Ambalaj Testleri

Ambalaj Testleri

Teknoloji bu kadar hızlı gelişiyor ve hergün bir yenilik yaşantımıza giriyor. Bu güzel de, farkında olunan olunmayan birçok tehlike de yaşamı tehdit ediyor. Raflarda tüketicilere sunulan bütün ürünler, gıda ürünleri olsun, tekstil ürünleri oldun, elektrikli ve elektronik ürünler olsun, bir ambalaj içinde bulunmaktadır. Bu ambalajların genel olarak iki işlevi olmaktadır. Birinci işlevi, içlerinde bulunan ürünlerin kalite özelliklerini koruması, ikinci işlevi ise bir albeni yaratarak tüketicilerin üzerinde bir satın alma isteği uyandırmasıdır. Hangi amaca hizmet ediyor olursa olsun ambalaj malzemesinin iyi kalitede seçilmesi, içindeki ürüne uygun özellikler taşıması ve işletmelerde doğru tekniklerle kullanılması gerekmektedir.

Bu durum özellikle gıda sektöründe büyük önem taşımaktadır, çünkü insanlar için sağlık riskleri söz konusudur. Ancak diğer sektörlerde de ambalajlama malzemeleri, kullanım şekli ve amacına uygun şekilde çok sayıda gerekliliği karşılamak zorundadır. Bu yüzden ambalaj malzemeleri için çok farklı test cihazları ve yöntemleri kullanılmaktadır.

Ambalajlama faaliyeti güvenilir ve kaliteli olduğu takdirde işletmeler, sağlık risklerinin önlenmesi yanında işletmelerin sevkiyat, yükleme ve depolama işlemlerinden kaynaklanan kayıpları da önlenmiş olmaktadır. Ambalaj performans testleri, ambalaj malzemelerinin uygun olduğundan ve gereken korumayı sağladığından emin olmak için yapılmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere fiziksel ve mekanik testler, dayanıklılık testleri, hava koşullarından etkilenme testleri, baskı kalitesi testleri ve bir takım kimyasal testler gerçekleştirilmektedir.

Spesifik test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde ambalaj testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak UAF Akreditasyon Kurumu'ndan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.