Isı Dayanım ve Geçirgenlik Testleri

Isı Dayanım ve Geçirgenlik Testleri

Isı dayanımında el fazla kullanılan malzeme cam elyaf kumaşlardır. Cam elyaf kumaşlar, çok yönlü kullanılan eşsiz bir endüstriyel tekstil malzemesidir. Bu kumaşlar ısı ve aşınmaya karşı mükemmel bir dayanıklılık göstermektedir. Özellikle yüksek ısıya maruz kalınan alanlarda ve en az ağırlık gerektiren durumlarda yaygın olarak kullanılan üstün bir malzemedir. Keza elektrik yalıtımı için de mükemmel sonuç vermektedir.

Cam elyaf genel olarak silika, alüminyum oksit ve soda gibi cam üretiminde kullanılan maddelerden üretilmektedir ve elyaf takviyeli kompozit malzemeler arasında en yaygın kullanılanıdır. Cam elyaf, bu işi için özel olarak tasarlanmış özel bir ocakta eritilen camın, dipteki elek benzeri ince deliklerden itilmesi ve katılaştırılması ile üretilir. Bu ince lifler soğuduktan sonra makaralara sarılmakta ve ip haline getirilmektedir. Bu şekilde elde edilen iplerin sıcaklık iletim katsayıları çok düşüktür. Bu yüzden yalıtım amaçlı olarak veya dokuma ürünlerinde ve bazı plastik ürünlerde güçlendirici olarak kullanılmaktadır.

Cam elyaf karbon elyaflarından daha yüksek dayanıklılık özelliklerine sahiptir. Bu nedenle elyaf kumaşlar genel olarak cam elyaf liflerinden üretilmektedir. Üretim sırasında farklı kimyasal maddeler eklenerek ve bazı özel işlemler uygulanarak farklı türlerde cam elyafı elde edilmektedir.

600-700 derecelere kadar yüksek ısıya maruz kalan çeşitli metal yüzeyler için, özel olarak tasarlanmış yüksek ısıya karşı dayanıklı boyalar kullanılmaktadır. Bu tür boyalar genel olarak buhar kazanları, termik santral bacaları, egzoz boruları ve şömineler gibi yüksek sıcaklığa maruz kalan her türlü iç ve dış yüzeylerde kullanılmaktadır. Ayrıca sanayi tesislerinde, petrokimya tesislerinde, çelikhanelerde, rafinerilerde, şeker, gübre ve çimento gibi kimyasal proses tesislerinde ve çelik sıcaklığının 600 dereceye kadar yükseldiği noktalarda da ısıya karşı dayanıklı boya kullanılmaktadır.

Isıya karşı dayanıklı boyalar genelde son kat boyasıdır ve fiziksel direnci ve ısı dayanımı oldukça yüksektir. Bazı türleri 800 dereceye kadar dayanım sağlamaktadır. Bu tür boyalardan beklenen başarıyı elde etmek için, uygulanacak metal yüzeylerin, üzerindeki her türlü nem, kimyasal tozlar, pas ve metal artıklarından temizlenmiş olması gerekir. Boyalar kuruduğu zaman bir film tabakası meydana getiren ve koruyucu özellikleri olan dekoratif malzemelerdir. Uygulandığı malzeme yüzeyinde kururken bir film tabakası oluştururlar. Boya üretilirken içine konulan kimyasal maddeler ile bu tabakanın çeşitli dış etkilere karşı koruyucu özellik kazanması sağlanmaktadır. Bu nedenle boyanın çeşidine göre ısıya karşı dayanıklılık seviyeleri de farklı olabilir.

Muayene, test ve analiz hizmetleri veren laboratuvarlarda cam yünleri, boyalar ve endüstriyel malzemelere ısıya karşı dayanıklılık sağlayan başka maddelerin test ve analizleri yapılmaktadır. Bu laboratuvarlar bir yandan yerli ve yabancı yasal düzenlemelerin gereklerine uyarken bir yandan da yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartları dikkate almaktadır.

Ayrıca bu laboratuvarlar yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak bu testleri gerçekleştirmektedir. Akreditasyon sistemi, kuruluşların, hizmetlerin ya da faaliyetlerin belli yetkinlik kriterlerine uygun olduğunu güvence altına almaya yönelik bir sistemi ifade etmektedir. Bu sistem uluslararası alanda kabul gören değerler üzerinden tanımlanan ve sürekli olarak güncellenen standartları esas almaktadır.

Laboratuvarlar, genel olarak test ve kalibrasyon hizmetleri veren ve uygunluk değerlendirme çalışmaları yapan kuruluşlardır. Ürünlerin belirlenmiş kriterlere, standartlara, alıcı firma taleplerine ve tüketici tercih ve beklentilerine uygunluğu bu laboratuvarlarda yapılacak test ve analizler sonunda belgelenmektedir. Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde olan ülkemizde, laboratuvar hizmetleri de giderek artan şekilde önem kazanmaktadır. Yabancı ülkeler ile yapılan ticari faaliyetlerde bu konu son derece önemlidir. Avrupa Birliği ülkelerinde pazara sürülecek ürünler ilke olarak serbest dolaşıma girmektedir. Avrupa Birliği, ürünlerin serbest dolaşımının önündeki engelleri kaldırmak amacı ile, en son Yeni Yaklaşım Direktifleri uygulamasını başlatmıştır. Bu uygulamada ilgili resmi kuruluşların müdahalesi sınırlanmakta ve işletmelere yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda oldukça geniş bir seçme hakkı tanınmaktadır. Bu bakımdan akredite laboratuvarlara da büyük sorumluluk düşmektedir. Serbest dolaşıma çıkacak ürünlerin uygunluk değerlendirme çalışmaları, bu laboratuvarlarda yapılacak ölçüm, muayene, test ve analiz çalışmalarını kapsamaktadır.

Kuruluşumuz, cam, metal veya boya ve benzeri her türlü endüstriyel malzemenin ısıya karşı dayanım testlerini, yerli ve yabancı yasal düzenlemelere ve ilgili standartlara uygun şekilde gerçekleştirmektedir.