Kum ve Toz Testleri - Çevresel Şartlar

Kum ve Toz Testleri - Çevresel Şartlar

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen çevresel testler, üretimde kullanılan malzemeler veya bitmiş ürünlerin, doğal çevrenin güçlü koşulları karşısında ne kadar etkilendiklerini belirlemek amacı ile yapılan laboratuvar testleridir. Ürün ve malzemelerin, kullanım, taşıma ve saklama koşullarında, kısaca ömür devirleri boyunca, maruz kalacakları çevre koşullarına ne kadar direnç gösterebileceklerini tespit etmek için çevre testleri yapılmaktadır. Bu amaçla gerçekleştirilen başlıca testler, nem testi, yüksek sıcaklık testi, düşük sıcaklık testi, sıcaklık şoku testi, düşük basınç (irtifa) testi, yağmur testi ve tuz sisi testidir. Bunlara ilave olarak bir de kum ve toz testleri yapılmaktadır.

Ürünlerin ve üretimde kullanılan malzemelerin, doğruluk, dayanıklılık, kararlılık ve güvenilirlik gibi kritik özellikleri, bu ürünlerin kalitesini belirleyen önemli faktörlerdir. Çevresel testler, tüketicilerin karşı karşıya kalabilecekleri olumsuzlukları zamanında belirlemek, dolayısıyla maliyet, garanti koşulları ve başka giderler konusunda emek, zaman ve para tasarrufu sağlamak için yapılmaktadır.

Çevresel testler başlıca klimatik, mekaniksel ve birleşik testler şeklinde yapılmaktadır. Bu konuda esas alınan başlıca standart, MIL-STD-810 standartlarıdır. Bu standartlar ABD Savunma Bakanlığı tarafından tasarlanan ve askeri amaçlarla kullanılan standartlardır. Buna rağmen, bu standartlar ticari uygulamalar için de kullanılmaktadır. Çevre mühendisliği ile ilgili konuları ve laboratuvar testlerini içeren bu standartlar, bir malzemenin çevresel tasarımını ve test limitlerini, hizmet ömrü boyunca yaşayacağı koşullara uyarlamayı ve test etme yöntemlerini tespit etmektedir.

Oldukça ayrıntılı tasarlanan bu standartlardan MIL-STD-810G standardı Metod 510.5, kum ve toz testlerini içermektedir. Bu standardın amacı şu şekilde belirlenmiştir:

  • Toz testleri: Bu testler boyutları 150 μm ve daha küçük partiküller içindir. Bir ürün veya malzemenin, açıklıkları tıkayabilen, çatlaklara, yarıklara, yataklara ve eklemlere nüfuz edebilen tozun etkilerine karşı koyma kabiliyetini belirlemek, özellikle filtrelerin etkinliğini değerlendirmek için yapılmaktadır.
  • Kum testleri: Bu testler boyutları 150 ila 850 μm arasında olan partiküller içindir. Bir ürün veya malzemenin, aşındırma veya büyük ve keskin kenarlı partiküllerin tıkama etkileri yüzünden, performansı, etkinliği, güvenilirliği ve sürekliliği düşmeden kum koşullarında saklanma ve çalıştırılma yeteneğini değerlendirmek için yapılmaktadır.

MIL-STD-810G standardı, kum veya veya toz yüklü hava ortamlarına maruz kalma olasılığı bulunan her türlü mekanik, optik, elektrik, elektronik, elektrokimyasal ve elektromekanik cihazları değerlendirmek için kullanılmaktadır.

Bu yöntemin test edilen ürün veya malzemeye uygun olup olmadığını anlamak için bazı durumları göz önünde tutmak gerekir. Örneğin, yüzeylerin aşınması, elektrik devrelerinin bozulması, açıklıkların ve filtrelerin tıkanması, hareketli parçaların kirlenmesi, ısı iletkenliğinin düşmesi, optik özelliklerle girişim, sınırlı havalandırma veya soğutma nedeniyle aşırı ısınma ve yangın tehlikesi, eşleşme yüzeyleri arasında artan sürtünme ve statik ve dinamik denge gibi.

STD-810G standardı 510.5 yöntemi, iki test prosedürü içermektedir:

  • Prosedür I Üfleme tozu
  • Prosedür II Üfleme kumu

Bu prosedürlerden biri seçilirken, şu hususları göz önünde bulundurmak gerekmektedir:

  • Malzemenin kullanım amacı
  • Doğal maruz kalma koşulları
  • Malzemenin kullanım amacına uygun olup olmadığı
  • İşlem sırası

Hem kum testleri hem de toz testleri aynı anda yapılacaksa, malzemeye daha az zarar verentest önce yapılmalıdır. Yani önce toz testleri, ardından kum testleri uygunlanmalıdır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında kum ve toz test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen kum ve toz test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.