SASO Standartları Test Laboratuvarı

SASO Standartları Test Laboratuvarı

SASO uygunluk değerlendirme (CoC) çalışmaları, Certification Body kuruluşu veya onun yasal sorumluluğu altında bulunan akredite laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmalar üç adımda gerçekleştirilmektedir ve özellikle sağlık ve güvenlik testleri üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bu üç adım şu şekildedir: ön inceleme, teknik inceleme ve fizik muayene.

Ön inceleme, Suudi Arabistan’a mal ve ürün gönderecek firmanın başvurusu üzerine, sunulan belgeler üzeirnden gerçekleştirilmektedir. Bu adımda mal ve ürün ile ilgili standartlar ve teknik düzenlemeler belirlenir ve yapılacak işlemler planlanır. Öncelikle ürünler için bir SASO standardı olup olmadığı araştırılır. Eğer herhangi bir SASO standardı bulunmuyorsa, uluslararası standartlar ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartları esas alınır.

İkinci adım teknik incelemedir. Bu adımda mal ve ürünlerin ilgili SASO standardı gereklerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek amacı ile teknik bir inceleme yapılır. Eğer ürün ile ilgili bir TSE belgesi varsa ve bu belgenin alındığı standart, ilgili SASO standardına uygun ise, doğrudan bundan sonraki adım olan fiziksel muayene işlemine geçilir. Ancak TSE belgesinin alındığı standart, herhangi bir SASO standardına uygun değilse, bu durumunda, standardın eksik olan maddeleri için akredite bir test raporunun alınması gerekmektedir. Buna karşılık gönderilecek ürünler ile ilgili ne SASO standardı, ne ulusal ne de uluslararası bir standart mevcut değilse, yine aynı şekilde akredite bir test raporunun alınması gerekmektedir.

Nihayet üçüncü adım fiziksel incelemedir. Bu adımda Certification Body (CB) tarafından atanan bir uzman tarafından, sevkiyat öncesinde üretim alanında veya ürünlerin stok alanında, miktar, markalama, etiketleme ve paketleme gözetim ve denetimleri gerçekleştirilir.

Ülkemizde bulunan akredite kuruluşların bir kısmı, Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Örgütü (SASO) ile karşılıklı anlaşmalar yapmakta ve yasal sorumluluğu altında bulunan akredite laboratuvarların SASO tarafından Suudi standartları çerçevesinde onaylanmış laboratuvar olarak atanmasını sağlamaktadır. Bu şekilde örneğin Suudi Arabistan’a gönderilecek çamaşır makineleri, klimalar, soğutucular, elektrik motorları ve aydınlatma ürünlerinin bir yandan test ve muayene çalışmalarını, bir yandan da enerji performansı ve enerji etiketlemesi çalışmalarını yürütmektedir. Test muayene ve değerlendirme süreçlerinden geçen ürünlere, SASO enerji verimliliği standartlarına göre SASO belgesi verilmekte ve zorunlu enerji etiketlemesi yapılmaktadır. İhracatçı firmalar bu belgeyi aldıkları takdirde, gümrüklerde hiçbir güçlükle karşılaşmadan kolayca ihracat işlemlerini tamamlamaktadır.

Akredite kuruluşların bu yönde hazırlayacakları belge ve raporların geçerliliği, Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Örgütü (SASO) ile karşılıklı olarak uygunluk sertifikası ve kalite markalarının tanınması programının imzalanmış olması gerekmektedir. Ancak bu durumda uygunluk değerlendirme belgesi (Certificate of Conformity, CoC) ve SASO Belgesi anlam kazanmaktadır.

SASO, kendi iç düzeninde ISO 9000 standardını kabul etmiştir ve uygulamaktadır. Bir akreditasyon kurumu olarak hareket etmektedir ve başlıca şu standartları kabul etmiştir:

  • ASTM (American Society for Testing Materials, Amerikan Malzeme Test Derneği)
  • NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Ulusal Elektrik Üreticileri Birliği)
  • ANSI (American National Standards Institutes, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü)
  • UL (Underwrites Laboratories)
  • NFPA (National Fire Protection Association, Ulusal Yangından Korunma Derneği)

SASO, Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Örgütü, zaman zaman duyurular çıkararak uygunluk değerlendirme çalışmalarının kapsamını değiştirmekte ve yeni uygulamalar getirmektedir. Örneğin en son 2018 yılı Haziran ayında, Suudi Arabistan’a yapılacak ihracatta, İhracata Konu Ürün Kayıt Sistemi uygulamaya alınmıştır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında SASO standartları laboratuvarı hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

SASO standartları laboratuvarı hizmetleri, kuruluşumuz tarafından verilen belgelendirme hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok belgelendirme hizmetleri daha verilmektedir.