tape recorders. Methods of measurement

IEC 61043 Electroacoustics - Instruments for the measurement of sound intensity - Measurements with pairs of pressure sensing microphones

IEC TR 61044 Opportunity-charging of lead-acid traction batteries

IEC 61047 DC or AC supplied electronic step-down convertors for filament lamps - Performance requirements

IEC 61048 Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements

IEC 61049 Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits. Performance requirements

IEC 61050 Transformers for tubular discharge lamps having a no-load output voltage exceeding 1000 V (generally called neon-transformers). General and safety requirements

IEC 61051 Varistors for use in electronic equipment

IEC 61052 IEC 1052 FASTBUS standard routines. Standard routines for use with FASTBUS data acquisition system

IEC 61053 Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in)magnetic tape on type Beta format - FM audio recording

IEC TR 61055 Measurement techniques and operational adjustments of broadcastVTRs

IEC 61056 General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types)

IEC 61058 Switches for appliances

IEC 61061 Non-impregnated densified laminated wood for electrical purposes

IEC 61063 Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by steam turbines and driven machinery

IEC 61064 Acceptance tests for steam turbine speed control systems

IEC 61065 Method for evaluating the low temperature flow properties of mineral insulating oils after ageing

IEC 61067 Specification for glass and glass polyester fibre woven tapes

IEC 61068 Specification for polyester fibre woven tapes

IEC 61069 Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment

IEC 61070 Compliance test procedures for steady-state availability

IEC 61071 Capacitors for power electronics

IEC 61073 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Mechanical splices and fusion splice protectors for optical fibres and cables

IEC 61076 Connectors for electronic equipment - Product requirements

IEC 61077 Helical-scan video tape cassette system using 12.65 mm (0.5 in) magnetic tape on type VHS - Compact VHS video cassette

IEC 61078 Reliability block diagrams

IEC 61079 Methods of measurement on receivers for satellite broadcasttransmissions in the 12 GHz band

IEC 61080 Guide to the measurement of equivalent electrical parameters of quartz crystal units

IEC TS 61081 Pneumatic instruments driven by associated process gas - Safe installation and operating procedures - Guidelines

IEC 61082 Preparation of documents used in electrotechnology

IEC 61083 Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests

IEC 61084 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations

IEC TS 61085 General considerations for telecommunication services for electric power systems

IEC 61086 Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings)

IEC TR 61088 Characteristics and measurements of ultrasonic piezoceramic transducers

IEC 61089 Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors

IEC 61094 Measurement microphones

IEC 61095 Electromechanical contactors for household and similar purposes

IEC 61096 Methods of measuring the characteristics of reproducing equipment for digital audio compact discs

IEC 61097 Global maritime distress and safety system (GMDSS)

IEC 61098 Radiation protection instrumentation - Installed personnel surface contamination monitoring assemblies

IEC 61099 Insulating liquids - Specifications for unused synthetic organic esters for electrical purposes

IEC 61104 Compact disc video system - 12 cm CD-V

IEC 61105 Reference tapes for video tape recorder systems

IEC 61106 Videodisks - Methods of measurement for parameters

IEC 61108 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Global navigation satellite systems (GNSS)

IEC 61109 Insulators for overhead lines - Composite suspension and tension insulators for ac systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria

IEC 61111 Live working - Electrical insulating matting

IEC 61112 Live working - Electrical insulating blankets

IEC 61114 Receiving antennas for satellite broadcast transmissions in the 11/12 GHz band

IEC 61115 Expression of performance of sample handling systems for process analyzers

IEC 61116 Electromechanical equipment guide for small hydroelectric installations

IEC 61118 Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape - Type M2

IEC 61119 Digital audio tape cassette system (DAT)

IEC 61120 Digital audio tape recorder reel to reel system, using 6,3 mmmagnetic tape, for professional use

IEC 61121 Tumble dryers for household use - Methods for measuring the performance

IEC 61123 Reliability testing - Compliance test plans for success ratio

IEC 61124 Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity

IEC 61125 Unused hydrocarbon based insulating liquids - Test methods for evaluating the oxidation stability

IEC 61126 Procedure for use in the preparation of maximum lamp outlines

IEC TR 61127 High pressure xenon short arc lamps - Dimensional, electrical and photometric data and cap types

IEC 61131 Industrial-process measurement and control - Programmable controllers

IEC 61133 Railway applications - Rolling stock - Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service

IEC 61138 Cables for portable earthing and short-circuiting equipment

IEC 61140 Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment

IEC TR 61141 Upper frequency limit of rf coaxial connectors

IEC 61143 Electrical measuring instruments - Xt recorders

IEC 61144 Test method for the determination of oxygen index of insulating liquids

IEC 61145 Calibration and usage of ionization chamber systems for assay of radionuclides

IEC 61146 Video cameras (PAL/SECAM/NTSC) - Methods of measurement

IEC 61148 Terminal markings for valve device stacks and assemblies and for power conversion equipment

IEC TS 61149 Guide for safe handling and operation of mobile radio equipment

IEC 61152 Dimensions of metal-sheathed thermometer elements

IEC 61156 Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications

IEC 61157 Standard means for the reporting of the acoustic output of medicaldiagnostic ultrasonic equipment

IEC 61158 Industrial communication networks – Fieldbus specifications

IEC 61160 Design review

IEC 61161 Ultrasonics - Power measurement - Radiation force balances and performance requirements

IEC 61162 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces

IEC 61163 Reliability stress screening

IEC 61164 Reliability growth – Statistical test and estimation methods

IEC 61165 Application of Markov techniques

IEC 61167 Metal halide lamps – Performance specification

IEC 61168 Radiotherapy simulators - Functional performance characteristics

IEC 61169 Radio frequency connectors

IEC TS 61170 Radiotherapy simulators - Guidelines for functional performance characteristics

IEC 61171 Radiation protection instrumentation - Monitoring equipment - Atmospheric radioactive iodines in the environment

IEC 61172 Radiation protection instrumentation - Monitoring equipment - Radioactive aerosols in the environment

IEC 61174 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Electronic chart display and information system (ECDIS) - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

IEC 61175 Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Designation of signals

IEC 61176 Hand-held electric mains voltage operated circular saws - Methods for measuring the performance

IEC 61178 Quartz crystal units - A specification in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ)

IEC 61179 Helical-scan digital composite video cassette recording system using 19 mm magnetic tape, format D2 (NTSC, PAL, PAL-M)

IEC 61180 High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Definitions, test and procedure requirements, test equipment

IEC 61181 Mineral oil-filled electrical equipment - Application of dissolved gas analysis (DGA) to factory tests on electrical equipment

IEC PAS 61182 Generic requirements for printed board assembly products manufacturing description data and transfer methodology

IEC 61183 Electroacoustics - Random-incidence and diffuse-field calibration of sound level meters

IEC 61184 Bayonet lampholders

IEC 61187 Electrical and electronic measuring equipment - Documentation

IEC 61188 Printed boards and printed board assemblies - Design and use

IEC 61189 Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies

IEC 61190 Attachment materials for electronic assembly

IEC 61191 Printed board assemblies

IEC 61192 Workmanship requirements for soldered electronic assemblies

IEC 61193 Quality assessment systems

IEC 61194 Characteristic parameters of stand-alone photovoltaic (PV) systems (Withdrawn, replaced by IEC TS 61836:2007)

IEC 61195 Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications

IEC 61196 Coaxial communication cables

IEC 61197 Insulating liquids - Linear flame propagation - Test method using a glass-fibre tape

IEC 61198 Mineral insulating oils - Methods for the determination of 2-furfural and related compounds

IEC 61199 Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications

IEC 61200 Electrical installation guide

IEC TS 61201 Use of conventional touch voltage limits - Application guide

IEC 61203 Synthetic organic esters for electrical purposes - Guide for maintenance of transformer esters in equipment

IEC 61204 Low-voltage power supply devices, dc output - Performance characteristics

IEC 61205 Ultrasonics - Dental descaler systems - Measurement and declaration of the output characteristics

IEC TS 61206 Ultrasonics - Continuous-wave Doppler systems - Test procedures

IEC 61207 Expression of performance of gas analyzers

IEC 61210 Connecting devices – Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors – Safety requirements

IEC 61211 Insulators of ceramic material or glass for overhead lines with a nominal voltage greater than 1 000 V - Impulse puncture testing in air

IEC 61212 Insulating materials - Industrial rigid round laminated tubes and rods based on thermosetting resins for electrical purposes

IEC 61213 Analogue audio recording on video tape - Polarity of magnetization

IEC 61215 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval

IEC 61217 Radiotherapy equipment - Coordinates, movements and scales

IEC 61219 Live working - Earthing or earthing and short-circuiting equipment using lances as a short-circuiting device - Lance earthing

IEC 61223 Evaluation and routine testing in medical imaging departments

IEC 61224 Nuclear reactors - Response time in resistance temperature detectors (RTD) - In situ measurements

IEC 61225 Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Requirements for electrical supplies

IEC 61226 Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Classification of instrumentation and control functions

IEC 61227 Nuclear power plants - Control rooms - Operator controls

IEC 61228 Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning - Measurement and specification method

IEC 61229 Rigid protective covers for live working on ac installations

IEC 61230 Live working - Portable equipment for earthing or earthing and short-circuiting

IEC 61231 International lamp coding system (ILCOS)

IEC 61232 Aluminium-clad steel wires for electrical purposes

IEC 61234 Method of test for the hydrolytic stability of electrical insulating materials

IEC 61235 Live working - Insulating hollow tubes for electrical purposes

IEC 61236 Live working - Saddles, stick clamps and their accessories

IEC 61237 Broadcast video tape recorders - Methods of measurement

IEC 61238 Compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 30 kV (Um = 36 kV)

IEC 61239 Nuclear instrumentation - Portable gamma radiation meters and spectrometers used for prospecting - Definitions, requirements and calibration

IEC 61240 Piezoelectric devices - Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection - General rules

IEC 61241 Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust (Withdrawn)

IEC 61242 Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes

IEC 61243 Live working - Voltage detectors

IEC TS 61244 Determination of long-term radiation ageing in polymers

IEC TS 61245 Artificial pollution tests on high-voltage ceramic and glass insulators to be used on dc systems

IEC 61247 PM-cores made of magnetic oxides and associated parts - Dimensions

IEC 61248 Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment

IEC 61249 Materials for printed boards and other interconnecting structures

IEC 61250 Nuclear reactors - Instrumentation and control systems important for safety - Detection of leakage in coolant systems

IEC 61251 Electrical insulating materials and systems - AC voltage endurance evaluation

IEC 61252 Electroacoustics - Specifications for personal sound exposure meters

IEC 61253 Piezoelectric ceramic resonators - A specification in the IEC quality assessment system for electronic components (IECQ)

IEC 61254 Electric shavers for household use - Methods for measuring the performance

IEC 61256 Radiation protection instrumentation - Installed monitors for the detection of radioactive contamination of laundry

IEC TR 61258 Guidelines for the development and use of medical electrical equipment educational materials

IEC 61260 Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters

IEC 61261 Piezoelectric ceramic filters for use in electronic equipment - A specification in the IEC quality assessment system for electronic components (IECQ)

IEC 61262 Medical electrical equipment - Characteristics of electro-optical X-ray image intensifiers

IEC 61265 Electroacoustics - Instruments for measurement of aircraft noise - Performance requirements for systems to measure one-third-octave-band sound pressure levels in noise certification of transport-category aeroplanes

IEC 61266 Ultrasonics - Hand-held probe Doppler foetal heartbeat detectors - Performance requirements and methods of measurement and reporting

IEC 61267 Medical diagnostic X-ray equipment - Radiation conditions for use in the determination of characteristics

IEC 61270 Capacitors for microwave ovens

IEC 61274 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Adaptors for fibre optic connectors

IEC 61275 Radiation protection instrumentation - Measurement of discrete radionuclides in the environment - In situ photon spectrometry system using a germanium detector

IEC 61277 Terrestrial photovoltaic (PV) power generating systems – General and guide (Withdrawn)

IEC 61280 Fibre optic communication subsystem basic test procedures

IEC 61281 Fibre optic communication subsystems

IEC TR 61282 Fibre optic communication system design guides

IEC 61284 Overhead lines - Requirements and tests for fittings

IEC 61285 Industrial-process control - Safety of analyser houses

IEC 61286 Character set with electrotechnical symbols (Withdrawn)

IEC 61287 Railway applications - Power converters installed on board rolling stock

IEC TR 61289 High frequency surgical equipment - Operation and maintenance

IEC 61290 Optical amplifiers - Test methods

IEC 61291 Optical amplifiers

IEC TR 61292 Optical amplifiers

IEC 61293 Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements

IEC TR 61294 Insulating liquids - Determination of the partial discharge inception voltage (PDIV) - Test procedure

IEC TR 61295 Calibration tapes for broadcast VTRs

IEC 61297 Industrial-process control systems - Classification of adaptive controllers for the purpose of evaluation

IEC 61298 Process measurement and control devices - General methods and procedures for evaluating performance

IEC 61300 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures

IEC 61301 Nuclear instrumentation - Digital bus for NIM instruments

IEC 61302 Electrical insulating materials - Method to evaluate the resistance to tracking and erosion - Rotating wheel dip test

IEC 61303 Medical electrical equipment - Radionuclide calibrators - Particular methods for describing performance

IEC 61304 Nuclear instrumentation - Liquid-scintillation counting systems - Performance verification

IEC 61305 Household high-fidelity audio equipment and systems - Methods of measuring and specifying the performance

IEC 61307 Industrial microwave heating installations – Test methods for the determination of power output

IEC 61308 High-frequency dielectric heating installations – Test methods for the determination of power output

IEC 61309 Deep-fat fryers for household use - Methods for measuring the performance

IEC 61310 Safety of machinery - Indication, marking and actuation

IEC 61314 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic fan-outs

IEC 61315 Calibration of fibre-optic power meters

IEC 61316 Industrial cable reels

IEC 61318 Live working - Conformity assessment applicable to tools, devices and equipment

IEC 61319 Interconnections of satellite receiving equipment

IEC 61322 Radiation protection instrumentation - Installed dose equivalent rate meters, warning assemblies and monitors for neutron radiation of energy from thermal to 15 MeV

IEC 61325 Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V - Ceramic or glass insulator units for dc systems - Definitions, test methods and acceptance criteria

IEC 61326 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements

IEC 61327 Helical-scan digital composite video cassette recording system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape - Format D-3

IEC 61328 Live working - Guidelines for the installation of transmission and distribution line conductors and earth wires - Stringing equipment and accessory items

IEC 61329 Sound system equipment - Methods of measuring and specifying the performance of sounders (electroacoustic transducers for tone production)

IEC 61331 Protective devices against diagnostic medical X-radiation

IEC 61332 Soft ferrite material classification

IEC 61333 Marking on U and E ferrite cores

IEC 61334 Distribution automation using distribution line carrier systems - a standard for low-speed reliable power line communications by electricity meters, water meters and SCADA [1]

IEC 61335 Nuclear instrumentation - Bore-hole apparatus for X-ray fluorescence analysis

IEC 61336 Nuclear instrumentation - Thickness measurement systems utilizingionizing radiation - Definitions and test methods

IEC 61337 Filters using waveguide type dielectric resonators

IEC 61338 Waveguide type dielectric resonators

IEC 61340 Electrostatics

IEC 61341 Method of measurement of centre beam intensity and beam angle(s) of reflector lamps

IEC 61343 Nuclear reactor instrumentation - Boiling light water reactors (BWR) - Measurements in the reactor vessel for monitoring adequate cooling within the core

IEC 61345 UV test for photovoltaic (PV) modules (Withdrawn)

IEC 61346 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations (Withdrawn, replaced by IEC 81346)

IEC 61347 Lamp controlgear

IEC TR 61352 Mnemonics and symbols for integrated circuits

IEC 61355 Classification and designation of documents for plants, systems and equipment

IEC 61360 Standard data element types with associated classification scheme

IEC 61362 Guide to specification of hydraulic turbine control systems

IEC 61363 Electrical installations of ships and mobile and fixed offshore units

IEC TR 61364 Nomenclature for hydroelectric powerplant machinery

IEC TR 61366 Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents

IEC TS 61370 Steam turbines - Steam purity

IEC 61373 Railway applications - Rolling stock equipment - Shock and vibration tests

IEC 61375 Electronic railway equipment - Train communication network (TCN)

IEC 61377 Railway applications - Rolling stock - Combined test method for traction systems

IEC 61378 Converter transformers

IEC 61386 Conduit systems for cable management

IEC TS 61390 Ultrasonics - Real-time pulse-echo systems - Test procedures to determine performance specifications

IEC 61391 Ultrasonics - Pulse-echo scanners

IEC 61394 Overhead lines - Requirements for greases for aluminium, aluminium alloy and steel bare conductors

IEC 61395 Overhead electrical conductors - Creep test procedures for stranded conductors

IEC 61400 Wind turbines

IEC 61427 Secondary cells and batteries for renewable energy storage - General requirements and methods of test

IEC 61429 Marking of secondary cells and batteries with the international recycling symbol ISO 7000-1135

IEC TS 61430 Secondary cells and batteries - Test methods for checking the performance of devices designed for reducing explosion hazards - Lead-acid starter batteries

IEC TR 61431 Guide for the use of monitor systems for lead-acid traction batteries

IEC 61434 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Guide to designation of current in alkaline secondary cell and battery standards

IEC 61435 Nuclear instrumentation - High-purity germanium crystals for radiation detectors - Measurement methods of basic characteristics

IEC TR 61438 Possible safety and health hazards in the use of alkaline secondary cells and batteries - Guide to equipment manufacturers and users

IEC 61439 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

IEC 61442 Test methods for accessories for power cables with rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)

IEC 61443 Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV)

IEC 61445 Digital Test Interchange Format (DTIF)

IEC 61452 Nuclear instrumentation - Measurement of gamma-ray emission rates of radionuclides - Calibration and use of germanium spectrometers

IEC 61453 Nuclear instrumentation - Scintillation gamma ray detector systems for the assay of radionuclides - Calibration and routine tests

IEC 61462 Composite hollow insulators - Pressurized and unpressurized insulators for use in electrical equipment with rated voltage greater than 1 000 V - Definitions, test methods, acceptance criteria and design recommendations

IEC TS 61463 Bushings - Seismic qualification

IEC TS 61464 Insulated bushings - Guide for the interpretation of dissolved gas analysis (DGA) in bushings where oil is the impregating medium of the main insulation (generally paper)

IEC 61466 Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater than 1 000 V

IEC 61467 Insulators for overhead lines - Insulator strings and sets for lines with a nominal voltage greater than 1 000 V - AC power arc tests

IEC 61468 Nuclear power plants - In-core instrumentation - Characteristics and test methods of self-powered neutron detectors

IEC 61472 Live working - Minimum approach distances for ac systems in the voltage range 72,5 kV to 800 kV - A method of calculation

IEC 61477 Live working - Minimum requirements for the utilization of tools, devices and equipment

IEC 61478 Live working - Ladders of insulating material

IEC 61479 Live working - Flexible conductor covers (line hoses) of insulating material

IEC 61481 Live working - Phase comparators

IEC 61482 Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc

IEC 61496 Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment

IEC 61497 Nuclear power plants - Electrical interlocks for functions important to safety - Recommendations for design and implementation

IEC 61499 Function blocks

IEC 61500 Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Data communication in systems performing category A functions

IEC 61501 Nuclear reactor instrumentation - Wide range neutron fluence rate meter - Mean square voltage method

IEC 61502 Nuclear power plants - Pressurized water reactors - Vibration monitoring of internal structures

IEC 61504 Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Plant-wide radiation monitoring

IEC 61506 Industrial-process measurement and control - Documentation of application software

IEC 61508 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems

IEC 61511 Functional safety – safety instrumented systems for the process industry sector

IEC 61512 Batch control

IEC 61513 Nuclear power plants – Instrumentation and control important to safety – General requirements for systems

IEC 61514 Industrial process control systems - Methods of evaluating the performance of valve positioners with pneumatic outputs

IEC 61515 Mineral insulated thermocouple cables and thermocouples

IEC 61518 Mating dimensions between differential pressure (type) measuring instruments and flanged-on shut-off devices up to 413 BAR (41,3 MPa)

IEC 61520 Metal thermowells for thermometer sensors - Functional dimensions

IEC 61523 Delay and Power Calculation Standards

IEC 61526 Radiation protection instrumentation - Measurement of personal dose equivalents Hp(10) and Hp(0,07) for X, gamma, neutron and beta radiations - Direct reading personal dose equivalent meters

IEC 61534 Powertrack systems

IEC 61535 Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations

IEC 61537 Cable management – Cable tray systems and cable ladder systems

IEC 61540 Electrical accessories - Portable residual current devices without integral overcurrent protection for household and similar use (PRCDs)

IEC 61543 Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use - Electromagnetic compatibility

IEC 61545 Connecting devices - Devices for the connection of aluminium conductors in clamping units of any material and copper conductors in aluminium bodied clamping units

IEC 61547 Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements

IEC 61549 Miscellaneous lamps

IEC 61554 Panel-Mounted equipment - Electrical measuring instruments - Dimensions for panel mounting

IEC 61557 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V ac and 1 500 V dc - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures

IEC 61558 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products

IEC 61559 Radiation protection instrumentation in nuclear facilities - Centralized systems for continuous monitoring of radiation and/or levels of radioactivity

IEC 61560 Radiation protection instrumentation - Apparatus for non-destructive radiation tests of fur and other cloth samples

IEC 61562 Radiation protection instrumentation - Portable equipment for measuring specific activity of beta-emitting radionuclides in foodstuffs

IEC 61563 Radiation protection instrumentation - Equipment for measuring specific activity of gamma-emitting radionuclides in foodstuffs

IEC 61566 Measurement of exposure to radio-frequency electromagnetic fields - Field strength in the frequency range 100 kHz to 1 GHz

IEC 61577 Radiation protection instrumentation - Radon and radon decay product measuring instruments

IEC 61578 Radiation protection instrumentation - Calibration and verification of the effectiveness of radon compensation for alpha and/or beta aerosol measuring instruments - Test methods

IEC 61580 Measurement of return loss on waveguide and waveguide assemblies

IEC 61582 Radiation protection instrumentation - In vivo counters - Classification, general requirements and test procedures for portable, transportable and installed equipment

IEC 61584 Radiation protection instrumentation - Installed, portable or transportable assemblies - Measurement of air kerma direction and air kerma rate

IEC TS 61586 Estimation of the reliability of electrical connectors

IEC 61587 Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 series

IEC 61588 Precision clock synchronization protocol for networked measurement and control systems

IEC 61591 Household range hoods - Methods for measuring performance

IEC TR 61592 Household electrical appliances - Guidelines for consumer panel testing

IEC 61595 Multichannel digital audio tape recorder (DATR), reel-to-reel system, for professional use

IEC TR 61597 Overhead electrical conductors - Calculation methods for stranded bare conductors

IEC 61599 Videodisk players - Methods of measuremt

IEC TR 61602 Connectors used in the field of audio, video and audiovisual engineering

IEC 61603 Transmission of audio and/or video and related signals using infra-red radiation

IEC TR 61604 Dimensions of uncoated ring cores of magnetic oxides (Withdrawn, replaced by IEC 62317-12:2016)

IEC 61605 Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Marking codes

IEC 61606 Audio and audiovisual equipment - Digital audio parts - Basic measurement methods of audio characteristics

IEC 61609 Microwave ferrite components - Guide for the drafting of specifications

IEC 61610 Prints and transparencies produced from electronic sources - Assessment of image quality

IEC 61619 Insulating liquids - Contamination by polychlorinated biphenyls (PCBs) - Method of determination by capillary column gas chromatography

IEC 61620 Insulating liquids - Determination of the dielectric dissipation factor by measurement of the conductance and capacitance - Test method

IEC 61621 Dry, solid insulating materials - Resistance test to high-voltage, low-current arc discharges

IEC 61628 Corrugated pressboard and presspaper for electrical purposes

IEC 61629 Aramid pressboard for electrical purposes

IEC 61631 Test method for the mechanical strength of cores made of magnetic oxides

IEC 61636 Software interface for Maintenance Information Collection and Analysis (SIMICA)

IEC TR 61641 Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Guide for testing under conditions of arcing due to internal fault

IEC 61642 Industrial ac networks affected by harmonics – Application of filters and shunt capacitors

IEC 61643 Low-voltage surge protective devices

IEC 61646 Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval (Withdrawn, replaced by IEC 61215)

IEC 61649 Weibull analysis

IEC 61650 Reliability data analysis techniques - Procedures for comparison of two constant failure rates and two constant failure (event) intensities

IEC 61660 Short-circuit currents in dc auxiliary installations in power plants and substations

IEC 61666 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Identification of terminals within a system

IEC 61669 Electroacoustics - Measurement of real-ear acoustical performance characteristics of hearing aids

IEC 61671 Automatic Test Markup Language (ATML) for Exchanging Automatic Test Equipment and Test Information via XML

IEC 61672 Electroacoustics – Sound level meters

IEC 61674 Medical electrical equipment - Dosimeters with ionization chambers and/or semiconductor detectors as used in X-ray diagnostic imaging

IEC 61675 Radionuclide imaging devices - Characteristics and test conditions

IEC 61676 Medical electrical equipment - Dosimetric instruments used for non-invasive measurement of X-ray tube voltage in diagnostic radiology

IEC 61683 Photovoltaic systems - Power conditioners - Procedure for measuring efficiency

IEC 61685 Ultrasonics - Flow measurement systems - Flow test object

IEC 61689 Ultrasonics - Physiotherapy systems - Field specifications and methods of measurement in the frequency range 0,5 MHz to 5 MHz

IEC 61690 Electronic design interchange format (EDIF)

IEC 61691 Behavioural languages

IEC 61701 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules

IEC 61703 Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms

IEC 61709 Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion

IEC 61710 Power law model - Goodness-of-fit tests and estimation methods

IEC 61724 Photovoltaic system performance

IEC 61725 Analytical expression for daily solar profiles

IEC 61726 Cable assemblies, cables, connectors and passive microwave components - Screening attenuation measurement by the reverberation chamber method

IEC 61727 Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface

IEC 61730 Photovoltaic (PV) module safety qualification

IEC TR 61734 Application of symbols for binary logic and analogue elements

IEC 61739 Integrated circuits

IEC 61744 Calibration of fibre optic chromatic dispersion test sets

IEC 61745 End-face image analysis procedure for the calibration of optical fibre geometry test sets

IEC 61746 Calibration of optical time-domain reflectometers (OTDR)

IEC 61747 Liquid crystal display devices

IEC 61753 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard

IEC 61754 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces

IEC 61755 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces

IEC 61756 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Interface standard for fibre management systems

IEC 61757 Fibre optic sensors

IEC 61758 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Interface standard for closures

IEC 61760 Surface mounting technology

IEC 61770 Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets

IEC 61771 Nuclear power plants - Main control-room - Verification and validation of design

IEC 61772 Nuclear power plants - Control rooms - Application of visual display units (VDUs)

IEC 61773 Overhead lines - Testing of foundations for structures

IEC TS 61774 Overhead lines - Meteorological data for assessing climatic loads

IEC 61784 Industrial communication networks – Profiles

IEC 61786 Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings

IEC 61788 Superconductivity

IEC 61797 Transformers and inductors for use in telecommunication and electronic equipment - Main dimensions of coil formers

IEC 61800 Adjustable speed electrical power drive systems

IEC 61803 Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations

IEC TS 61804 Function blocks (FB) for process control

IEC TR 61807 Magnetic properties of magnetically hard materials at elevated temperatures - Methods of measurement

IEC 61810 Electromechanical elementary relays

IEC 61811 Electromechanical telecom elementary relays of assessed quality

IEC 61812 Time relays for industrial and residential use

IEC TS 61813 Live working - Care, maintenance and in-service testing of aerial devices with insulating booms

IEC 61817 Household portable appliances for cooking, grilling and similar use - Methods of measuring performance Household portable appliances for cooking, grilling and similar use - Methods for measuring performance

IEC 61821 Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Maintenance of aeronautical ground lighting constant current series circuits

IEC 61822 Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Constant current regulators

IEC 61823 Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - AGL series transformers

IEC TS 61827 Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Characteristics of inset and elevated luminaires used on aerodromes and heliports

IEC 61828 Ultrasonics - Focusing transducers - Definitions and measurement methods for the transmitted fields

IEC 61829 Photovoltaic (PV) array – On-site measurement of current-voltage characteristics

IEC TR 61831 On-line analyser systems - Guide to design and installation

IEC TR 61832 Design and installation of on-line analyser systems - Guide to technical enquiry and bid evaluation

IEC 61834 Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125–60 and 1250-50 systems)

IEC 61835 Helical-scan digital component video cassette recording system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape - Format D-5

IEC TS 61836 Solar photovoltaic energy systems - Terms, definitions and symbols

IEC 61837 Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection - Standard outlines and terminal lead connections

IEC TR 61838 Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Use of probabilistic safety assessment for the classification of functions

IEC 61839 Nuclear power plants - Design of control rooms - Functional analysis and assignment

IEC 61842 Microphones and earphones for speech communications

IEC 61843 Measuring method for the level of intermodulation products generated in a gyromagnetic device

IEC 61846 Ultrasonics – Pressure pulse lithotripters – Characteristics of fields

IEC 61847 Ultrasonics - Surgical systems - Measurement and declaration of the basic output characteristics

IEC 61850 Communication networks and systems for power utility automation

IEC 61851 Electric vehicle conductive charging system

IEC TR 61852 Medical electrical equipment - Digital imaging and communications in medicine (DICOM) - Radiotherapy objects

IEC 61853 Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating

IEC 61854 Overhead lines - Requirements and tests for spacers

IEC 61855 Household electrical hair care appliances - Methods of measuring the performance

IEC 61857 Electrical insulation systems

IEC 61858 Electrical insulation systems - Thermal evaluation of modifications to an established electrical insulation system (EIS)

IEC TR 61859 Guidelines for radiotherapy treatment rooms design

IEC 61865 Overhead lines - Calculation of the electrical component of distance between live parts and obstacles - Method of calculation

IEC 61866 Audiovisual systems - Interactive text transmission system (ITTS)

IEC 61868 Mineral insulating oils - Determination of kinematic viscosity at very low temperatures

IEC 61869 Instrument transformers

IEC 61874 Nuclear instrumentation - Geophysical borehole instrumentation to determine rock density ('density logging')

IEC 61880 Video systems (525/60) - Video and accompanied data using the vertical blanking interval - Analogue interface

IEC 61881 Railway applications - Rolling stock equipment - Capacitors for power electronics

IEC 61882 Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide

IEC 61883 Consumer audio/video equipment - Digital interface

IEC 61888 Nuclear power plants - Instrumentation important to safety - Determination and maintenance of trip setpoints

IEC 61892 Mobile and fixed offshore units – Electrical installations

IEC TS 61895 Ultrasonics - Pulsed Doppler diagnostic systems - Test procedures to determine performance

IEC 61897 Overhead lines - Requirements and tests for Stockbridge type aeolian vibration dampers

IEC TR 61901 Development tests recommended on cables with a longitudinally applied metal foil for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV)

IEC 61904 Video recording - Helical-scan digital component video cassette recording format using 12,65 mm magnetic tape and incorporating data compression (Format digital-L)

IEC 61907 Communication network dependability engineering

IEC TR 61908 The technology roadmap for industry data dictionary structure, utilization and implementation

IEC 61909 Audio recording - Minidisc system

IEC 61910 Medical electrical equipment - Radiation dose documentation

IEC TR 61911 Live working - Guidelines for installation of distribution line conductors - Stringing equipment and accessory items (Withdrawn, replaced by IEC TR 61328:2017)

IEC TR 61912 Low-voltage switchgear and controlgear - Overcurrent protective devices

IEC 61914 Cable cleats for electrical installations

IEC 61915 Low-voltage switchgear and controlgear - Device profiles for networked industrial devices

IEC TR 61916 Electrical accessories - Harmonization of general rules

IEC 61918 Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises

IEC 61920 Infrared free air applications

IEC 61921 Power capacitors - Low-voltage power factor correction banks

IEC 61922 High-frequency induction heating installations – Test methods for the determination of power output of the generator

IEC TR 61923 Household electrical appliances - Method of measuring performance - Assessment of repeatability and reproducibility

IEC 61924 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Integrated navigation systems

IEC 61925 Multimedia systems and equipment - Multimedia home server systems - Vocabulary of home server

IEC 61926 Design automation

IEC TR 61930 Fibre optic graphical symbology

IEC TR 61931 Fibre optic - Terminology

IEC TS 61934 Electrical insulating materials and systems - Electrical measurement of partial discharges (PD) under short rise time and repetitive voltage impulses

IEC 61935 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling

IEC 61936 Power installations exceeding 1 kV ac

IEC 61937 Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958

IEC 61938 Multimedia systems - Guide to the recommended characteristics of analogue interfaces to achieve interoperability

IEC 61943 Integrated circuits - Manufacturing line approval application guideline

IEC TS 61944 Integrated circuits - Manufacturing line approval - Demonstration vehicles

IEC TS 61945 Integrated circuits - Manufacturing line approval - Methodology for technology and failure analysis

IEC TR 61946 Mineral insulating oils - Characterization of paraffinic/naphthenic nature - Low temperature differential scanning calorimetry (DSC) test method

IEC 61947 Electronic projection - Measurement and documentation of key performance criteria

IEC TR 61948 Nuclear medicine instrumentation - Routine tests

IEC TS 61949 Ultrasonics - Field characterization - In situ exposure estimation in finite-amplitude ultrasonic beams

IEC 61950 Cable management systems - Specifications for conduit fittings and accessories for cable installations for extra heavy duty electrical steel conduit

IEC 61951 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells

IEC 61952 Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for AC systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria

IEC 61954 Static var compensators (SVC) - Testing of thyristor valves

IEC TS 61956 Methods of test for the evaluation of water treeing in insulating materials

IEC 61959 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Mechanical tests for sealed portable secondary cells and batteries

IEC 61960 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for portable applications

IEC 61964 Integrated circuits - Memory devices pin configurations

IEC 61965 Mechanical safety of cathode ray tubes

IEC 61966 Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management

IEC 61967 Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz

IEC 61968 Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management

IEC 61969 Mechanical structures for electronic equipment - Outdoor enclosures

IEC 61970 Energy management system application program interface (EMS-API)

IEC TS 61973 High voltage direct current (HVDC) substation audible noise

IEC 61975 High-voltage direct current (HVDC) installations - System tests

IEC 61976 Nuclear instrumentation - Spectrometry - Characterization of the spectrum background in HPGe gamma-ray spectrometry

IEC 61977 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic filters - Generic specification

IEC 61978 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic passive chromatic dispersion compensators

IEC 61980 Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems

IEC 61982 Secondary batteries (except lithium) for the propulsion of electric road vehicles - Performance and endurance tests

IEC 61984 Connectors - Safety requirements and tests

IEC 61987 Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues

IEC 61988 Plasma display panels

IEC 61991 Railway applications - Rolling stock - Protective provisions against electrical hazards

IEC 61992 Railway applications - Fixed installations - DC switchgear

IEC 61993 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems

IEC TS 61994 Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection - Glossary

IEC 61995 Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes

IEC 61996 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne voyage data recorder (VDR)

IEC TR 61997 Guidelines for the user interface in multimedia equipment for general purpose use

IEC TR 61998 Model and framework for standardization in multimedia equipment and systems

IEC TR 62000 Guidance for combining different single-mode fibres types

IEC TR 62001 High-voltage direct current (HVDC) systems - Guidance to the specification and design evaluation of AC

IEC 62002 Mobile and portable DVB-T/H radio access

IEC 62003 Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Requirements for electromagnetic compatibility testing

IEC 62004 Thermal-resistant aluminium alloy wire for overhead line conductor

IEC 62005 Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive components

IEC 62006 Hydraulic machines - Acceptance tests of small hydroelectric installations

IEC 62007 Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications

IEC 62008 Performance characteristics and calibration methods for digital data acquisition systems and relevant software

IEC TR 62010 Analyser systems - Guidance for maintenance management

IEC 62011 Insulating materials - Industrial, rigid, moulded, laminated tubes and rods of rectangular and hexagonal cross-section based on thermosetting resins for electrical purposes

IEC 62012 Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications to be used in harsh environments

IEC 62014 Electronic design automation libraries

IEC 62014-4 IP-XACT - Standard Structure for Packaging, Integrating, and Reusing IP within Tool Flows

IEC 62014-5 Quality of Electronic and Software Intellectual Property Used in System and System on Chip (SoC) Designs

IEC 62018 Power consumption of information technology equipment - Measurement methods

IEC 62019 Electrical accessories - Circuit-breakers and similar equipment for household use - Auxiliary contact units

IEC 62020 Electrical accessories - Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)

IEC 62021 Insulating liquids - Determination of acidity

IEC 62022 Installed monitors for the control and detection of gamma radiations contained in recyclable or non-recyclable materials transported by vehicles

IEC 62023 Structuring of technical information and documentation

IEC 62024 High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods

IEC 62025 High frequency inductive components - Non-electrical characteristics and measuring methods

IEC 62026 Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs)

IEC 62027 Preparation of object lists, including parts lists

IEC 62028 General methods of measurement for digital television receivers

IEC 62031 LED modules for general lighting – Safety specifications

IEC 62032 Guide for the Application, Specification and Testing of Phase-Shifting Transformers

IEC 62033 Attenuation uniformity in optical fibres

IEC 62034 Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting

IEC 62035 Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) – Safety specifications

IEC 62036 Mineral insulating oils - Oxidation stability test method based on differential scanning calorimetry (DSC)

IEC 62037 Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement

IEC TR 62039 Selection guide for polymeric materials for outdoor use under HV stress

IEC 62040 Uninterruptible power systems (UPS)

IEC 62041 Transformers, power supplies, reactors and similar products - EMC requirements

IEC 62044 Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods

IEC TS 62045 Multimedia security - Guideline for privacy protection of equipment and systems in and out of use

IEC TS 62046 Safety of machinery - Application of protective equipment to detect the presence of persons

IEC 62047 Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices

IEC TR 62048 Optical fibres - Reliability - Power law theory

IEC TR 62051 Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Glossary of terms

IEC 62052 Electricity metering equipment (ac) - General requirements, tests and test conditions

IEC 62053 Electricity metering equipment (ac) - Particular requirements

IEC 62054 Electricity metering (ac) - Tariff and load control

IEC 62055 Electricity metering - Payment systems

IEC 62056 Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite

IEC 62058 Electricity metering equipment (AC) - Acceptance inspection

IEC 62059 Electricity metering equipment - Dependability

IEC 62060 Secondary cells and batteries - Monitoring of lead acid stationary batteries - User guide

IEC 62061 Safety of machinery: Functional safety of electrical, electronic and programmable electronic control systems

IEC TR 62063 High-voltage switchgear and controlgear - The use of electronic and associated technologies in auxiliary equipment of switchgear and controlgear

IEC 62065 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Track control systems - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

IEC TR 62066 Surge overvoltages and surge protection in low-voltage ac power systems - General basic information

IEC 62067 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV (Um = 170 kV) up to 500 kV (Um = 550 kV) - Test methods and requirements

IEC 62068 Electrical insulating materials and systems - General method of evaluation of electrical endurance under repetitive voltage impulses

IEC 62070 Broadcast digital video tape recorders - Ientification method for recording and/or reproduction error status

IEC 62071 Helical-scan compressed digital video cassette system using 6,35 mm magnetic tape - Format D-7

IEC TS 62073 Guidance on the measurement of hydrophobicity of insulator surfaces

IEC 62074 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic WDM devices

IEC 62075 Audio/video, information and communication technology equipment - Environmentally conscious design

IEC 62076 Industrial electroheating installations – Test methods for induction channel and induction crucible furnaces

IEC 62077 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic circulators - Generic specification

IEC 62080 Sound signalling devices for household and similar purposes

IEC 62083 Medical electrical equipment - Requirements for the safety of radiotherapy treatment planning systems

IEC 62087 Audio, video, and related equipment - Determination of power consumption

IEC 62088 Nuclear instrumentation - Photodiodes for scintillation detectors - Test procedures

IEC 62089 Nuclear instrumentation - Calibration and usage of alpha/beta gas proportional counters

IEC 62090 Product package labels for electronic components using bar code and two-dimensional symbologies

IEC 62091 Low-voltage switchgear and controlgear - Controllers for drivers of stationary fire pumps

IEC 62093 Balance-of-system components for photovoltaic systems - Design qualification natural environments

IEC 62094 Indicator light units for household and similar fixed-electrical installations

IEC TR 62095 Electric cables - Calculations for current ratings - Finite element method

IEC TR 62096 Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Guidance for the decision on modernization

IEC 62097 Hydraulic machines, radial and axial - Performance conversion method from model to prototype

IEC TS 62098 Evaluation methods for microprocessor- based instruments

IEC 62099 Fibre optic wavelength switches - Generic specification

IEC TS 62100 Cables for aeronautical ground lighting primary circuits

IEC TS 62101 Electrical insulation systems - Short-time evaluation of combined thermal and electrical stresses

IEC TS 62102 Electrical safety - Classification of interfaces for equipment to be connected to information and communications technology networks

IEC 62104 Characteristics of DAB receivers

IEC 62105 Digital audio broadcast system - Specification of the receiver data interface (RDI)

IEC 62106 Specification of the radio data system (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 MHz to 108,0 MHz

IEC 62107 Super video compact disc - Disc-interchange system-specification

IEC 62108 Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies – Design qualification and type approval

IEC 62109 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems

IEC 62110 Electric and magnetic field levels generated by AC power systems - Measurement procedures with regard to public exposure

IEC 62115 Electric toys - Safety

IEC 62116 Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures

IEC 62117 Nuclear reactor instrumentation - Pressurized light water reactors (PWR) - Monitoring adequate cooling within the core during cold shutdown

IEC 62121 Methods of measurement for minidisc recorders/players

IEC 62122 Methods of measurement for consumer-use digital VTRs - Electronic and mechanical performances

IEC 62124 Photovoltaic (PV) stand alone systems - Design verification

IEC TR 62125 Environmental statement specific to IEC TC 20 - Electric cables

IEC 62127 Ultrasonics - Hydrophones

IEC 62128 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit

IEC 62129 Calibration of wavelength/optical frequency measurement instruments

IEC TR 62130 Climatic field data including validation

IEC TR 62131 Environmental conditions - Vibration and shock of electrotechnical equipment

IEC 62132 Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity

IEC 62133 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications

IEC 62134 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic closures

IEC 62135 Resistance welding equipment

IEC 62137 Surface mounting technology - Environmental and endurance test methods for surface mount solder joint

IEC 62138 Nuclear power plants - Instrumentation and control important for safety - Software aspects for computer-based systems performing category B or C functions

IEC 62141 Helican-scan digital video cassette recording format using 12,65 mm magnetic tape and incorporating MPEG-4 compression - Type D-16 format

IEC TS 62143 Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Aeronautical ground lighting systems - Guidelines for the development of a safety lifecycle methodology

IEC 62146 Grading capacitors for high-voltage alternating current circuit-breakers

IEC 62148 Fibre optic active components and devices - Package and interface standards

IEC 62149 Fibre optic active components and devices - Performance standards

IEC 62150 Fibre optic active components and devices - Test and measurement procedures

IEC 62151 Safety of equipment electrically connected to a telecommunication network

IEC TR 62152 Transmission properties of cascaded two-ports or quadripols - Background of terms and definitions

IEC 62153 Metallic communication cables test methods

IEC 62155 Hollow pressurized and unpressurized ceramic and glass insulators for use in electrical equipment with rated voltages greater than 1 000 V

IEC 62156 Digital video recording with video compression 12,65 mm type D-9 component format 525/60 and 625/50 (Digital S)

IEC TR 62157 Cylindrical machined carbon electrodes – Nominal dimensions

IEC PAS 62162 Field-induced charged-device model test method for electrostatic discharge withstand thresholds of microelectronic components

IEC TR 62188 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Design and manufacturing recommendations for portable batteries made from sealed secondary cells

IEC 62192 Live working - Insulating ropes

IEC 62193 Live working - Telescopic sticks and telescopic measuring sticks

IEC 62194 Method of evaluating the thermal performance of enclosures

IEC 62196 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles

IEC 62197 Connectors for electronic equipment - Quality assessment requirements

IEC 62198 Managing risk in projects - Application guidelines

IEC 62208 Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements

IEC 62209 Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures

IEC 62211 Inductive components - Reliability management

IEC 62215 Integrated circuits - Measurement of impulse immunity

IEC 62216 Digital terrestrial television receivers for the DVB-T system

IEC 62217 Polymeric HV insulators for indoor and outdoor use - General definitions, test methods and acceptance criteria

IEC 62219 Overhead electrical conductors - Formed wire, concentric lay, stranded conductors

IEC 62220 Medical electrical equipment - Characteristics of digital X-ray imaging devices

IEC TR 62221 Optical fibres - Measurement methods - Microbending sensitivity

IEC TR 62222 Fire performance of communication cables installed in buildings

IEC 62223 Insulators - Glossary of terms and definitions

IEC TS 62224 Multimedia home server systems - Conceptual model for digital rights management

IEC 62226 Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range - Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body

IEC 62227 Multimedia home server systems - Digital rights permission code

IEC 62228 Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers

IEC TS 62229 Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-book - Conceptual model for multimedia e-publishing

IEC 62230 Electric cables - Spark-test method

IEC 62231 Composite station post insulators for substations with AC voltages greater than 1 000 V up to 245 kV

IEC 62232 Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure

IEC 62233 Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

IEC TR 62235 Nuclear facilities - Instrumentation and control systems important to safety - Systems of interim storage and final repository of nuclear fuel and waste

IEC 62236 Railway applications - Electromagnetic compatibility

IEC 62237 Live working - Insulating hoses with fittings for use with hydraulic tools and equipment

IEC 62238 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - VHF radiotelephone equipment incorporating Class "D" Digital Selective Calling (DSC) - Methods of testing and required test results

IEC TS 62239 Process management for avionics - Management plan

IEC TR 62240 Process management for avionics - Electronic components capability in operation

IEC 62241 Nuclear power plants - Main control room - Alarm functions and presentation

IEC 62243 Artificial Intelligence Exchange and Service Tie to All Test Environments (AI-ESTATE)

IEC 62244 Radiation protection instrumentation - Installed radiation monitors for the detection of radioactive and special nuclear materials at national borders

IEC 62246 Reed switches

IEC TR 62251 Multimedia systems and equipment - Quality assessment - Audio-video communication systems

IEC 62253 Photovoltaic pumping systems - Design qualification and performance measurements

IEC 62255 Multicore and symmetrical pair/quad cables for broadband digital communications (high bit rate digital access telecommunication networks) - Outside plant cables

IEC 62256 Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Rehabilitation and performance improvement

IEC TS 62257 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification

IEC 62258 Semiconductor die products

IEC 62259 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Nickel-cadmium prismatic secondary single cells with partial gas recombination

IEC 62262 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)

IEC TR 62263 Live working - Guidelines for the installation and maintenance of optical fibre cables on overhead power lines

IEC 62264 Enterprise-control system integration

IEC 62265 Advanced Library Format (ALF) describing Integrated Circuit (IC) technology, cells and blocks (Withdrawn)

IEC 62267 Railway applications - Automated urban guided transport (AUGT) - Safety requirements

IEC 62270 Guide for computer-based control for hydroelectric power plant automation

IEC 62271 High-voltage switchgear and controlgear

IEC 62272 Digital radio mondiale (DRM)

IEC 62273 Methods of measurement for radio transmitters

IEC 62274 Medical electrical equipment - Safety of radiotherapy record and verify systems

IEC 62275 Cable management systems - Cable ties for electrical installations

IEC 62276 Single crystal wafers for surface acoustic wave (SAW) device applications - Specifications and measuring methods

IEC 62278 Railway applications – Specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)

IEC 62279 Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems

IEC 62280 Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related communication in transmission systems

IEC 62281 Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport

IEC 62282 Fuel cell technologies

IEC TR 62283 Optical fibres - Guidance for nuclear radiation tests

IEC TR 62284 Effective area measurements of single-mode optical fibres - Guidance

IEC TR 62285 Application guide for non-linear coefficient measuring methods

IEC 62286 Service diagnostic interface for consumer electronics products and networks - Implementation for IEEE 1394

IEC 62287 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equiment of the automatic identification system (AIS)

IEC 62288 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Presentation of navigation-related information on shipborne navigational displays - General requirements, methods of testing and required test results

IEC 62289 Video recording - Helical-scan digital video casette recording format using 12,65 mm magnetic tape and incorporating MPEG-2 Compression - Format D-10

IEC 62290 Railway applications - Urban guided transport management and command/control systems

IEC TR 62291 Multimedia data storage - Application program interface for UDF based file systems

IEC 62295 Multimedia systems - Common communication protocol for inter-connectivity on heterogeneous networks

IEC TR 62296 Considerations of unaddressed safety aspects in the second edition of IEC 60601-1 and proposals for new requirements

IEC 62297 Triggering messages for broadcast applications

IEC 62298 Teleweb application

IEC 62300 Consumer audio/video equipment digital interface with plastic optical fibre

IEC 62301 Household electrical appliances – Measurement of standby power

IEC 62304 Medical Device Software – Software Life Cycle Processes

IEC 62305 Protection Against Lightning

IEC 62325 Standards related to energy market models & communications

IEC TR 62331 Pulsed field magnetometry

IEC 62351 Power System Control and Associated Communications – Data and Communication Security

IEC 62353 Medical electrical equipment - Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment

IEC/TR 62357 Power system control and associated communications - Reference architecture for object models, services and protocols

IEC 62365 Digital audio – Digital input-output interfacing – Transmission of digital audio over asynchronous transfer mode (ATM) networks

IEC 62366 Medical devices – Application of usability engineering to medical devices

IEC 62368 Audio/video, information and communication technology equipment

IEC 62379 Common control interface for networked digital audio and video products

IEC 62384 DC or AC supplied electronic control gear for LED modules – Performance requirements

IEC 62386 Digital addressable lighting interface

IEC 62388 Maritime Navigation and Radio Communications, Shipborne Radar

IEC 62395 Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications

IEC 62420 Concentric lay stranded overhead electrical conductors containing one or more gap(s)

IEC 62439 Industrial communication networks - High availability automation networks

IEC 62443 Industrial communication networks – Network and system security (DRAFT)

IEC 62446 Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection

IEC 62455 Internet protocol (IP) and transport stream (TS) based service access

IEC 62464 Magnetic resonance equipment for medical imaging

IEC 62471 Photobiological safety of lamps and lamp systems

IEC 62474 Material declaration for products of and for the electrotechnical industry

IEC 62481 Digital Living Network Alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines

IEC 62491 Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Labelling of cables and cores

IEC 62493 Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields

IEC 62502 Analysis techniques for dependability – Event tree analysis (ETA)

IEC 62504 General lighting – Light emitting diode (LED) products and related equipment – Terms and definitions

IEC 62505 Railway applications – Fixed installations – Particular requirements for ac switchgear

IEC 62507 Identification systems enabling unambiguous information interchange - Requirements

IEC 62531 Property Specification Language (PSL)

IEC TS 62556 Ultrasonics - Field characterization - Specification and measurement of field parameters for high intensity therapeutic ultrasound (HITU) transducers and systems

IEC 62560 Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V – Safety specifications

IEC 62561 Lightning protection system components (LPSC)

IEC 62606 General requirements for arc fault detection devices

IEC 62612 Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V – Performance requirements

IEC 62680 Universal Serial Bus (USB) interfaces for data and power

IEC 62682 Management of alarm systems for the process industries

IEC 62684 Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data -enabled mobile telephones

IEC/TR 62685 Industrial communication networks - Profiles - Assessment guideline for safety devices using IEC 61784-3 functional safety communication profiles (FSCPs)

IEC 62693 Industrial electroheating installations – Test methods for infrared electroheating installations

IEC 62700 DC Power supply for notebook computer

IEC 62703 Expression of performance of fluorometric oxygen analyzers in liquid media

IEC 62708 Documents kinds for electrical and instrumentation projects in the process industry

IEC 62717 LED modules for general lighting – Performance requirements

IEC 62734 Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA 100.11a

IEC 62752 In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric roadvehicles

IEC 62769 Field device integration (FDI)

IEC 62776 Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps – Safety specifications

IEC/TR 62794 Industrial-process measurement, control and automation - Reference model for representation of production facilities (digital factory)

IEC/TR 62795 Interoperation guide of field device tool (FDT) / device type manager (DTM) and electronic device description language (EDDL)

IEC/TS 62796 Energy efficiency in electroheating installations

IEC 62798 Industrial electroheating equipment – Test methods for infrared emitters

IEC/TR 62837 Energy efficiency through automation systems

IEC 62885 Dry vacuum cleaners for household or similar use - Methods for measuring the performance

IEC/TS 62872 Industrial-process measurement, control and automation system interface between industrial facilities and the smart grid

IEC/TR 62914 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Experimental procedure for the forced internal short-circuit test of IEC 62133:2012

IEC/PAS 62948 Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-FA

IEC/PAS 62953 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - ADS-net

IEC 63110 Protocol for the management of electric vehicles charging and discharging infrastructures

IEC 80000 Quantities and units

IEC 80001 Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices

IEC TR 80002 Medical device software

IEC TS 80004 Nanotechnologies

IEC PAS 80005 Utility connections in port

IEC 80369 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications

IEC 80416 Basic principles for graphical symbols for use on equipment

IEC 80601 Medical electrical equipment

IEC 81346 Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations

IEC 81714 Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products

IEC 82045 Document management

IEC 82079 Preparation of instructions for use - Structuring, content and presentation

IEC 82304 Health software

IEC 88528 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets