تست های ECE

آزمايشگاه تست ECE

با اعلامیه های وزارت علوم، صنعت و فناوری، محصولات تحت پوشش یا حذف مقررات قانونی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد اروپا (UN / AEK، UNECE) در خصوص وسایل نقلیه چرخدار و قطعات، اجزای، سیستم ها و اجزای فنی مورد استفاده در این وسایل نقلیه به روز می شوند. اخیرا یک مقاله در ماه آوریل در 2016 منتشر شد.

این اعلامیه شامل فهرست کامل وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات آنها است. چند نمونه استاندارد در زیر آورده شده است:

  • مقررات R-1: مقررات فنی برای تصویب چراغهای وسایل نقلیه موتوری مجهز به لامپ های رشته ای از دسته R2 و / یا HS1 که پرتوهای نامتقارن پرتو و / یا کم پرتو
  • مقررات R-3: مقررات فنی برای تایید بازتابنده های وسایل نقلیه موتوری و تریلر آنها
  • مقررات شماره R-4: مقررات فنی برای تصویب دستگاههایی که در قسمت عقب وسایل نقلیه موتور و تریلر آنها روشن است
  • مقررات R-5: مقررات فنی برای تصویب چراغهای اتمی که نوع پرتو پرتوهای متقارن اروپایی یا پرتوهای متقاطع یا هر وسیله نقلیه موتور را منتشر می کنند
  • مقررات شماره R-6: مقررات فنی برای تأیید چراغ های سیگنال برای وسایل نقلیه موتور و تریلر آنها
  • مقررات R-134: مقررات فنی برای تصویب وسایل نقلیه موتوری و قطعات آنها بر روی عملکرد مربوط به ایمنی وسایل نقلیه سوخت هیدروژن (HFCV)
  • مقررات R-135: مقررات فنی برای تصویب وسایل نقلیه برای عملکرد ضربه به سمت (PSI)
  • مقررات شماره R-136: مقررات فنی برای تصویب وسایل الکتریکی رده L با باتری برای شرایط خاص
  • مقررات R-137: مقررات فنی برای تصویب وسایل نقلیه مسافری در صورت برخورد یک جلوی برخورد با سیستم تمرکز

در نتیجه، آزمایش ECE (ECE) مطابق با الزامات کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد اروپا انجام می شود، مطابق با خواسته های شرکت هایی که مایل به فروش سیستم های وسایل نقلیه موتوری، قطعات، اجزای سازنده و قطعات فنی جداگانه به کشورهای اتحادیه اروپا هستند. اگر چه داوطلبانه است، برای کسب و کارهایی که می خواهند در بازارهای جهانی رقابت کنند مهم است.

آزمایشگاه ما همیشه نتایج سریع، با کیفیت بالا، قابل اطمینان، دقیق و دقیق را در آزمایش های انجام شده با کارکنان با تجربه و آموزش دیده و با استفاده از تجهیزات پیشرفته تست فن آوری پیشرفته ارائه می دهد. علاوه بر این، خدمات گواهی E توسط سازمان ما ارائه می شود.