Kırtasiye Testleri

Kırtasiye Testleri

En masum görünen kırtasiye malzemelerinde de görülen görülmeyen bir dizi riskler bulunmaktadır. Bu riskleri bir çırpıda şu şekilde sıralamak mümkündür: azo boyarmaddeler, alerjen boyarmaddeler, kanserojen boyarmaddeler, ağır metaller, fitalatlar, formaldehit, nikel ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (yani PAH’lar).

Azo boyarmaddeler kanser yapıcı özellikler taşıdığı için kullanımı Avrupa Birliği ülkelerinde 2004/21/CE sayılı direktif ile yasaklanmıştır. Sadece kırtasiye ürünlerinde değil tekstil ürünlerinde, deri giysilerde ve sentetik malzemelerde de yasaktır. Bu çerçevede çantalar, beslenme çantaları, kalem kutuları, pastel boyalar, sulu boyalar ve daha birçok kırtasiye ürünlerinde azo boyarmadde kullanımı yasaktır.

Benzer şekilde Avrupa Birliği ülkelerinde alerjen boyarmaddeler (2002/371/EC sayılı direktif ile) ve kanserojen boyarmaddeler (2002/371/EC sayılı direktif ile) kullanımı da yasaktır.

Ağır metaller de, insan vücudunda özellikle karaciğer, böbrekler ve eklemlerde birikerek tahribata neden olmaktadır. Kırtasiye mazlemelerinde hiçbir ağır metal bulunmamalıdır.

Fitalatlar genelde boyalarda ve plastik ürünlerde yumuşatıcı olarak kullanılmaktadır. Ancak kanser yapıcı özellikte olduğu, astıma neden olduğu ve insanların hormon sistemine zarar verdiği için Avrupa Birliği ülkelerinde 1999/815/EEC ve 2005/84/EC sayılı direktifler yasaklanmıştır.

Kırtasiye sektöründe formaldehit genelde boya ve baskının korunması için kullanılmaktadır. Ancak bu kimyasal madde de alerji, tahriş, kaşıntı ve akciğer kanserine neden olmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde 2002/371/CE sayılı direktif ile yasaklanmıştır.

Bu yasaklamalar Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında bizim yasal düzenlemelerimiz içine de girmiştir.

Spesifik test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde kırtasiye testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.