Oyuncak Testleri

Oyuncak Testleri

2016 yılı Ekim ayınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelik, oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşımına yönelik esasları düzenlemektedir. Yönetmelik hazırlanırken, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 2009/48/EC sayılı oyuncak güvenliği direktifi esas alınmıştır. Bu yönetmelik, özellikle oyun amaçlı tasarlanmasına veya oyun amaçlı kullanılmasına bakılmaksızın, 14 yaş altındaki bütün çocukların, oyunlarda kullandığı ürünleri kapsamaktadır. Bu yönetmeliğe göre oyuncak olarak kabul edilmeyen ürünlerin listesi yönetmelik ekinde verilmiştir (Ek 1).

Yönetmeliğin kapsamına girmeyen oyuncaklar şunlardır:

  • İnsanların kullanımına yönelik oyun alanı malzemeleri
  • Madeni para ile çalışan veya çalışmayan, insanların kullanması için sunulan otomatik oyun makineleri
  • İçten yanmalı motora sahip olan oyuncak araçlar
  • Oyuncak buhar makineleri
  • Sapan ve mancınıklar

Test ve muayene kuruluşları tarafından, söz konusu yönetmelikte yer alan yükümlülükleri ve gereksinimleri karşılamak amacı ile kapsamlı oyuncak güvenliği testleri yapılmaktadır.

Oyuncak üreten firmalar, yönetmelikte yer alan genel güvenlik gerekleri ve yönetmelik ekinde yer alan özel güvenlik gerekleri (Ek 2) dahil olmak üzere, oyuncaklar için bütün temel güvenlik gereklerine uygunluk sağlamak zorundadır. Ayrıca oyuncaklar, içerdikleri kimyasal maddeler ve çocukların davranışları göz önünde bulundurularak, amaçlandığı şekilde kullanıldığında, çocukların veya üçüncü kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmaması gerekmektedir. Kısaca yönetmeliğe göre piyasaya sunulan oyuncaklar, normal kullanım süreleri boyunca temel güvenlik gereklerine uygun olmak zorundadır.

Endüstriyel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz endüstriyel testler çerçevesinde oyuncak testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.