BS İngiliz Standartlarına Uygunluk Testleri

BS İngiliz Standartlarına Uygunluk Testleri

İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI, The British Standards Institution), İngiltere’nin ulusal standartlar kuruluşudur. Bu kuruluş sadece teknik standartlar üretmekle kalmamakta, aynı zamanda işletmelere belgelendirme hizmetleri de vermektedir. İlk olarak 1901 yılında Mühendislik Standartları Komitesi olarak kurulan BSI, İngiliz Standartları Enstitüsü, esas olarak faaliyetlerinde şu amaçlarla hareket etmektedir:

 • Özellikle teknik engellerin ve uluslararası ticaretin önündeki engelleri azaltmak ve ticareti kolaylaştırmak, ve bu amaçla ortak endüstriyel standartlar geliştirmek
 • Atıkların azaltılmasını sağlamak ve bu amaçla üretim ve dağıtım süreçlerini basitleştirmek
 • Ekonomileri, etkinlikleri ve birlikte çalışabilirliği sağlamak için bir çerçeve oluşturmak
 • Tüketiciyi korumak ve tüketici güvenini arttırmak için standartlara uygunluğu tanımlamak
 • Resmi kuruluşların politika hedeflerini desteklemek ve uygun olduğunda düzenlemelere etkili alternatifler sunmak

İngiliz Standartları Enstitüsü bu ismi 1931 yılında almıştır. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) bünyesinde faaliyet gösteren Elektroteknik Standardizasyon Stratejik Danışma Konseyi (ESSAC), İngiltere’nin ulusal komitesidir.

İngiliz Standartları Enstitüsü kar amacı gütmeyen bir kuruluştur ve standardizasyon, sistem değerlendirme, ürün belgelendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri alanlarında küresel hizmetler sunmaktadır. Bugün dünyanın önde gelen standart kuruluşlarından biridir. Çok çeşitli sektörlerde standartlar üretmektedir. Uygulama kuralları ve spesifikasyonları, iş sürekliliği yönetiminden kalite gereksinimlerine kadar değişen yönetim ve teknik konuları kapsamaktadır.

İngiliz Standartları Enstitüsü aynı zamanda Avrupa Birliği CE işareti belgesi almak isteyen kuruluşlara da destek olmaktadır. CE işareti bilindiği gibi, Avrupa Birliği normlarına uygunluğu ifade eden ve üretici firmalar tarafından, ürünün geçerli Avrupa Birliği direktifleri koşullarını yerine getirdiğini beyan eden bir uygulamadır.

Bir başka önemli standart 27001 standardıdır. Risklerini etkin bir şekilde yönetebilen kuruluşlar bu durumlarını kanıtlamak amacı ile belge almak istediklerinde, ISO/IEC 27001 standardını ve BSI/IEC 27011 standardını karşılayan ve bilgi güvenliği için uluslararası bir standart olan BS ISO/IEC 27011 standardını karşıladıklarına dair denetimlerden geçmektedir. Ülkemizde de her iki standart şu başlıklarla yayınlanmıştır:

 • TS ISO/IEC 27011 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Telekomünikasyon kuruluşları için ISO/IEC 27002'ye dayalı bilgi güvenliği denetimleri için uygulama prensipleri
 • TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri - Gereksinimler

BS İngiliz standartları, birkaç istina dışında, uygulama veya bunlara uyma zorunluluğu olmayan standartlardır, tamamen isteğe bağlıdır. Bugüne kadar BSI tarafından 31 bin civarında standart geliştirmiştir. Bu standartlar tekstil hizmetlerinden, inşaat ve yapı sektörüne, tıbbi cihazlardan iş sağlığı ve güvenliğine, bilgi güvenliğinden kalite yönetimine kadar, hatta çevre yönetimine kadar çok geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. BSI, İngiltere’nin ulusal standartlar kuruluşu olarak toplumun ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak için standartlar ve standardizasyon çözümleri geliştirmektedir.

Son yıllarda, dünya genelinde işletmeler tarafından, kendi kalite, tutarlılık ve verimlilik standartlarını belirleme ve izleme konusunda İngiliz Standartları Enstitüsü’nden çok fazla yardım talep edilmektedir. Bu yardımlar genelde dört temel alanda gerçekleştirilmektedir:

 • Standart geliştirme (işletmeler, ticaret birlikleri, tüketici grupları ve resmi kuruluşlar, standartların geliştirilmesi konusunda destek talep etmektedir)
 • Ürün test ve belgelendirme (üretici, ithalatçı ve perakendeci firmalar, ürünlerinin güvenlik, güvenilirlik ve kalite bakımından bağımsız olarak değerlendirilmesi konusunda BSI’ye güvenmektedir)
 • Kalite güvencesi (BSI, İngiltere’nin kalite yönetimi standardı BS EN ISO 9000 (BS5750) ve çevre standardı olan BS7750 standardından sorumludur)
 • Uluslararası eğitim (BSI, kalite standartlarının uygulanması ve yönetimi için eğitimler vermektedir)

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında BS İngiliz standartlarına uygun test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen BS İngiliz standartlarına uygun test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.