Petrol Doğalgaz Testleri

Petrol Doğalgaz Testleri

Petrol ve doğalgaz kuruluşları, arama, çıkarma, rafine etme, taşıma veya pazarlama faaliyetlerinin tamamı ile veya bir kısmı ile ilgileniyor olabilir. Ancak ne tür faaliyet gösteriyor olursa olsun çalışmalarını destekleyecek ve optimize edecek bir takım çalışmalara gerek duyabilirler. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler, dalgalanan fiyatlar, ülkemizde ve dünyada siyaseti ve dolayısıyla ekonomiyi ilgilendiren büyük olaylar, işletmelerin iş süreçlerindeki verimliliklerini de etkilemektedir.

Test ve muayene kuruluşlarının bir kısmı, son derece teknolojik konularda test hizmetleri vermekte, çok yüksek seviyede ölçüm hassasiyeti sağlamakta, kalibrasyon hizmetleri vermekte, emisyon ölçümleri yapmakta ve sızıntı tespit ve bakım çalışmaları gerçekleştirmektedir. Ayrıca üretim sonrası faaliyetleri desteklemek amacı ile, rezervuar ve üretim sıvılarının analizi, kuyu testi ve kömür yatağı metan analizi hizmetleri de vermektedir.

Bunun yanı sıra petrol ve doğalgaz lojistiği oldukça karmaşık bir iştir. Ürünlerin olmaları gereken yere, güvenli bir şekilde ve yerli ve yabancı standartlara uygun olarak taşınmasına da destek olunmaktadır.

Petrol ve doğalgaz işletmeleri açısından doğru rafineriye doğru ham petrolü göndermek, verimlilik, kalite ve üretime yönelik problem yaşamamak açısından önemlidir. Petrol testleri bunu sağlamaya yöneliktir. Yapılacak ham petrol analizleri, ham petrolün rafineri süreçlerine uyumlu olmasını sağlamaktadır. Test çalışmaları aynı zamanda son ürünün zamanında, istenen kalitede ve kesinti olmadan teslim edilmesine hizmet etmektedir.

Endüstriyel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz endüstriyel testler çerçevesinde petrol ve doğalgaz testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.